Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja br.2-3/2021

KRIMINALNI ARGO (ŠATROVAČKI) I POZAJMLJENICE IZ ROMSKOG JEZIKA

Andrej Kubiček

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

Primljeno: 8. 11. 2021. godine

Prihvaćeno: 23. 11. 2021. godine

UDK: 343.9:811.214.58'276.4

Strane: 77-89

DOI: 10.47152/ziksi202123025

Polazeći od pretpostavke da leksika jednog jezika ‒ standardnog ili nekog drugog njegovog oblika ‒ svedoči o temeljnim društvenim procesima, članak se bavi nastankom i razvojem takozvanog šatrovačkog govora. Da bi se postigao ovaj cilj, neophodno je prvo uvesti pojmovnu razliku između srodnih fenomena: žargona, slenga i argoa (šatrovačkog, kanta ili kriptolekta). Iako se ovi jezički varijeteti često smatraju spontano nastalim i efemernim, u radu će biti pokazano da se često radi o trajnim jezičkim pojavama koje karakterišu kriminalne i marginalizovane subkulture. U posebnom fokusu će biti nastanak nove leksike pozajmljivanjem iz romskog jezika. Članak istražuje genezu i funkciju ovih govornih praksi, ističući sličnosti koje postoje u više evropskih jezika i koje svedoče o sličnim društvenim procesima. Konačno, rad ima cilj i da ukaže na poroznost simboličkih granica između marginalizovanih i etabliranih načina izražavanja kroz njihovo međusobno prožimanje.

KLJUČNE REČI: šatrovački, argo, žargon, romski jezik, pozajmljenice

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh