Institut za kriminološka
i sociološka istraživanja

Ipsa Scientia Potestas Est...

15.01.2021. Prijava za imunizaciju protiv COVID-19

Zaposleni iz Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja zainteresovani za imunizaciju protiv COVID-19, prijavu treba da učine popunjavanjem upitnika na portalu E-Uprava na ovom linku www.euprava.gov.rs

Da preuzmete dopis državnim organima i organizacijama o iskazivanju zainteresovanosti za imunizaciju protiv COVID-19 kliknite OVDE.

02.12.2020. Sporazum o naučno-obrazovnoj i stručnoj saradnji sa Kriminalističko-policijskim univerzitetom

U sredu 2. decembra 2020. godine, direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu, dr Ivana Stevanović i rektor Kriminalističko-policijskog univerziteta prof. dr Dane Subošić, potpisali su Sporazum o naučno-obrazovnoj i stručnoj saradnji.

Sporazum je potpisan s ciljem uspostavljanja naučno-obrazovne i stručne saradnje na osnovu dugoročnih zajedničkih interesa, a sa ciljem poboljšanja i proširenja postojećih obrazovnih, naučnih istraživačkih i stručnih delatnosti obe ustanove.

Zaključenju sporazuma u rektoratu Kriminalističko-policijskog univerziteta prisustvovali su i prorektor za međunarodnu i interinstitucionalnu saradnju prof. dr Saša Mijalković, prorektor za materijalno-finansijske poslove prof. dr Sreten Jugović i saradnice Jasna Petrović i Milka Ristić Raković.

O samome događaju možete se informisati i na sajtu Kriminalističko-policijskog univerziteta klikom OVDE.

Da pogledate fotografije sa ovog događaja, kliknite OVDE.

30.10.2020. Međunarodna naučno-stručna konferencija "Pravo na ljudsko dostojanstvo"

U pеtаk, 30. оktоbrа 2020. gоdinе u Novom Sadu, održana je međunarodna naučno-stručna konferencija o pravu na ljudsko dostojanstvo u organizaciji Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana i Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja.

U radu konferencije učestvovali su predstavnici naučno-istraživačkih, stručnih, akademskih i drugih institucija i organizacija iz Srbije, Australije, Bosne i Hercegovine, Belorusije, Italije, Norveške, Japana, Mađarske, Severne Makedonije, Rumunije, Rusije, Hrvatske i Kine.

Radovi 40 autora iz zemlje i sveta pripremljeni za ovu konferenciju publikovani su u formi Godišnjaka, na 744 stranice. Da prezumete treći broj Godišnjaka u PDF formatu kliknite OVDE.

Da pogledate fotografije sa ovog događaja, kliknite OVDE.

08.10.2020. Naučna konferencija "Uloga društva u suzbijanju korupcije"

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Institut za uporedno pravo, uz podršku Pravosudne akademije, organizovali su po peti put naučnu konferenciju "Uloga društva u suzbijanju korupcije" koji je održan u Beogradu, 8. oktobra 2020. godine u prostorijama Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja. Ovogodišnja Konferencija po prvi put ima i međunarodni karakter budući da su učesnici, pored eminentnih domaćih autora i priznati pravni teoretičari i praktičari iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Mađarske, Slovačke, Italije, Nemačke, Rusije, Kine i Brazila.

Konferenciju su svojim uvodnim obraćanjem otvorili direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, dr Ivana Stevanović, direktor Instituta za uporedno pravo, prof. dr Vladimir Čolović kao i direktor Pravosudne akademije, Nenad Vujić.

Na ovogodišnjem skupu je sa referatima, usled epidemiološke situacije izazvane virusom COVID-19, učestvovao ograničen broj izlagača uz poštovanje svih propisanih mera prevencije, među kojima su eminentni naučni radnici, profesori, tužioci, pokrajinski Zaštitnik građana - ombudsman, kao i drugi predstavnici državnih organa koji se na praktičnom planu svakodnevno susreću sa problemima koje prouzrokuju finansijski kriminalitet i korupcija.

Povodom ovog skupa biće publikovana i istoimena monografija. Nadamo se da će ona predstavljati ne samo materijal za dalja naučna istraživanja u oblasti suzbijanja korupcije, već da će koristiti i za potrebe unapređenja znanja zaposlenih u institucijama koje se bave otkrivanjem i suzbijanjem ove pojave.

Da pogledate fotografije sa ovog događaja, kliknite OVDE.

02.10.2020. Promocija monografije „Leksički model socijalnih stavova - studija na srpskom jeziku“ dr Bobana Petrovića (1978-2019)

U petak, 2. oktobra 2020. godine u Svečanoj sali Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, održana je promocija monografije „Leksički model socijalnih stavova - studija na srpskom jeziku“, čiji je autor naš dragi kolega dr Boban Petrović (1978-2019).

Na promociji su govorili:
dr Oliver Tošković, docent, Filozofski fakultet Beograd
dr Goran Knežević, redovni profesor, Filozofski fakultet Beograd
dr Iris Žeželj, vanredni profesor, Filozofski fakultet Beograd
dr Ljiljana Lazarević, viši naučni saradnik, Institut za psihologiju
dr Janko Međedović, viši naučni saradnik, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Zahvaljujemo se svima koji su svojim prisustvom upotpunili ovaj događaj.

Da preuzmete monografiju „Leksički model socijalnih stavova - studija na srpskom jeziku“ u PDF formatu kliknite OVDE.

07.07.2020. Naš Institut jedan od međunarodnih partnera na projektu „Uticaj pandemije COVID-19 na život studenata“

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja jedan je od međunarodnih partnera na projektu pod nazivom „Uticaj pandemije COVID-19 na život studenata“ koji vodi dr Aleksander Aristovnik sa Univerziteta u Ljublijani, dok međunarodni konzorcijum predvodi Fakultet za javnu upravu Univerziteta u Ljublijani. Cilj ove opsežne, kvantitativne, globalne online studije je da se ispitaju neposredni ekonomski i socijalni efekti pandemije na visoko obrazovanje i život studenata danas. Pored toga, ovaj projekat imao je za cilj da formuliše predloge za kreatore javnih politika i uprave visokoškolskih ustanova u pogledu odgovarajuće podrške studentima u kriznim situacijama poput ove.

Činjenica je da je u razmaku od samo nekoliko meseci, pandemija COVID-19 transformisala živote ljudi. Od ovakvog trenda nisu bili pošteđeni ni studenti visokog obrazovanja. Ne umanjujući razorne zdravstvene posledice kod osoba koje su direktno pogođene virusom SARS-CoV-2, pandemija ima velike posledice i na način na koji studenti žive i rade, što duboko utiče na njihovo fizičko i mentalno blagostanje. Kako bi neposredni ekonomski i socijalni efekti ove globalne krize bili zabeleženi, istraživanje je sprovedeno u periodu između 5. maja i 15. juna 2020. godine. U istraživanju je učestvovalo oko 31.000 studenata sa više od 160 univerziteta iz skoro 130 zemalja. Prvi rezultati pokazuju da je pandemija COVID-19 značajno otežala studiranje i to na svim kontinentima, uključujući 58% studenata koji se nalaze u Evropi.

Najnoviji postovi na društvenim mrežama dostupni su putem #CovidSocLab (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn and ResearchGate). Prvi rezultati i detaljne informacije dostupni su na www.covidsoclab.org

21.06.2020. Hortikultura kao podrška resocijalizaciji - poseta Instituta 25. međunarodnom sajmu hortikulture "Bašta u srcu grada", 17-20.06.2020.

Ovogodišnji, 25. po redu međunarodni sajam hortikulture "Beoplantfair" pod nazivom "Bašta u srcu grada" održan je na Beogradskom sajmu od 17. do 20 juna 2020. Ovaj događaj značajan je i za naš Institut zato što su na njemu prikazani rezultati angažovanja lica na izdržavanju krivičnih sankcija u oblasti hortikulture i izrade baštenskog i parkovskog mobilijara. Baštenski i parkovski mobilijar koji prave lica na izdržavanju kazne zatvora u nekoliko kaznenih ustanova u Srbiji izložen je na štandu Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde Republike Srbije, dok je cveće koje sa puno pažnje i predanosti uzgajaju maloletnici iz Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu izloženo na posebnom štandu te vaspitno-popravne ustanove.

Kao naučno-istraživačka organizacija koja se, između ostalog, bavi proučavanjem prevencije kriminaliteta i resocijalizacije prestupnika, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja prati i podržava upravo ovakve programe rada osuđenih lica. Njihov značaj ogleda se pre svega u pripremanju osuđenih lica da nakon izlaska na slobodu pronađu zaposlenje i steknu zakonit izvor prihoda, kako bi se sprečilo da ponovo vrše krivična dela. Time se doprinosi uspešnijoj resocijalizaciji i socijalnoj reintegraciji, a samim tim i prevenciji kriminaliteta, a posebno recidivizma. Bavljenje osuđenih lica hortikulturom i sa njom povezanim aktivnostima važno je i sa aspekta ozelenjavanja i oplemenjivanja okruženja u kojem ona borave, što se pozitivno odražava na njihovo psihičko, fizičko i emotivno stanje, ali i na sveukupnu atmosferu u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija.

Pozitivni efekti zelenila u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija centralna su tema i jednog od najnovijih izdanja našeg Instituta u 2020. godini - monografije: "Susret društvenog i biološkog: ozelenjavanje zatvorskih zajednica", čiji su autori Olivera Pavićević, Ljeposava Ilijić i Ana Batrićević, a koja je dostupna za preuzimanje u PDF formatu klikom OVDE.

Da pogledate fotografije sa ovog događaja, kliknite OVDE.

17.06.2020. XXXII Međunarodni naučni skup "Droga i narkomanija: pravni, kriminološki, sociološki i medicinski problemi"

XXXII Međunarodni naučni skup "Droga i narkomanija: pravni, kriminološki, sociološki i medicinski problemi", održaće se od 2. do 3. septembra 2020. godine na Paliću (EKO CENTAR, Jezerska bb.) u organizaciji Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, EKO CENTAR, Jezerska bb, Palić.

Flajer sa temama, izlagačima i informacijama u vezi sa kotizacijom, drugim troškovima i načinom registracije u PDF formatu možete preuzeti OVDE.

Dodatne informacije u vezi sa naučnim skupom mogu se dobiti putem e-mail adrese krinstitut@gmail.com ili telefona + 38111/26-25-424.

21.01.2020. Konferencija Cost Action CA18121 - Cultures Of Victimology: Understanding processes of victimization across Europe

Dr Sanja Ćopić, viša naučna saradnica u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja učestvovala je na prvoj konferenciji Cost Action CA18121 - Cultures Of Victimology: understanding processes of victimization across Europe, koja je održana od 15. do 17. januara 2020. godine na Panteion University of Social and Political Sciences u Atini (Grčka). U ovoj COST akciji dr Ćopić učestuje u svojstvu Management Committee (MC) substitute. Takođe je članica dve radne grupe: Comparative cultural victimology (WG1) i Cultures of victimological policy and practice (WG5).

Cost Action 18121 treba da omogući razvijanje inovativnog, funkcionalnog i sveobuhvatnog teorijskog okvira za kulturnu viktimologiju. Opšti cilj akcije je da proširi postojeća viktimološka znanja u Evropi i postavi osnov za nova viktimološka istraživanja i promene politika i prakse i to kroz posmatranje viktimizacije i reakcije na viktimizaciju u kulturološkom kontekstu. Drugim rečima, akcija treba da doprinese boljem razumevanju uticaja kulturoloških konstrukata, kao posrednih faktora, na viktimizaciju, kao i toga u kojoj meri postojeća viktimološka znanja, koja su u velikoj meri razvijena na osnovu istraživanja koja su bila fokusirana na pojedine grupe žrtava ili su realizovana u određenim delovima sveta, mogu da budu generalizovana.

Akcija treba da pružiti bolji uvid u trenutno stanje u domenu viktimoloških istraživanja, doprinese konsolidaciji postojećeg teorijskog i empirijskog znanja, proizvede komparativnu analizu stanja viktimoloških istraživanja u zemljama članicama COST i otvori i ponudi nove perspektive i pravce istraživanja i omogući razvoj teorijske i metodološke ekspertize istraživača u domenu kulturne viktimologije. Uz to, akcija ima za cilj uspostavljanje dijaloga i saradnje između ključnih aktera u domenu istraživanja, javnih politika i prakse, koji se iz perspektive razičitih disciplina bave viktimološkim temama.

Više informacija o Cost Action CA18121 dostupno je OVDE.

18.12.2019. Promocija monografije "Druga šansa" i izložba fotografija "Sloboda u krugu"

Dana 18.12.2019. u svečanoj sali Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja imali smo promociju monografije "Druga šansa: Rad osuđenika sa psima u KPZ Sremska Mitrovica" i otvorili izložbu fotografija "Sloboda u krugu", Ane Batrićević, našeg višeg naučnog saradnika.

Na promociji su govorili:

Dr Ivana Stevanović, direktor Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja
Nataša Novaković viši pravni savetnik Misije OEBS-a u Srbiji
Aleksandar Alimpić, upravnik Kazneno popravnog zavoda u Sremskoj Mitrovici
Maša Bubanj, viši programski menadžer za ekonomski razvoj organizacije HELP

Monografija "Druga šansa: Rad osuđenika sa psima u KPZ Sremska Mitrovica" objavljena je 2019. godine u izdanju Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i u njoj je prikazana, uz fotografije i neposredne opise samih osuđenika, primena jedinstvenog programa resocijalizacije osuđenika uz rad sa psima, koji se poslednje dve godine sprovodi u poluotvorenom delu Kazneno popravnog zavoda u Sremskoj Mitrovici.

Sredinom 2019. godine, ovaj program počinje se primenjivati i u zatvorenom delu zavoda, gde su osuđenici izloženi većim deprivacijama i ograničenjima, što celom programu daje dodatni značaj i težinu. Na izložbi fotografija "Sloboda u krugu" po prvi put će biti prikazane fotografije koje ilustruju najzanimljivije i najemotivnije scene iz rada osuđenika sa psima u zatvorenom delu ove ustanove.

Veliko hvala svima koji su svojim prisustvom ovaj događaj učinili zaista posebnim. Drago nam je što smo sa vama podelili ove lepe trenutke.

Da pogledate fotografije sa promocije i izložbe, kliknite OVDE.

14.11.2019. Promocija knjige prof. dr Zorana S. Pavlovića - Viktimizacija kroz životne cikluse

Dana 13. novembra 2019 Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Službeni glasnik RS organizovali su promociju knjige prof. dr Zorana S. Pavlovića - Viktimizacija kroz životne cikluse.

Na promociji su govorili dr Ivana Stevanović direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i Petar Arbutina, Službeni glasnik RS u ime izdavača, kao i dr Borislav Grozdić, dr Zorica Mršević i autor prof. dr Zoran S. Pavlović.

Da pogledate fotografije sa promocije, kliknite OVDE.

06.11.2019. Institut u dokumentarnom filmu o programu rada osuđenika sa konjima u KPZ Sremska Mitrovica

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja učestvuje u snimanju dokumentarnog filma o programu rada osuđenika sa konjima u KPZ Sremska Mitrovica u svrhu resocijalizacije. O koristima ovog programa sa aspekta suzbijanja recidivizma govorila je dr Ivana Stevanović, direktor Instituta, dok je o samoj primeni programa i njenom praćenju od strane Instituta govorila dr Ana Batrićević.

Sa nestrpljenjem očekujemo finalnu verziju filma, a do tada prenosimo deo sjajne atmosfere sa seta u društvu upravnika KPZ Sremska Mitrovica, Aleksandra Alimpića i snimatelja Aleksandra Šmita.

Da pogledate fotografije sa snimanja filma, kliknite OVDE.

02.11.2019. Međunarodna naučna konferencija "Zaštita prava deteta (30 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta)"

U organizaciji Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i Pokrajinskog zaštitnika građana - Ombudsmana, uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u Novom Sadu 29. i 30. oktobra 2019. godine održana je međunarodna naučna konferencija "Zaštita prava deteta (30 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta)".

Učesnici konferencije su ukazali na značaju holističkog principa u zaštiti prava deteta, intersektorskom i multidisciplinarnom pristupu. Jedinstven i koherentan pravni sistem, u čijoj su osnovi najbolji interesi deteta, predstavlja neophodnost za unapređenje prava deteta u Republici Srbiji. Jačanje kapaciteta institucionalnog sistema i profesionalaca koji rade na neposrednoj zaštiti dece i njihovih prava posebno su naglašeni. Takođe, skrenuta je pažnja i na značaj jačanja kapaciteta institucija socijalne i zdravstvene zaštite u oblasti unapređenja fizičkog i mentalnog zdravlja dece.

Poštovanje i jačanje koncepta "pravde po meri deteta" bila je u fokusu diskusija predstavnika sistema maloletničkog pravosuđa.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici akademske zajednice, nezavisnih institucija, naučne i stručne javnosti.

Povodom konferencije publikovana je istoimena monografija autora iz 12 zemalja.

Da preuzmete monografiju sa radovima učesnika konferencije, kliknite OVDE.

Fotografije sa konferencije možete pogledati OVDE.

25.10.2019. Izdanja Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja na 64. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu

Kao i svake godine, najnovija izdanja naučnih časopisa, zbornika radova sa konferencija i monografija objavljena od strane Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja izložena su na štandu Centra za promociju nauke u okviru 64. Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu od 20. do 27. oktobra 2019.godine.

Fotografije sa ovog događaja možete pogledati OVDE.

23.10.2019. Održan naučni skup "Finansijski kriminalitet i korupcija" u Vršcu 18. i 19. oktobra 2019. godine.

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Institut za uporedno pravo, uz podršku Pravosudne akademije, organizovali su naučni skup "Finansijski kriminalitet i korupcija" koji je održan u Vršcu, 18. i 19. oktobra 2019. godine. Imajući u vidu da su finansijski kriminalitet i korupcija dva različita pojma koja su u praksi često neodvojiva, ovogodišnji skup je za razliku od prošlogodišnjeg, uz finansijski kriminalitet razmatrao i korupciju sa različitih stanovišta, a u cilju adekvatnijeg razumevanja teme naučnog skupa.

Na ovogodišnjem skupu je sa referatima učestvovalo više od dvadeset izlagača, među kojima su eminentni naučni radnici, profesori, sudije redovnih i Ustavnog suda, pokrajinski Zaštitnik građana - ombudsman, kao i drugi predstavnici državnih organa koji se na praktičnom planu svakodnevno susreću sa problemima koje prouzrokuju finansijski kriminalitet i korupcija. Pored toga, radu naučnog skupa su doprineli i izlagači iz regiona, među kojima su i Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine, te sudija Vrhovnog suda Republike Srpske.

Povodom ovog skupa publikovan je i zbornik radova čiji je cilj da, između ostalog, analizira rezultate prethodnih zakonodavnih aktivnosti, pruži uvid u osnovne novine u toj oblasti, te da ponudi rešenja za ona pitanja koja su ostala „otvorena“ ili u pogledu čijeg regulisanja se postojeći zakonodavni okvir pokazao kao neefikasan.

Fotografije sa ovog događaja možete pogledati OVDE.

02.10.2019. Dr Milica Kolaković-Bojović izabrana za potpresednika UN Komiteta za prisilne nestanke

Dr Milica Kolaković-Bojović, naučni saradnik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja izabrana je 1. oktobra 2019. godine za potpresednika UN Komiteta za prisilne nestanke. Dr Kolaković-Bojović je član Komiteta od 1. jula 2017. godine, u svojstvu nezavisnog eksperta. Sednica Komiteta održava se u periodu od 30. septembra do 11. oktobra 2019. u Palati Nacija u Ženevi, a prvog dana sednice članovi Komiteta sastali su se i sa Visokom komesarkom UN za ljudska prava, Michelle Bachelet.

Fotografije sa ovog događaja možete pogledati OVDE.

04.06.2019. Primena mera bezbednosti medicinskog karaktera u krivičnopravnom sistemu Republike Srbije

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, u saradnji sa Misijom OEBS u Republici Srbiji, u toku 2018. godine je sproveo istraživanje na temu primena mera bezbednosti medicinskog karaktera u krivičnopravnom sistemu Republike Srbije. Istraživanje je sprovedeno u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu, kao i u Specijalnim bolnicama za psihijatrijske bolesti u Novom Kneževcu, Vršcu i Gornjoj Toponici. Rezultati istraživanja, prezentovani su na Međunarodnom naučnom skupu "Kazneno pravo i medicina", koji je održan 29. i 30. maja na Paliću.

Osnovni nalazi istraživanja, prilagođeni stručnoj javnosti, dostupni su u publikaciji "Analiza primene mera bezbednosti medicinskog karaktera u krivičnopravnom sistemu Republike Srbije", koju možete preuzeti OVDE.

31.05.2019. Održan XXXI tematski međunarodni naučni skup "Kazneno pravo i medicina", Palić, 29-30.05.2019.

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Pravosudne akademije i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju - Misije OEBS u Republici Srbiji, organizovao je XXXI međunarodni naučni tematski skup pod nazivom "Kazneno pravo i medicina" 29. i 30. maja 2019. godine na Paliću. Cilj skupa bio je da se, kroz multidisciplinarni pristup, i učešće ne samo naučnih radnika, već i onih koji se sa ovom problematikom susreću u praksi, ukaže na osnovne veze između kaznenog prava i medicine u najširem smislu. Poseban osvrt učinjene je u odnosu na mere bezbednosti medicinskog karaktera koje predviđaju savremena krivična zakonodavstva i to: obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi, obavezno lečenje narkomana i obavezno lečenja alkoholičara.

Povodom organizovanog skupa štampana je istoimena publikacija "Kazneno pravo i medicina", a saopštenja autora iz Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Italije i Australije grupisana su u dve temtske celine: Krivično pravo i mere bezbednosti medicinskog karaktera i Krivično pravo i medicina. Ovom publikacijom želeli smo da ukažemo na značaj veze između kaznenog prava i medicine, razmenimo iskustva koja pojedinačne države imaju u ovoj oblasti, ali i istaknemo potrebu regulisanja ovog pitanja ne samo na nivou zakona, već i u praksi kako pravosudnih organa, tako i zdravstvenih ustanova. Publikovani radovi trebalo bi da daju odgovore na brojna otvorena pitanja i dileme koje, čini se, prate ovu materiju od njenog nastanka.

Da pogledate fotografije sa ovog naučnog skupa kliknite OVDE.

14.05.2019. Potpisani sporazumi o saradnji sa Pravnim fakultetima u Bitolju i Istočnom Sarajevu

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja sklopio je tokom aprila i maja 2019. godine sporazume o saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Pravnim fakultetom Univerziteta Sv. Kliment Ohridski u Bitolju.

Sporazumima je predviđena saradnja u oblasti naučnoistraživačkog rada, izvođenja nastave, organizacije naučnih skupova i izdavačke delatnosti.

Potpisivanjem sporazuma sa Pravnim fakultetom Univerziteta Sv. Kliment Ohridski u Bitolju, ujedno je 11. maja 2019. godine u Bitolju svečano obeležen početak Međunarodnog naučnog skupa "Towards a Better Future: Democracy, EU Integration and Criminal Justice", u čijoj je organizaciji Institut za kriminološka i sociološka istraživanja bio jedna od partnerskih institucija. Potpisivanju sporazuma je u ime Instituta prisustvovala doc. dr Milica Kolaković-Bojović.

29.11.2018. Ekspertsko istraživanje i analiza povrata u Republici Srbiji

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, u saradnji sa Misijom OEBS u Republici Srbiji, u toku 2017. godine je sproveo istraživanje na temu povrata u Republici Srbiji. Istraživanje je sprovedeno u kazneno-popravnim zavodima u Sremskoj Mitrovici, Požarevcu i Nišu, Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu, te vaspitno-popravnom domu u Kruševcu. Osnovni cilj istraživanja je bilo sagledavanje uticaja stručnog osposobljavanja na smanjenje povrata. Pored toga, analizom su obuhvaćene i dve alternativne krivične sankcije - rad u javnom interesu i uslovna osuda sa zaštitnim nadzorom, na osnovu podataka koji se beleže u okviru Kancelarije za alternativne sankcije u Beogradu.

Osnovni nalazi istraživanja, prilagođeni stručnoj javnosti, dostupni su u publikaciji "Ekspertsko istraživanje i analiza povrata u Republici Srbiji" koju možete preuzeti OVDE.

02.11.2018. Održana međunarodna naučna konferencija "Zaštita ljudskih prava: Od protivpravnosti do zakonitosti"

U organizaciji Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana i Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Novom Sadu 30. i 31. oktobra 2018. godine održana je Međunarodna naučna konferencija "Zaštita ljudskih prava: Od protivpravnosti do zakonitosti".

Konferenciji su prisustvovali predstavnici akademske zajednice, nezavisnih institucija, naučne i stručne javnosti iz: Rusije, Italije, Norveške, Kine, Mađarske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Rumunije, Makedonije i Srbije.

Povodom konferencije publikovana je istoimena monografija.

Fotografije sa konferencije možete pogledati OVDE.

25.10.2018. Održana promocija knjige Organizacija pravosuđa - reformski okvir i EU standardi, autora doc. dr Milice Kolaković-Bojović

U četvrtak 25. oktobra 2018. godine u 14h u prostorijama Pravosudne akademije, održana je promocija knjige Organizacija pravosuđa- reformski okvir i EU standardi, autora doc. dr Milice Kolaković-Bojović, naučnog saradnika Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja.

O knjizi su, pored autora, govorili i prof. dr Stanko Bejatović- redovni profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu, dr Ivana Stevanović- direktor Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i Nenad Vujić- direktor Pravosudne akademije. Izlagači su istakli značaj teme i inovativnost pristupa materiji od strane autora, naglašavajući njenu upotrebnu vrednost u procesu obrazovanja pravnika.

Promociji je prisustvovalo pedesetak gostiju- predstavnika najviših institucija pravosuđa, akademske zajednice, strukovnih udruženja i međunarodnih organizacija.

Fotografije sa promocije možete pogledati OVDE.

15.10.2018. Otvaranje izložbe fotografija dr Ane Batrićević "Druga šansa"

Izložba fotografija "Druga Šansa" dr Ane Batrićević, naučnog saradnika Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, otvorena je u ponedeljak, 15.10.2018. u galeriji Bartselona Koncept u Beogradu. Na izložbi je prikazano 14 fotografija, koje je napravila 2018. godine, tokom svog terenskog istraživanja o primeni programa resocijalizacije koji se sastoji u radu osuđenika sa psima iz azila za pse u okviru kazneno-popravnog zavoda Sremska Mitrovica.

Od 15. do 27. oktobra, koliko će trajati izložba, galerija Bartselona će biti mesto za sakupljanje hrane, lekova, šampona, igračaka i svega drugog što može pomoći azilima za napuštene životinje. Na kraju izložbe, sve prikupljene stvari, kao i deo novca sakupljen prodajom fotografija biće donirani nevladinoj organizaciji Feniks, koja se stara o napuštenim psima i mačkama.

Fotografije sa otvaranja izložbe možete pogledati OVDE.

Tekst o izložbi objavljen na portalu Designed.rs možete pročitati OVDE.

10.09.2018. Održan naučni skup "Finansijski kriminalitet" u Zrenjaninu 7. i 8. septembra 2018.

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Institut za uporedno pravo, uz podršku Pravosudne akademije, organizovali su naučni skup pod nazivom Finansijski kriminalitet koji se održao u Zrenjaninu, u hotelu Vojvodina, 07. i 08. septembra 2018. godine.

Činjenica da se na normativnom planu poslednjih godina dešavaju značajne promene, kao i potreba za unapređenjem ekonomskih i pravnih znanja od značaja za otkrivanje i dokazivanje finansijskog kriminaliteta, dovele su do odluke da se o navedenoj temi posebno razgovara.

Povodom ovog skupa publikovana je i istoimena monografija. Nadamo se da će ona predstavljati ne samo materijal za dalja naučna istraživanja u oblasti suzbijanja finansijskog kriminaliteta, već da će koristiti i za potrebe unapređenja znanja zaposlenih u institucijama koje se bave otkrivanjem i suzbijanjem ove pojave.

Da preuzmete program rada naučnog skupa u PDF formatu kliknite OVDE.

Da pogledate fotografije sa naučnog skupa kliknite OVDE.

09.07.2018. Dr Marina Hughson dobitnica Fulbrajtove nagrade

Sa velikim zadovoljstvom vas obaveštavamo da je dr Marina Hughson, naučna savetnica na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja, dobitnica ovogodišnje Fulbrajtove nagrade pod nazivom Predvodnica, koja se dodeljuje za profesionalnu izvrsnost.

Da pročitate više o tome, kliknite OVDE.

Čestitamo!

22.06.2018. Predstavljen inovativni program resocijalizacije osuđenih lica u Kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici

Misija OEBS-a u Srbiji i Kazneno-popravni zavod u Sremskoj Mitrovici organizovali su 22. juna 2018. godine dan Оtvorenih vrata, sa ciljem da promovišu inovativne načine rehabilitacije i resocijalizacije osuđenih lica. Dan otvorenih vrata je deo projekta koji podržavaju Misija OEBS-a u Srbiji, Grad Sremska Mitrovica i nemačka organizacija Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V., a sprovodi Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde Republike Srbije.

Ovom prilikom, diplome su uručene prvoj grupi od 14 osuđenika koji su završili desetonedeljni program obuke tokom kojeg su učili kako da brinu o psima i da ih obučavaju.Osuđenici su stekli sertifikat koji izdaje Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, koji je potreban svim angažovanim za rad u Prihvatilištu za napuštene pse koje funkcioniše u okviru Zavoda.

Predstavnici Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, koji prate realizaciju programa, prisustvovali su ovom događaju

Više o samom programu i aktivnostima koje Institut za kriminološka i sociološka istraživanja sprovodi u cilju njegovog praćenja možete pročitati OVDE.

Fotografije sa ovog događaja možete pogledati OVDE.

11.06.2018. Na Paliću održan XXX Međunarodni naučni tematski skup "Pravda po meri deteta"

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja 6. i 7. juna 2018. godine na Paliću održao je XXX međunarodni naučni tematski skup pod nazivom "Pravda po meri deteta". Koncept "pravde po meri deteta”, označava pravosudni sistem koji jemči poštovanje i delotvorno sprovođenje svih prava deteta na najvišem mogućem nivou. To je pre svega pravosuđe koje je dostupno, primereno uzrastu, efikasno, prilagođeno potrebama i pravima deteta i usredsređeno na te potrebe i prava, uz poštovanje prava deteta, uključujući pravo na postupak u skladu sa zakonom, pravo da učestvuje u postupku i da razume postupak, na poštovanje privatnog i porodičnog života i na integritet i dostojanstvo.

Ostvarivanje "pravosuđa po meri deteta" podrazumeva pravosuđe prilagođeno na način da bude primerenije detetu i efikasne postupke dostupne deci uz obezbeđenje neophodne nezavisne pravne reprezentacije. Na ovaj način se omogućava deci da, kada dođu u kontakt sa pravosudnim i upravnim sistemom, bilo kao svedoci, žrtve (oštećeni) ili kao učinioci krivičnih dela, tužioci i podnosioci pritužbi u građanskim, upravnim postupcima i postupcima pred nezavisnim organima, da budu u mogućnosti da na adekvatan način zaštite svoja prava i interese.

Povodom skupa štampana je istoimena monografija Pravda po meri deteta, koju čine saopštenja autora iz Srbije, Slovenije, Hrvatske, Rumunije, Mađarske, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Ovom monografijom želeli smo da ukažemo na značaj novoustanovljenog koncepta, razmenimo iskustva koje su pojedine države učinile u vidu njegove implementacije u svoja nacionalna zakonodavstva, ali prevashodno da ukažemo na značaj razumevanja ovog koncepta u najširem smislu i neophodnost njegove implementacije ne samo na nivou zakona već prevashodno u praksi kako pravosudnih organa, tako i svih onih koji se staraju da najbolji interesi deteta budu ostvareni u punoj meri.

Flajer sa programom ovog međunarodnog naučnog skupa možete preuzeti OVDE.

Fotografije sa ovog međunarodnog skupa možete pogledati OVDE.

Zbornik radova prezentovanih na ovom međunarodnom skupu možete preuzeti OVDE.

13.03.2018. Predavanje dr Milice Kolaković-Bojović "Ustavne promene- put ka boljem pravosuđu" u Kragujevcu

Dr Milica Kolaković-Bojović, naučni saradnik Instituta, održala je 13. marta 2018. godine predavanje na temu Ustavne promene- put ka boljem pravosuđu na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Predavanje je održano u organizaciji Studentskog parlamenta Pravnog fakulteta a prisustvovalo mu je oko 80 studenata.

Nakon pozdravnih reči prof. dr Dragana Bataveljića i doc. dr Jelene Vučković, dr Kolaković-Bojović je prisutnima govorila o obavezama koje, u vezi sa promenom Ustava, Republika Srbija ima u Poglavlju 23, kao i o sadržinskim i procesnim aspektima evropskih standarda u ovoj oblasti, sa akcentom na nezavisnosti pravosuđa u kontekstu podele vlasti i principu checks and balances.

Fotografije sa predavanja možete pogledati OVDE.

14-15.12.2017. Dr Ivana Stevanović i dr Milica Kolaković-Bojović na regionalnoj naučnoj konferenciji "Besplatna pravna pomoć- Ratio legis, obim i uslovi primene"

Dr Ivana Stevanović i dr Milica Kolaković-Bojović učestvovale su na regionalnoj naučnoj konferenciji Besplatna pravna pomoć- Ratio legis, obim i uslovi primene održanoj 14-15. decembra 2017. godine na Srebrnom jezeru. Učesnici konferencije čiji su organizatori Ministarstvo pravde Republike Srbije i Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu a uz podršku Multidonatorskog povereničkog fonda (MDTF-JSS) bili su predstavnici naučne zajednice, advokature, pravosuđa i civilnog sektora iz šest država regiona. Referati čiji su autori učesnici konferencije objavljeni su u zborniku radova čiji su urednici prof. Dr Stanko Bejatović i dr Milica Kolaković- Bojović.

Fotografije sa Konferencije možete pogledati OVDE.

16-17.11.2017. Međunarodna naučna konferencija „Sloboda, bezbednost: pravo na privatnost“ u Novom Sadu

16. i 17. novembra 2017. u Novom Sadu je održana naučna konferencija "Sloboda, bezbednost: pravo na privatnost“, koju su organizovali Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman i Institut za kriminološka i sociološka istraživanja.

Veliki broj izlagača iz zemlje i inostranstva, razmatrali su brojna pitanja grupisana u dve velike tematske celine: Sloboda i pravo na bezbednost i Pravo na privatnost - krivičnopravni aspekt. Povodom međunarodne naučne konferencije, publikovan je i Zbornik radova "Sloboda, bezbednost: Pravo na privatnost".

Više informacija o Konferenciji možete videti OVDE.

Fotografije sa Konferencije možete pogledati OVDE.

14-17.11.2017. Institut na Green Festu u Beogradu

Naše kolege, Ana Batrićević i Nikola Paunović predstavile su Institut za kriminološka i sociološka istraživanja 8. međunarodnom festivalu zelene kulture "Green Fest", od 14. do 17. novembra 2017. u Domu omladine Beograda.

Na ovoj manifestaciji izložena je njihova postavka pod nazivom "Beogradski otpad". Postavku čini 12 fotografija, čiji je autor Ana Batrićević uz propratni tekst, čiji je autor Nikola Paunović. Fotografije su nastale u martu 2017. godine na deponiji „Vinča“ i na pogonu „Otpad“ na Adi Huji.

Fotografije su napravljene u okviru terenskog istraživanja sprovedenog za potrebe naučnog rada posvećenog pravnom regulisanju i praktičnim problemima upravljanja otpadom u Srbiji.

Više o Green Festu možete pročitati OVDE.

23-24.10.2017. Naučna konferencija "Privredna krivična dela"

23. i 24. oktobra 2017. u hotelu Srbija u Vršcu, održana je naučna konferencija "Privredna krivična dela" u organizaciji Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i Instituta za uporedno pravo.

Fotografije sa naučne konferencije možete pogledati OVDE.

Da biste preuzeli Program naučne konferencije kliknite OVDE.

07.10.2017. Direktorka, dr Ivana Stevanović na Kolegijumu Pokrajinskog ombudsmana u Somboru

Dana 07.10.2017. godine održan je Kolegijum Pokrajinskog ombudsmana u Somboru povodom Dečje nedelje: Nasilje nad decom je javno, ne privatno pitanje. Na Kolegijumu je učestvovala i direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, dr Ivana Stevanović.

Da biste videli više o tome na sajtu Pokrajinskog ombudsmana kliknite OVDE.

03.10.2017. Promocija monografije Psihijatrijska veštačenja u sudskom postupku prof. dr Ratka Kovačevića

Dana 03. oktobra 2017., u 17h u biblioteci Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja je održana promocija monografije prof. dr Ratka Kovačevića, Psihijatrijska veštačenja u sudskom postupku.

O knjizi su govorili:
dr Ivana Stevanović, direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja
Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, neuropsihijatar, Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
Prof. dr sci Ratko Kovačević, neuropsihijatar, specijalista forenzičke psihijatrije
advokat Ilija Radulović

Fotografije sa promocije možete pogledati OVDE.

17.09.2017. Sedamnaesta međunarodna godišnja konferencija Evropskog udruženja kriminologa

Sanja Ćopić, viši naučni saradnik i Nikola Vujičić, istraživač pripravnik u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja, učestvovali su ove godine na sedamnaestoj međunarodnoj kriminološkoj konferenciji, koju tradicionalno organizuje Evropsko udruženje kriminologa.

Na ovogodišnjoj konferenciji, koja je održana u periodu od 13. do 16. septembra u Kardifu (Vels, Velika Britanija) naše kolege su predstavile svoja samostalna istraživanja iz oblasti maloletničke delinkvencije.

Informacije o samoj konferenciji i apstrakte radova svih autora, možete pogledati na sledećoj stranici: https://www.eurocrim2017.com/

11.07.2017. Predlog u pogledu izmena Ustava Republike Srbije

Institut za kriminološka i sociološka istaživanja se zajedno sa Srpskim udruženjem za krivičnopravnu teoriju i praksu, Udruženjem građana Europius i Alumni klubom Pravosudne akademije, a kao deo inicijative Akademska mreža za vladavinu prava (Rule of Law Academic Network-ROLAN) odazvao na javni poziv za dostavljanje predloga u pogledu izmena Ustava Republike Srbije, koji je Ministarstvo pravde posredstvom Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, objavilo maja 2017. godine.

Naš predlog možete pogledati OVDE.

12.06.2017. Održan XXIX Međunarodni naučni skup "Pravosuđe i mediji"

Predsednik Skupštine autonomne pokrajne Vojvodine Ištvan Pastor i direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja dr Ivana Stevanović otvorili su 8. juna 2017. godine na Paliću XXIX Međunarodni naučni skup "Pravosuđe i mediji".

U uvodnom delu na skupu su govorili i dr Tanja Mišćević, šef Pregovaračkog tima Republike Srbije za vođenje pregovora sa Evropskom unijom, Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije, Majkl Ujehara zemenik šefa misije OEBS-a u Srbiji, Ferenc Molnar, predsednik Višeg suda u Subotici i mr Bogdan Laban, gradonačelnik Subotice.

Međunarodni naučni skup Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja "Pravosuđe i mediji" održan je 8. i 9. juna 2017 godine uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i misije OEBS u Srbiji.

Fotografije sa naučnog skupa možete pogledati OVDE.

22.05.2017. Institut je postao deo COST akcije CA16102 "Evropska mreža za individualizovani psihoterapijski tretman mladih sa mentalnim poremećajima"

Od 2017. godine tim istraživača Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja je u svojstvu drugog predlagača / partnerske institucije deo COST akcije CA16102 "Evropska mreža za individualizovani psihoterapijski tretman mladih sa mentalnim poremećajima" (COST action CA16102 "European Network on Individualized Psychotherapy Treatment of Young People with Mental Disorders").

Ova internacionalna i interdisciplinarna mreža istraživača, kliničkih i razvojnih psihologa, psihoterapeuta, psihijatara i specijalista za mentalno zdravlje adolescenata radiće na identifikaciji medijatora i moderatora psihoterapijske promene i adekvatnih instrumenata za procenu terapijskog procesa i promene, kao i na izgradnji predloga dizajna istraživanja psihoterapije u Evropi.

Pored planiranja budućih zajedničkih studija i naučno-stručnih publikacija, u okviru COST akcije biće organizovane domaće i međunarodne konferencije, treninzi i radionice, kratkoročne naučne posete i razmene u svrhu usavršavanja mladih naučnika i ostvarena saradnja sa korisnicima usluga mentalnog zdravlja, zainteresovanim profesionalcima izvan COST mreže, kao i sa kreatorima nacionalnih politika i agencijama koje se bave finansiranjem naučnih istraživanja.

Da posetite zvaničnu internet prezentaciju COST akcije COST action CA16102 "European Network on Individualized Psychotherapy Treatment of Young People with Mental Disorders" kliknite OVDE.

21.04.2017. XXIX Međunarodni naučni skup "Pravosuđe i mediji", Palić, 08-09. jun 2017. godine

XXIX Međunarodni naučni skup "Pravosuđe i mediji", održaće se od 08. do 09. juna 2017. godine na Paliću u organizaciji Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja.

Flajer sa temama, izlagačima i informacijama u vezi sa kotizacijom, drugim troškovima i načinom registracije u PDF formatu možete preuzeti OVDE.

Dodatne informacije u vezi sa naučnim skupom mogu se dobiti putem e-mail adrese krinstitut@gmail.com ili telefona + 38111/26-25-424.

04.04.2017. Sporazum o saradnji sa Institutom za migracije i narodnosti

Dana 04.04.2017. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja potpisao je Sporazum o saradnji sa Institutom za migracije i narodnosti iz Zagreba. Saradnja će se realizovati kroz sprovođenje zajedničkog multidisciplinarnog istraživačkog projekta (iz oblasti psihologije, sociologije i politikologije) pod naslovom „Psihološko podupiranje etničkih stavova i političkih orijentacija u Hrvatskoj, Srbiji, SAD i Meksiku“.

U pitanju je zajedničko osnovno i primenjeno naučno istraživanje sa ciljem da otkrije latentne pravilnosti u pogledu nacionalnih karakteristika i političkih kultura, kao i da predvidi moguće etničke, kulturne, socijalne i političke konflikte koji bi trebalo da se spreče primenom različitih nacionalnih javnih politika.

Tekst Sporazuma o saradnji u PDF formatu možete preuzeti OVDE.

09.12.2016. Okrugli sto: Uslovni otpust - sudska praksa i poslednje izmene Krivičnog zakonika

U Beogradu je 9.12.2016. godine, u organizaciji Misije Oebs u Srbiji i Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, održan okrugli sto na temu "Uslovni otpust: Sudska praksa i poslednje izmene Krivičnog zakonika".

Centralno izlaganje na navedenoj konferenciji, bilo je posvećeno predstavljanju rezultata sedmomesečnog projekta o primeni instituta uslovnog otpusta, sprovedenog uz saradanju naše kuće i Misije Oebs u Srbiji, a koje ujedno predstavlja jedno od najobimnijih istraživanja u poslednjih dvadeset godina u Republici Srbiji.

Rezultate istraživanja, predstavili su dr Ivana Stevanović, direktorka instituta, dr Zoran Stevanović, viši naučni saradnik i Nikola Vujičić, koordinator projekta i istraživač pripravnik u Institutu. Zapažena izlaganja su imali i drugi učesnici, kolege iz nauke i prakse, koji su dali svoje viđenje o uslovnom otpustu.

Program okruglog stola u PDF formatu možete preuzeti OVDE.

Fotografije sa okruglog stola možete pogledati OVDE.

25.10.2016. Promocija knjige "Migranti na raskršću ili bespuću zemlje Srbije" na 61. međunarodnom Sajmu knjiga u Beogradu

Na 61. međunarodnom Sajmu knjiga Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Institut za uporedno pravo i Regionalno predstavništvo ruske humanitarne misije na Balkanu, održali su promociju publikacije "Migranti na raskršću ili bespuću zemlje Srbije".

Na promociji su govorili:

- Dr Jovan Ćirić, direktor Instituta za uporedno pravo

- Dr Ivana Stevanović, direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja

- Prof. dr Branislava Knežić, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

- Goran Petronijević, advokat

Fotografije sa promocije možete pogledati OVDE.

29.07.2016. Nova knjiga "Migranti na raskršću ili bespuću zemlje Srbije"

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja je u koautorstvu sa Institutom za uporedno pravo izdao noviu knjigu "Migranti na raskršću ili bespuću zemlje Srbije".

08.06.2016. Održan XXVIII Međunarodni naučni skup "Krivične i prekršajne sankcije i mere: izricanje, izvršenje i uslovni otpust"

XXVIII Međunarodni naučni skup "Krivične i prekršajne sankcije i mere: izricanje, izvršenje i uslovni otpust" održan je od 02. do 03. juna 2016. godine na Paliću u organizaciji Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja.

Fotografije sa naučnog skupa možete pogledati OVDE.

24.05.2016. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja sklopio ugovor sa OSCE-om o novom istraživačkom projektu

Dana 24.05.2016. u Beogradu, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja potpisao je ugovor sa OSCE-om o sprovođenju istraživanja pod nazivom "Stručna analiza primene uslovnog otpusta od strane sudova".

Ugovor podrazumeva sprovođenje sedmomesečnog istraživačkog projekta.

U ime Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, ugovor je potpisala direktorka, dr Ivana Stevanović.

11.04.2016. Sporazum o saradnji sa Fakultetom za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu

Dana 11.04.2016. potpisan je Sporazum o saradnji između Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu.

Sporazumom je predviđeno razvijanje saradnje u raznim komplementarnim oblastima naučne, istraživačke, projektne i edukativne delatnosti. Takođe, predviđena je i neposredna saradnja u oblasti izdavanja različitih naučnih publikacija i saradnja između biblioteka ove dve institucije.

U ime Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja Sporazum je potpisala dr Ivana Stevanović, direktor, a u ime Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, prof. dr Snežana Nikolić, dekan.

16.12.2015. Memorandum o saradnji sa Univerzitetom za političke i ekonomske evropske studije "Constantin Stere" iz Moldavije

Dana 16. decembra u poseti Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja bili su predstavnici Međunarodnog udruženja pravnika na čelu sa Ljudmilom Nosovom, potpredsednicom Udruženja.

Tom prilikom v. d. direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja dr Ivana Stevanović, potpisala je i memorandum o saradnji Instituta sa Univerzitetom za političke i ekonomske evropske studije "Constantin Stere" iz Moldavije.

Memorandum o saradnji potpisan je sa prof. dr Valentinom Koptile prorektorom pomenutog Univerziteta i članicom Međunarodnog udruženja pravnika.

31.10.2015. Promocija izdanja Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja na Sajmu knjiga, Beograd, 31. oktobar 2015. godine

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja učestvovao je na 60. MEĐUNARODNOM BEOGRADSKOM SAJMU KNJIGA. U subotu 31. oktobra 2015. godine na štandu Instituta za uporedno pravo i Instituta za savremenu istoriju promovisana su ovogodišnja izdanja Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja:

Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, br 1. dr Leposava Kron, urednik

Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, br 2. dr Leposava Kron, urednik

Poluperiferija i rod: pobuna konteksta, dr Marina Hjuson

Smrt Lolite, radjanje Lilit: ogled o adolescentnoj ženskoj seksualnosti, dr Leposava Kron i dr Olivera Pavićević

Restorativna pravda i krivičnopravni sistem: teorija, zakonodavstvo i praksa, dr Sanja Ćopić

Nomološka mreža psihopatije, dr Janko Medjedović

Maloletnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela i prekršaja, grupa autora, dr Ivana Stevanović, urednica

Zaštita životinja u uporednom pravu: zakoni, prakse i ekološke politike, dr Ana Batrićević i Vera Stanković

Na promociji su govorili dr Jovan Ćirić, direktor Instituta za uporedno pravo i dr Ivana Stevanović, v.d. direktor Instituta za kriminološka i socioloska istraživanja.

Fotografije sa promocije možete pogledati OVDE.

09.10.2015. Konferencija "Migracije: pravni, bezbednosni, demografski i socio-ekonomski problemi", Beograd, 5. i 6. novembar 2015. godine

Institut za uporedno pravo, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Kriminalističko-policijska akademija organizuju naučnu konferenciju na temu "Migracije: pravni, bezbednosni, demografski i socio-ekonomski problemi".

Konferencija će se održati 5. i 6. novembra 2015. godine u Beogradu u hotelu Palace.

Program konferencije možete preuzeti OVDE.

15.06.2015. XXVII Tematski naučni skup "Maloletnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela i prekršaja" na Paliću

XXVII Tematski naučni skup "Maloletnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela i prekršaja" održan je od 10. do 11. juna 2015. godine na Paliću u organizaciji Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja.

Fotografije sa naučnog skupa možete pogledati OVDE.

08.06.2015. Promocija monografije "Maloletnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela i prekršaja" u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja

Promocija monografije Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja pod nazivom "Maloletnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela i prekršaja" održana je u biblioteci Instituta, u ponedeljak 8.juna 2015. godine.

O knjizi, reformi sistema maloletničkog pravosuđa u Republici Srbiji i predstojećem istoimenom naučnom skupu Instituta koji će biti održan na Paliću od 10 do 11. juna govorili su:

Biljana Pavlović, državni sekretar Ministarstva pravde Republike Srbije

Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije

Dr Jovan Ćirić, direktor Instituta za uporedno pravo

Dr Ivana Stevanović, v.d. direktor Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja

Fotografije sa promocije možete pogledati OVDE.

28.04.2015. Promocija publikacije "Kako do pravosuđa po meri deteta-Zaštita dece žrtava u krivičnim postupcima i stanje u praksi u Republici Srbiji" u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja

U Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu je 28. aprila 2015. godine održana promocija publikacije "Kako do pravosuđa po meri deteta - Zaštita dece žrtava u krivičnim postupcima i stanje u praksi u Republici Srbiji" dr Ivane Stevanović i Milene Banić u izdanju Centra za prava deteta.

Promociju je organizovao Centar za prava deteta u saradnji sa Institutom za krimoinološka i sociološka istraživanja i Pravosudnom akademijom, u okviru projekta „Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite u Srbiji“, koji finansira Evropska unija, a realizuje se u partnerstvu sa Ministarstvom pravde, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i UNICEF-om.

Na promociji su govorili: Yolanda San Jose, šef I sektora operacija Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Severine Leonardi, zamenica direktora UNICEF-a u Srbiiji, Ivana Stevanović, v.d. direktora Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i predsednica Centra za prava deteta, Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije i Milena Banić, advokatica, stručna saradnica Centra za prava deteta.

Fotografije sa promocije možete pogledati OVDE.

01.03.2015. Javne nabavke - obaveštenje

U toku su javne nabavke, u daljem tekstu možete pronaći podatke o nazivu tendera, potrebnoj dokumentaciji i roku za dostavljanje ponuda

NAZIV TENDERA DOKUMENTACIJA ROK ZA PONUDE

JN01/2014
Usluge u vezi sa
štampanjem monografija

Potrebni dokumenti:

  1. Konkursna dokumentacija
  2. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  3. Poziv za podnošenje ponude
07.03.2015. do 15:00h
Vrh