Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja br. 1/2020

OSNOVNI MODELI TRETMANA ODRASLIH SEKSUALNIH PRESTUPNIKA

Marija Stojanović

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerzitet u Beogradu

Primljeno: 07. aprila 2020. godine

Prihvaćeno: 24. aprila 2020. godine

UDK: 343.82:343.541

Strane: 63-79

doi:

Seksualno prestupništvo predstavlja svetski problem koji pogađa ljude svih društvenih i kulturnih slojeva, ostavljajući mnogobrojne štetne posledice po direktne i indirektne žrtve, ali i zajednicu u celini. Društveno-politička reakcija na seksualno prestupništvo menjala se kroz istoriju. Prvobitna reakcija podrazumevala je izuzetno retributivan pristup, ali su razvoj i humanizacija društva uticali da se fokus tretmana proširi na podsticanje pozitivnih potencijala u ličnosti i ponašanju prestupnika. Cilj ovog pregleda literature je prikaz osnovnih modela tretmana seksualnih prestupnika koji imaju potporu u rezultatima istraživanja. To su model prevencije relapsa, model samoregulacije, model rizika, potreba, responzisvnosti i model dobrog života. U radu će biti prikazana i učestalost seksualnog prestupništva u Srbiji, kao i aktuelna saznanja u oblasti procene seksualnih prestupnika.

KLJUČNE REČI: seksualno prestupništvo / seksualni prestupnici / modeli tretmana / kognitivno-bihevioralne intervencije

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh