Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja br. 1/2022

OSVRT NA POČETKE PROUČAVANJA ZATVORSKE SOCIJALNE KLIME I RAZVOJ INSTRUMENATA ZA PROCENU

Ljeposava Ilijić

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

Milena Milićević

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

Olivera Pavićević

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

Primljeno: 29. 03. 2022. godine

Prihvaćeno: 13. 04. 2022. godine

UDK: 316.334.2

Strane: 75-87

doi: 10.47152/ziksi2022015

Pojam zatvorske socijalne klime predstavlja popularnu konceptualizaciju koja se koristi za opisivanje kontekstualnih svojstava zatvora koja mogu imati značajan uticaj na ponašanje pojedinaca, i opisuje kako je zapravo živeti i raditi u zatvorskoj sredini, uključujući pri tome međuljudske odnose, ali i materijalne i organizacione dimenzije zatvorskog života. Dosadašnja istraživanja ukazuju da su pozitivne individualne percepcije zatvorske klime povezane sa većim stepenom blagostanja i boljim mentalnim zdravljem, manjim brojem disciplinskih prestupa i nižim stepenom agresije, kao i nižom stopom recidivizma osuđenika. Oslanjajući se na prethodna teorijska i empirijska saznanja, autorke u ovom radu istražuju pojam zatvorske socijalne klime, i to sumiranjem teorijskih polazišta na kojima je baziran i razvijen savremeni koncept zatvorske socijalne klime. Takođe, prikazuju prve instrumente za procenu zatvorske socijalne klime, sa posebnim akcentom na prikazu konceptulane i metodološke osnove istraživanja koje su prethodile konstruisanju Measuring the Quality of Prison Life (MQPL) kao jednog od najsavremenijih i najpouzdanijih instrumenata za merenje zatvorske socijalne klime.

KLJUČNE REČI: zatvor, osuđenici, zatvorska socijlna klima, procena zatvorske socijalne klime

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh