Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja br. 1/2021

POTREBA I MOGUĆNOSTI PRAVNOG SAGLEDAVANJA I TRETMANA NESTANKA BEBA

Vladan Joldžić

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

Primljeno: 8. februara 2021. godine

Prihvaćeno: 11. maja 2021. godine

UDK: 347.172-053.31(497.11)

Strane: 103-132

doi: doi.org/10.47152/ziksi2021016

Predmet rada, očigledan iz samog naslova, proizašao je iz našeg interesovanja postoji li adekvatna društveno-pravna reakcija na nestanak beba iz porodilišta, a naročito na domaćem terenu. Reč je o pojavi za koju se tvrdi da je decenijama prisutna ne samo u Srbiji već praktično svim državama. Pri tom je, u Srbiji, duži niz godina, od roditelja koji tvrde da im je beba ukradena iz porodilišta, ali i odlukom Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Zorica Jovanović protiv Srbije, traženo da se donese zakon koji bi to tretirao na odgovarajući način. Otuda ne čudi da se u Srbiji na njemu radilo još od 2014. godine. Kada je donet odmah je izazvao kontraverze, pa tako i naše sumnje. Otuda i želju da ga analiziramo, te da na taj način ukažemo i na moguće puteve, načine i elemente neophodne za korekciju njegovih manjkavosti, ukoliko ih uočimo, što nam i jeste cilj ovoga rada.

KLJUČNE REČI: međunarodno pravo, Ustav, zakoni, institucije, zaštita prava

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh