Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja br. 1/2021

PRIVREDNI PRESTUPI IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U PRAKSI PRIVREDNOG SUDA U VALJEVU

Dragan Obradović

Viši sud u Valjevu

Stevan Karać

Privredni sud u Valjevu

Primljeno: 5. aprila 2021. godine

Prihvaćeno: 13. aprila 2021. godine

UDK: 343.232:656.136.084(497.11)
340.142:656.136.084(497.11)

Strane: 9-24

doi: doi.org/10.47152/ziksi2021011

Osim krivičnih dela i prekršaja, u oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima postoje i privredni prestupi, specifična vrsta kaznenih dela. U radu smo ukazali na pojedine karakteristike privrednih prestupa i na određene probleme u njihovoj primeni danas. Akcenat smo usmerili na prevoz tereta s obzirom na značaj istog za privredno poslovanje, kao i na privredne prestupe s tim u vezi. Predstavili smo određene podatke od značaja za ovu problematiku u Srbiji i za područje Privrednog suda u Valjevu. Cilj nam je da se kroz probleme koje smo prepoznali i na koje smo ukazali harmonizuje rad policije odnosno pravosuđa na području na kome se prostire nadležnost Privrednog suda u Valjevu i u Srbiji. To je neophodno u cilju efikasnijeg postupanja svih nadležnih državnih organa u ovoj specifičnoj oblasti borbe protiv neodgovornih pravnih lica i odgovornih lica u pravnim licima koja organizuju rad na prevozu tereta u okviru poslova kojima se bave.

KLJUČNE REČI: kaznena dela, privredni prestupi, bezbednost saobraćaja na putevima, prevoz tereta

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh