Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja br. 1/2021

PRIKAZ KNJIGE “LEKSIČKI MODEL SOCIJALNIH STAVOVA - STUDIJA NA SRPSKOM JEZIKU” AUTORA DR BOBANA PETROVIĆA

Ljiljana Lazarević

Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Primljeno: 12. maja 2021. godine

Prihvaćeno: 13. maja 2021. godine

Strane: 133-135

doi: doi.org/10.47152/ziksi2021017

Kompletan tekst prikaza u PDF formatu

Vrh