Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Adresa: Gračanička 18, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 2625 424
Email: krinstitut@gmail.com
 
1

Index

O Institutu

Delatnost

Istraživači

Edukacija

Projekti

Publikacije

Seminari

Aktuelno

Javne nabavke

Linkovi

 
 

 


 

Fiskalni sistem i poreski tretman zavoda za izvršenje zavodskih sankcija u Republici Srbiji Đorđe Pavlović, Zoran Stevanović i Đorđe Jovanović
Monografija
2000.
penologija
Kriminologija maloletničke delinkvencije Žarko Jašović
Monografija
2000.
kriminologija, maloletnička delinkvencija
Penološka andragogija Žarko Jašović
Udžbenik
2000.
penološka andragogija
Kajinov greh (psihološka tipologija ubica) Leposava Kron
Monografija
2000.
psihologija kriminala, homicid, tipovi ubica
Od žrtve do zatvorenice – nasilje u porodici i krimininalitet žena Vesna Nikolić-Ristanović
Monografija
2000.
kriminologija, viktimologija, krivično pravo
Obavezno osiguranje od autoodgovornosti i naknada štete Nataša Mrvić-Petrović
Monografija
2000.
krivično pravo
Osnovi isključenja krivičnog dela Dragan Jovašević
Monografija
2001.
krivično pravo
Privredni kriminal i korupcija - XIII Seminar prava u Budvi Dobrivoje Radovanović (urednik)
Zbornik
2001.
kriminologija
Žrtve kriminala u zemljama u tranziciji: Uglješa Zvekić
Monografija
2001.
kriminologija, viktimologija
Drugo je porodica – nasilje u porodici – nasilje u prisustvu vlasti Marija Lukić, Slađana Jovanović
Monografija
2001.
kriminologija, krivično pravo
Krivičnopravna zaštita kulturnih dobara Đorđe Đorđević
Monografija
2001.
krivično pravo
Zloupotreba službenog položaja Dragan Jovašević,
Tarik Hašimbegović
Monografija
2002.
krivično pravo
Delikti nasilja – krivičnopravni i kriminološki aspekt - XIV Seminar prava u Budvi Dobrivoje Radovanović (urednik)
Zbornik
2002.
krivično pravo, kriminologija
Krivičnopravna zaštita pripadnika policije Dragan Jovašević, Tarik Hašimbegović
Monografija
2002.
krivično pravo
Koreni amoralnosti Goran Knežević
Monografija
2003.
psihologija
Strategija državnog reagovanja protiv kriminala - XV Seminar prava Dobrivoje Radovanović (urednik)
Zbornik
2003.
kriminologija, krivično pravo
Ubistva u Beogradu (kriminološka studija) Biljana Simeunović-Patić
Monografija
2003.
kriminologija, krivično pravo
Epistomološki problemi u nauci Miroslav Ivanović i Petar Grujić
Monografija
2004.
filozofija, sociologija
Teški oblici kriminala - XVI Seminar prava u Budvi Dobrivoje Radovanović (urednik)
Zbornik
2004.
kriminologija, krivično pravo
Starenje stanovništva Beograda Slavica Komatina
Monografija
2004.
sociologija
Revija za kriminologiju i krivično pravo Dobrivoje Radovanović (urednik)
Časopis
1963-2004.
krivično pravo, kriminologija, penologija, viktimologija
Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja
Leposava Kron (urednik)
Časopis
1972-2005.
krivično pravo, kriminologija, penologija
Mapiranje mizoginije II
Marina Blagojević
Monografija
2005.
mizoginija, rodne studije, patrijarhat

Prevencija kriminaliteta-metodika rada savetovališta za roditelje i decu

Zlatko Nikolić
Monografija
2006.
prevencija kriminaliteta, društvene devijacije

Novo kazneno zakonodavstvo:dileme i problemi u teoriji i praksi

Dobrivoje Radovanović (urednik)
Časopis
2006.
krivično pravo, kriminologija, penologija, viktimologija
Korupcija i razvoj moderne srpske države A. Bulatović,
S. Korać
Monografija
2006.
privredni kriminal, korupcija
Psihologija kriminala-psihopatija i prestupništvo Danka Radulović
Monografija
2006.
psihopatski poremećaj ličnosti, delinkvencija
Konvencije od značaja za zaštitu životne sredine i interesa RS Vladan Joldžić
Monografija
2006.
životna sredina, zaštita, pravo zaštite okoline
Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja Leposava Kron (urednik)
Časopis
2006.
krivično pravo, kriminologija, penologija
Ecology law: general part Vladan Joldžić Monografija
2007.
ecology law, environment protection
Krivična, disciplinska i materijalna odgovornost za zagađivanje životne sredine, kaznena politika u oblasti zaštite u svetu i kod nas Vladan Joldžić Monografija
2007

krivična, disciplinska i materijalna odgovornost,zagađivanje životne sredine, kaznena politika u oblasti zaštite

Zbornik IKSI Leposava Kron (urednik) Časopis
2007

kriminologija, psihologija kriminala, penologija

Pravni aspekti izvršenja krivičnih sankcija

Dragan Jovašević

Zoran Stevanović
Monografija
2007
krivično pravo, krivične sankcije
KRIMINAL U TRANZICIJI: fenomenologija, prevencija i državna reakcija Leposava Kron (urednik) Monografija
2007
tranzicija, kriminal, prevencija
Sistem rasprava o ideji vladavine prava osnovama krivičnog zakona pojma zločinačke grupe i internacionalizaciji krivičnog prava Ivana Simović-Hiber Monografija
2007
međunarodno krivično pravo, vladavina prava, zločinačka grupa
Ekološko pravo države u tranziciji – primer Srbije Vladan Joldžić Monografija
2007
ekološko pravo, države u tranziciji, Srbija
Otvoreni zatvori Zoran Stevanović Monografija
2008
penologija, otvoreni zatvori, krivične sankcije
KAZNENO ZAKONODAVSTVO I PREVENCIJA KRIMINALITETA Leposava Kron (urednik) Monografija
2008
prevencija, kazneno zakonodavstvo, kriminalitet
War and Collective behavior : an Essay on Psychological and Sociological Reality Leposava Kron Monografija
2008
Collective Behavior, Psychological Reality, Posttraumatic Stress Disorder
Rat i kolektivno ponašanje – ogled o socijalnoj i psihološkoj realnosti Leposava Kron Monografija
2008
kolektivno ponašanje, psihološka realnost, posttraumatski stresni sindrom
Ideologija u doba velike prekretnice Miroslav Ivanović Monografija
2008
ideologija, društvena kriza, velika prekretnica, tranzicija, Istok-Zapad
Religioznost i kriminalitet Miroslav Ivanović Monografija
2008
kriminalitet, religioznost, devijantnost, kolektivni zločin
Ekološko pravo Opšti i Poseban deo (primer Srbije-države u tranziciji) izmenjeno i dopunjeno izdanje Vladan Joldžić Monografija
2008
monografija ekološko pravo, tranzicija
Ekološka politika – od ideje do izgradnje međunarodnog ekološkog prava Vladan Joldžić Monografija
2008
ekološka politika, ekološko pravo, međunarodno ekološko pravo
Savremena penologija
-Studija kazni i kažnjavanja
Zlatko Nikolić Monografija
2009
penologija, krivične sankcije, izvršenje
Knowledge production at the semiperiphery
-a gender perspective
Marina Blagojević Monografija
2009
naučnice, postsocijalističke države, saznanje, feministički aspekt
Anatomija seksualne agresivnosti

Leposava Kron

Zlatko Nikolić
Monografija
2009
seksualna agresivnost, devijacije, parafilije
Kontrola kriminaliteta i evropski standardi: stanje u Srbiji Leposava Kron (urednik) Monografija
2009
Kontrola kriminaliteta, posttraumatska Srbija, stanje u Srbiji
Prestupništvo mladih: rizici, tokovi i ishodi Jasna Hrnčić Monografija
2009
Maloletnička delinkvencija, poremećaji ponašanja, Adolescenti
Prevencija kriminala i socijalnih devijacija; od razumevanja ka delovanju Marina Blagojević i Zoran Stevanović Monografija
2009
Kriminalitet, suzbijanje, prevencija, poremećaji ponašanja, maloletnička delinkvencija
Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja Leposava Kron (urednik) Časopis
2009
kriminologija, psihologija kriminala, penologija, sociologija
Prevencija kriminala i socijalnih devijacija: od razumevanja ka delovanju Marina Blagojević i Zoran Stevanović Monografija
2009
kriminalitet, socijalna patologija, državna reakcija, prognoza
Država i njeni organi od značaja za zaštitu žiotne sredine – političko-pravni pristup

Vladan Joldžić

Monografija
2010
Pravo zaštite okoline, životna sredina, Pravna zaštita, Srbija
Oproštaj od života: poslednje poruke Branislava Knežić i Maja Savić Monografija
2010
samoubistvo, tipovi objašnjenja, faktori, statistika
Pravna zaštita od nasilja u porodici Slađana Jovanović Monografija
2010
porodično nasilje, porodica, pravna zaštita, krivično delo, društvena reakcija, pravni odgovor
Nasilnički kriminal: etiologija, fenomenologija, prevencija Leposava Kron (urednik) Monografija
2010
prevencija, nasilnički kriminal, fenomenologija, etiologija, krivično delo, destruktivnost
Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja Leposava Kron (urednik) Časopis 2010 kriminologija, psihologija kriminala, penologija, sociologija
Prilozi istoriji i epistemologiji nauke Miroslav Ivanović i
Branko Dragović
Hrestomatija 2010 filozofija nauke, epistemologija
O negativnom društvenom junaku Olivera Pavićević i Biljana Simeunović -Patić Monografija 2011 heroji, antiheroji, mit, mitsko mišljenje, afirmacija negativnog društvenog junaka
Studije kriminala u Srbiji od 1961-2011

Leposava Kron i
Zoran Stevanović

Monografija 2011 kriminologija, studije kriminala, poluvekovni jubilej Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja
Narkomanija kao društvena igra Miroslav Ivanović Monografija 2011 narkomanija, društvena igra
Ekološko-pravna zaštita kao razvojno promenljiva teorijsko-praktički pristup Vladan Joldžić Monografija 2011 ekološka politika, pravo zaštite okoline, životna sredina, međunarodna zaštita
Depresija i delinkvencija Jasna Hrnčić Monografija 2011 poremećaji ponašanja, depresija, adolescenti, delinkventi
Kriminal i državna reakcija: fenomenologija, mogućnosti, perspektive Leposava Kron, Branislava Knežić, urednici Monografija 2011 Kriminal, državna reakcija: fenomenologija, perspektive
TOTALNE USTANOVE I DEPRIVACIJE: Knjiga o čoveku u nevolji

Zlatko Nikolić i
Leposava Kron

Monografija 2011 Totalne ustanove, deprivacije, dehumanizacija, ličnost, zatvori
Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja Leposava Kron (urednik) Časopis 2011 kriminologija, psihologija kriminala, penologija,sociologija
Maloletnička delinkvencija- socijalnopsihološki i krivičnopravni aspekti Zlatko Nikolić i Ivan Joksić Monografija 2011 Maloletnička delinkvencija, socijalni aspekti i pravni aspekti
Ne samo koliko živeti Branislava Knežić Monografija 2011 starost, dužina života, kvalitet života
Zbornik IKSI Leposava Kron (urednik) Časopis 2012 kriminologija, psihologija kriminala, penologija
Delikt, kazna i mogućnosti socijalne profilakse Leposava Kron (urednik) Monografija
2012 socijalna profilaksa, kazna, delikt
Kazne kao oblik društvene reakcije na kriminal Zoran Stevanović Monografija
2012 svrha kazne, kazna lišenja slobode, odmeravanje kazne, primena kazni
Ekološko kazneno pravo – međunarodni i ustavni osnovi, stvarnost i mogućnosti

Vladan Joldžić

Dragan Jovašević

Monografija 2012 ekološko pravo, pravna zaštita
Zatvorski sistemi u svetu Zoran Stevanović Monografija 2012 zatvor, zatvorski sistemi u uporednom pravu, neobični zatvori
Rezilijentnost i zadovoljstvo poslom hirurga Jelena Želeskov Đorić Monografija 2012 rezilijentnost, hirurzi, zadovoljstvo poslom
Revija za kriminologiju i krivično pravo 1,2,3   Časopis 2012  
Nasilje kao odgovor: Socijalne i psihološke implikacije krize Leposava Kron, Olivera Pavićević,
Biljana Simeunović-Patić
Monografija 2013 nasilje, kriza, rizici, socijalni aspekti, psihološki aspekti
Prevencija kriminala i socijalnih devijacija: evropska i regionalna dobra praksa Marina Blagojević, Zoran Stevanović Monografija 2013 socijalne devijacije, prevencija kriminala, dobra praksa
Žene žrtve ubistva u okviru partnerskih odnosa Slađana Jovanović, Biljana Simeunović-Patić Monografija 2013 žene, žrtve,partnerski odnosi
Ekološki prekršaji u pravnom sistemu Republike Srbije Vladan Joldžić, Dragan Jovašević Monografija 2013 pravni sistem, ekološki prekrsaji
Ekološki privredni prestupi dr Vladan Joldžić, dr Dragan Jovašević monografija 2013 ekologija, pravo, ekološki privredni prestupi
Socijalne devijacije i društvena reakcija dr Zoran Stevanović monografija 2013 devijacije, patologija, društvena reakcija, prevencija
Zaštita životinja u međunarodnom pravu dr Ana Batrićević monografija 2013 pravna zaštita životinja, dobrobit životinja, međunarodni dokumenti
Revija za kriminologiju i krivično pravo 1,2,3   Časopis 2013  
Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja broj 1 i broj 2 Leposava Kron (urednik) Časopis 2013 psihologija kriminala, krivično pravo, sociologija
Upravljanje ljudskim resursima u institucijama bezbednosti Momčilo Talijan, Miroslav M. Talijan, Svetlana Ristović Monografija 2013 bezbednosni sektor, menadžment ljudskih resursa
Zapisi iz anomije: ogledi iz nauke o društvenim devijacijama Aleksandar Jugović Monografija 2014 devijantno ponašanje, poremećaji ponašanja, socijalna patologija
Zaštita živog sveta i radom stvorenih vrednosti životne sredine Vladan Joldžić Monografija 2014 životna sredina, pravna zaštita, Srbija, životinje, biljke
Osuđeni i deprivacije - uticaj karakteristika ličnosti na intenzitet doživljavanja zatvorskih deprivacija Ljeposava Ilijić Monografija 2014 kazna zatvora, izvršenje, Srbija, istraživanje, osuđenici, ličnost
PRESTUP I KAZNA: de lege lata et de lege ferenda Leposava Kron (urednik) Monografija 2014 kriminalitet, suzbijanje, kaznena politika, prestup, kazna
Moje pravo da budem zaštićen: krivično pravna zaštita maloletnih lica kao titulara osnovnih ljudskih prava i sloboda Ivana Stevanović Monografija 2014 maloletnici, krivičnopravna zaštita, Srbija
Deca koja čekaju Ivana Stevanović Monografija 2014 deca, međunarodna zaštita, prava deteta
Tretman osuđenika u zatvorskom sistemu Srbije Zoran Stevanović Monografija 2014 zatvorenici, Srbija, zatvori
         
         

 

 
Copyright © 2008 [Institut za kriminološka i sociološka istraživanja]