Institut za kriminološka
i sociološka istraživanja

Ipsa Scientia Potestas Est...

XXXI Međunarodni naučni tematski skup "Kazneno pravo i medicina", Palić, 29-30.05.2019.

Međunarodna naučna konferencija "Zaštita ljudskih prava: Od protivpravnosti do zakonitosti", Novi Sad, 30-31. 10.2018.

Promocija knjige Organizacija pravosuđa - reformski okvir i EU standardi, doc. dr Milice Kolaković-Bojović, Beograd 25.10.2018.

Otvaranje izložbe fotografija dr Ane Batrićević "Druga šansa", Beograd 15.10.2018.

Naučni skup "Finansijski kriminalitet", Zrenjanin, 07-08.09.2018.

Predstavljanje inovativnog programa resocijalizacije osuđenih lica, Kazneno-popravni zavod u Sremskoj Mitrovici, 22.06.2018.

XXX Međunarodni naučni tematski skup "Pravda po meri deteta" u organizaciji Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Palić, 06-07.06.2018.

Predavanje dr Milice Kolaković-Bojović "Ustavne promene- put ka boljem pravosuđu" na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, 13.03.2018. godine

Regionalna naučna konferencija "Besplatna pravna pomoć- Ratio legis, obim i uslovi primene", Srebrno jezero, 14-15.12.2017. godine

Međunarodna naučna konferencija "Sloboda, bezbednost: pravo na privatnost“, Novi Sad, 16-17.11.2017. godine

Naučna konferencija "Privredna krivična dela", Vršac, 23-24.10.2017. godine

Promocija monografije Psihijatrijska veštačenja u sudskom postupku prof. dr Ratka Kovačevića, 03.10.2017. godine

Pedeset sedmo godišnje savetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu "Reformski procesi i poglavlje 23 (godina dana posle) – krivičnopravni aspekt", Zlatibor, 21-23.09.2017. godine

XXIX Međunarodni naučni skup "Pravosuđe i mediji" u organizaciji Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Palić, 08-09.06.2017.

Okrugli sto: Uslovni otpust - sudska praksa i poslednje izmene Krivičnog zakonika u Beogradu 09.12.2016. godine

Promocija knjige "Migranti na raskršću ili bespuću zemlje Srbije" na 61. međunarodnom Sajmu knjiga u Beogradu 25.10.2016. godine

XXVIII Međunarodni naučni skup "Krivične i prekršajne sankcije i mere: izricanje, izvršenje i uslovni otpust", u organizaciji Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Palić, 02-03.06.2016. godine

Promocija izdanja Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja na Sajmu knjiga, Beograd, 31.10.2015. godine

XXVII Tematski naučni skup "Maloletnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela i prekršaja" u organizaciji Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Palić, 10-11.06.2015. godine

Promocija monografije "Maloletnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela i prekršaja" u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 08.06.2015. godine

Promocija publikacije "Kako do pravosuđa po meri deteta-Zaštita dece žrtava u krivičnim postupcima i stanje u praksi u Republici Srbiji" u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 28.04.2015. godine

Vrh