Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja br. 1/2020

ANALIZA POVERENJA U SRBIJI: PSIHOLOŠKE I SOCIOLOŠKE IMPLIKACIJE

Nikola Drndarević

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

Sonja Protić

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

International Psychoanalytic University Berlin

Primljeno: 01. marta 2020. godine

Prihvaćeno: 04. maja 2020. godine

UDK: 316.6:17

316.37

Strane: 7-25

doi:

Cilj studije bio je da analizira socijalno i institucionalno poverenje u Srbiji kao i njihove demografske i socioekonomske korelate. Povrh toga, testirana su dva alternativna modela o pravcu uticaja između socijalnog i institucionalnog poverenja. Podaci Evropskog društvenog istraživanja (ESS) na uzorku srpske populacije (N = 1660, 49% žena, prosečna starost 52.5 godine (SD = 17.7)) ukazali su na nizak nivo svih aspekata poverenja, pri čemu je poverenje u strane institucije bilo najniže. Ispitanici koji su izgubili supružnika ili su pripadali starijoj generaciji iskazali su niže socijalno poverenje i poverenje u međunarodne institucije, ali i veće poverenje u lokalne institucije. Učesnici sa višim primanjima i nivoom obrazovanja izvestili su o nižem poverenju u lokalne institucije, ali većem socijalnom poverenju. Model u kom socijalno poverenje doprinosi institucialnom poverenju je pokazao bolje karakteristike. Ovi rezultati ukazuju na kontinuitet krize poverenja 1990-ih: epistemički oprez i postojanje sistema kojem se ne može verovati. U budućim istraživanjima treba istražiti medijatore odnosa između socijalnog i institucionalnog poverenja.

KLJUČNE REČI: socijalno poverenje / institutionalno poverenje / demografija / Srbija

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh