Revija za kriminologiju i krivično pravo br. 2/2021

KRIMINAL I NOVAC: RAZUMIJEVANJE TRGOVINE LJUDIMA I POVEZANIH FINANSIJA U UJEDINJENOM KRALJEVSTVU

Georgios A. Antonopoulos

Teside Univerzitet, Ujedinjeno Kraljevstvo

Srđan Vujović

Voditelj odjeljenja za strategiju i kvalitet, World Vision International

Primljeno: 29. jun 2021. godine

Prihvaćeno: 3. septembar 2021. godine

Strane: 179-201

Cilj ovog rada je pružiti prikaz o trgovini ljudima kao ilegalnom biznisu u Ujedinjenom Kraljevstvu (UK), jednoj od značajnijih „zemalja odredišta“ za žrtve trgovine ljudima, povezujući ga sa kontekstom država na Balkanu, kao „zemljama porijekla“. Osim detaljnog pregleda literature o ovoj temi, istraživanje se prvenstveno temelji na intervjuima provedenim sa profesionalcima za borbu protiv trgovine ljudima, koji dolaze iz raznih britanskih agencija za provođenje zakona, nevladinih organizacija, Ministarstva unutarnjih poslova, socijalnih službi i akademske zajednice, ali i na obavještajnim podacima iz izvještaja Metropolitanske policije. Istraživanje je pokazalo da je „scena“ trgovine ljudima u UK izuzetno fragmentirana i decentralizovana, te sa mogućnošću lakog ulaska na ovo ilegalno „tržište“. Dobijeni rezultati ukazuju da postoji niz razloga za ulazak na takvo „tržište“, sa tim da sva obrazloženja imaju jasne finansijske implikacije. Organizovanje trgovine ljudima, i prateći finansijski tokovi, znatno su olakšani kroz upotrebu informaciono-komunikacijskih tehnologija. Profit od trgovine ljudima, u UK, obično nije veliki (u poređenju sa drugim oblicima organizovanog kriminala), a upravljanje tim sredstvima odražava fragmentiranu prirodu ovog fenomena. Iako se mogu prepoznati i neke sofisticirane metode pranja novca stečenog trgovinom ljudima, oni su ipak izuzetak, a ne pravilo.

KLJUČNE REČI: Trgovina ljudima, Ujedinjeno Kraljevstvo, nezakonit novac, pranje novca, informaciono-komunikacijske tehnologije.

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh