Institut za kriminološka
i sociološka istraživanja

Ipsa Scientia Potestas Est...

Sporazum o saradnji između Filozofskog fakulteta i Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 16.04.2024.

Promocija knjige „Evolutionary Behavioral Ecology and Psychopathy“, dr Janka Međedovića, Beograd, 21.03.2024.

Promocija monografije „Zločini iz mržnje u Republici Srbiji" dr Milice Kolaković-Bojović i dr Anđele Đukanović, Beograd, 06.02.2024.

Promocija zbornika „Decolonial Politics in European Peripheries: Redefining Progressiveness, Coloniality and Transition Efforts“ London: Routledge (2023), Beograd, 22.01.2024.

Nacionalni naučni skup „Osuđenička populacija: Nove perspektive“, Beograd, 04.12.2023.

Okrugli sto „Kvalitet zatvorskog života u Srbiji: Stanje i perspektive”, Beograd, 29-30.11.2023.

VIII međunarodna naučna konferencija „Mediji, kazneno pravo i pravosuđe“, Beograd, 24.11.2023.

Predavanje o međunarodnoj i evropskoj pravnoj saradnji u krivičnim stvarima u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Salernu, Beograd, 14.11.2023.

Sporazum o saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Salernu, Beograd, 14.11.2023.

Međunarodni naučni tematski skup "Stariji ljudi i diskriminacija: prevencija i reakcija", Novi Sad, 26-27.10.2023.

Sporazum o saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Beograd, 16.10.2023.

UN Komitet za prisilne nestanke usvojio je svoj Prvi opšti komentar o prisilnim nestancima u kontekstu migracija, Ženeva, 28.09.2023.

Međunarodni naučni tematski skup "Saobraćaj, kriminalitet i urbana bezbednost" - Palić, 14-15.06 2023.

Dr Milica Kolaković-Bojović na 24. sednici UN Komiteta za prisilne nestanke

Uspešan završetak projekta u oblasti zločina iz mržnje

Međunarodna naučna konferencija "Digitalizacija u kaznenom pravu i pravosuđu", Beograd, 25.11.2022.

Međunarodni naučni tematski skup "Zaštita ljudskih prava: Od detinjstva do prava na dostojanstvenu starost - Ljudska prava i institucije", Novi Sad, 27-28.10.2022.

Predstavljena Analiza uticaja primene alternativnih sankcija i mera na LXI redovnom godišnjem savetovanju Udruženja, Zlatibor, 22.-24.09.2022.

XXXIII tematska međunarodna naučna konferencija "Deca i izazovi digitalnog okruženja", Palić, 16.06-17.06.2022.

Konferencija “Govor mržnje“ u organizaciji Pojkrajinskog zaštitnika građana i Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Subotica 04.05.2022.

Fotografije sa ovog događaja preuzete su sa sajta www.subotica.com

Tematska naučna konferencija "Institucije i korupcija", Beograd, 03.12.2021.

Izložba fotografija Ane Batrićević "Blizina slobode", Beograd, 25.11.2021.

60 godina rada Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu, Beograd, 05.11.2021.

Međunarodna naučno-stručna konferencija "Pravo na život", Novi Sad, 28-29.10.2021.

XXXII tematska međunarodna naučna konferencija "Droga i narkomanija: pravni, kriminološki, sociološki i medicinski problemi", Palić, 30.09-01.10.2021.

Sporazum o saradnji između Instituta i Foruma sudija Srbije, 25.08.2021.

Sporazum o naučno-obrazovnoj i stručnoj saradnji sa Kriminalističko-policijskim univerzitetom, 02.12.2020.

Međunarodna naučno-stručna konferencija "Pravo na ljudsko dostojanstvo", 30.10.2020.

Naučna konferencija "Uloga društva u suzbijanju korupcije", Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 08.10.2020.

Hortikultura kao podrška resocijalizaciji - poseta Instituta 25. međunarodnom sajmu hortikulture "Bašta u srcu grada", 17-20.06.2020.

Promocija monografije "Druga šansa" i izložba fotografija "Sloboda u krugu", 18.12.2019.

Promocija knjige prof. dr Zorana S. Pavlovića - Viktimizacija kroz životne cikluse, 13.11.2019.

Institut u dokumentarnom filmu o programu rada osuđenika sa konjima u KPZ Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica, 31.10.2019.

Međunarodna naučna konferencija "Zaštita prava deteta (30 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta)", Novi Sad, 29-30-10.2019.

Izdanja Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja na 64. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu, 20-27.10.2019.

Naučni skup "Finansijski kriminalitet i korupcija", Vršac, 18-19.10.2019.

Dr Milica Kolaković-Bojović izabrana za potpresednika UN Komiteta za prisilne nestanke, Ženeva, 02.10.2019.

XXXI Međunarodni naučni tematski skup "Kazneno pravo i medicina", Palić, 29-30.05.2019.

Međunarodna naučna konferencija "Zaštita ljudskih prava: Od protivpravnosti do zakonitosti", Novi Sad, 30-31. 10.2018.

Promocija knjige Organizacija pravosuđa - reformski okvir i EU standardi, doc. dr Milice Kolaković-Bojović, Beograd 25.10.2018.

Otvaranje izložbe fotografija dr Ane Batrićević "Druga šansa", Beograd 15.10.2018.

Naučni skup "Finansijski kriminalitet", Zrenjanin, 07-08.09.2018.

Predstavljanje inovativnog programa resocijalizacije osuđenih lica, Kazneno-popravni zavod u Sremskoj Mitrovici, 22.06.2018.

XXX Međunarodni naučni tematski skup "Pravda po meri deteta" u organizaciji Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Palić, 06-07.06.2018.

Predavanje dr Milice Kolaković-Bojović "Ustavne promene- put ka boljem pravosuđu" na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, 13.03.2018. godine

Regionalna naučna konferencija "Besplatna pravna pomoć- Ratio legis, obim i uslovi primene", Srebrno jezero, 14-15.12.2017. godine

Međunarodna naučna konferencija "Sloboda, bezbednost: pravo na privatnost“, Novi Sad, 16-17.11.2017. godine

Naučna konferencija "Privredna krivična dela", Vršac, 23-24.10.2017. godine

Promocija monografije Psihijatrijska veštačenja u sudskom postupku prof. dr Ratka Kovačevića, 03.10.2017. godine

Pedeset sedmo godišnje savetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu "Reformski procesi i poglavlje 23 (godina dana posle) – krivičnopravni aspekt", Zlatibor, 21-23.09.2017. godine

XXIX Međunarodni naučni skup "Pravosuđe i mediji" u organizaciji Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Palić, 08-09.06.2017.

Okrugli sto: Uslovni otpust - sudska praksa i poslednje izmene Krivičnog zakonika u Beogradu 09.12.2016. godine

Promocija knjige "Migranti na raskršću ili bespuću zemlje Srbije" na 61. međunarodnom Sajmu knjiga u Beogradu 25.10.2016. godine

XXVIII Međunarodni naučni skup "Krivične i prekršajne sankcije i mere: izricanje, izvršenje i uslovni otpust", u organizaciji Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Palić, 02-03.06.2016. godine

Promocija izdanja Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja na Sajmu knjiga, Beograd, 31.10.2015. godine

XXVII Tematski naučni skup "Maloletnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela i prekršaja" u organizaciji Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Palić, 10-11.06.2015. godine

Promocija monografije "Maloletnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela i prekršaja" u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 08.06.2015. godine

Promocija publikacije "Kako do pravosuđa po meri deteta-Zaštita dece žrtava u krivičnim postupcima i stanje u praksi u Republici Srbiji" u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 28.04.2015. godine

Vrh