Institut za kriminološka
i sociološka istraživanja

Ipsa Scientia Potestas Est...

Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja

O zborniku:

Izdavač Zbornika je Institut za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu

Zbornik je najpre izlazio dva puta godišnje, a od 2016. godine izlazi tri puta godišnje (u aprilu, septembru i decembru).

Prvi broj Zbornika objavljen je 1972. godine.

Zbornik se nalazi na listi naučnih časopisa za društvene nauke kategorisanih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Zbornik ima kategoriju M52 i rad objavljen u njemu nosi 1,5 bodova.

Urednice:

Urednice Zbornika su dr Branislava Knežić, naučni savetnik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i Milena Milićević, viši naučni saradnik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja

Sekretar redakcije:

Sekretar redakcije Zbornika je dr Aleksandra Marković, naučna saradnica Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja

Tehnički urednik:

Tehnički urednik Zbornika je Milka Raković

Kompjuterska obrada teksta:

Kompjutersku obradu teksta vrši Slavica Miličić

Radove slati na e-mail:

sekretarredakcijeiksi@gmail.com

Redakcija:

Đurađ Stakić, Human Development and Family Studies Pennsylvania State University, SAD

Goran Nedović, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, Srbija

Gorazd Meško, Fakultet bezbednosnih studija Univerziteta u Ljubljani, Slovenija

Hajdana Glomazić, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Srbija

Janko Međedović, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Srbija

Jelena Želeskov Đorić, American University of Cyprus, Kipar

Maja Savić, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija

Marc Cools, Department of Criminology, Criminal Law and Social Law at the Ghent University, Belgium

Marina Kovačević Lepojević, Institut za pedagoška istraživanja, Srbija

Milana Ljubičić, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija

Nebojša Macanović, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina

Olivera Pavićević, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Srbija

Reuben Jonathan Miller, School of Social Work Michigan, SAD

Sanja Ćopić, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Srbija

Siniša Kušić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska

Sofija Vrcelj, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska

Zorica Milošević, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija

Elektronska arhiva Zbornika

Vrh