Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja br. 1/2020

STANJE I TENDENCIJE KRIMINALITETA MALOLETNIKA U REPUBLICI SRBIJI

Nikola Vujičić

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

Primljeno: 07. marta 2020. godine

Prihvaćeno: 14. aprila 2020. godine

UDK: 343.85:343.91-053.6(497.11)

Strane: 81-94

doi:

Kriminalitet maloletnika predstavlja jednu od tema koja zavređuje posebnu pažnju naučne i stručne javnosti, budući da je reč o postupanju sa onom kategorijom učinalaca koja se neretko označava kao posebno osetljiva. U ovom radu, nakon ukazivanja na teorijske aspekte predmetne problematike i neke od mnogobrojnih studija, pre svega longitudinalne i studije o samooptuživanju, autor sagledava kretanje maloletničkog kriminaliteta u Republici Srbiji, u periodu od 2009. do 2018. godine (desetogodišnji presek) na osnovu zvaničnih statističkih podataka i pokazatelja, koje registruje Reublički zavod za statistiku. Posebna pažnja, posvećena je prijavljenom i presuđenom kriminalitetu, vrsti izrečenih krivičnih sankcija, ali i poređenju sa kriminalitetom punoletnih lica. Imajući u vidu da se poslednjih nekoliko godina često govori o izmenama krivičnog zakonodavtsva u ovoj materiji, koje su po svoj prilici i vrlo izvesne, te se u tom smislu iznose i mnoge (ne)proverene izjave u pogledu uvećanja broja registrovanih krivičnih dela izvršenih od strane maloletnika, osnovni cilj rada je da se analizom zvaničnih podataka ukaže na stanje i tendencije maloletničkog kriminaliteta u Republici Srbiji.

KLJUČNE REČI: maloletnici / fenomenologija / prijave / osude / Srbija

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh