Revija za kriminologiju i krivično pravo br. 2/2021

Zaključci sa 60. redovnog godišnjeg savetovanja Srpskog udruženјa za krivičnopravnu teoriju i praksu

Strane: 211-212

Kompletan tekst zaključaka u PDF formatu

Vrh