Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja br. 1/2020

SOCIO-KULTURNI ASPEKT KOCKANJA KROZ ISTORIJU

Slađana Milošević

Institut za mentalno zdravlje

Primljeno: 10. februara 2020. godine

Prihvaćeno: 04. marta 2020. godine

UDK: 316.723:343.56(091)

Strane: 107-122

doi:

Cilj rada je analiza socio-kulturnog aspekta kockanja kroz istoriju. Kockanje je aktivnost koja je oduvek bila prisutna u većini kultura. Stav i društvena reakcija prema kockanju menjaju svoj oblik u zavisnosti od različitih socio-kulturnih aspekata i dominantnih epoha datog vremena. Najpre se posmatralo kao greh, zatim kao oblik kriminalne aktivnosti i na kraju, kao bolest zavisnosti. Rasprostranjeno je u svim društvima i u različitoj meri, u zavisnosti od zakonskih odredbi, legalizovano. Danas, kao društvena pojava, podleže složenom determinizmu, prepoznaje se i tretira kao „poremećaj kontrole ponašanja“. Društvena stanja i procesi poput anomije, industrijalizacije, liberalizacije, moći medijske propagande, tranzicije, imperativa modusa „imati“ kao ishoda u tržišnoj utakmici, te slabljenja uticaja tradicionalne porodice, savremeno društvo postaje pogodno tlo za razvoj patološkog kockanja. Zaključna razmatranja su usmerena na preporuke u cilju podizanja svesti individua i porodica o značaju pravilnog tumačenja poruka savremenog društvenog konteksta, a u cilju prevencije kockanja.

KLJUČNE REČI: kockanje / patološko kockanje / socio-kulturni aspekt / istorija

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh