Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja br. 1/2022

OSOBE SA INTELEKTUALNOM OMETENOŠĆU I KRŠENJE ZAKONSKIH NORMI – O POJEDINIM KARAKTERISTIKAMA POPULACIJE I IZAZOVIMA U IZVRŠENJU KAZNE ZATVORA

Milena Milićević

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

Ljeposava Ilijić

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

Primljeno: 05. 07. 2022. godine

Prihvaćeno: 18. 07. 2022. godine

UDK: 364.787:343.221-056.34

Strane: 41-53

doi: 10.47152/ziksi2022013

Postupanje prema osobama sa intelektualnom ometenošću u krivično-pravnom postupku i tokom izvršenja kazne zatvora je predmet naučnih istraživanja već duži niz godina. Oslanjajući se na istraživanja populacije osuđenih lica i nalaze studija ometenosti, u radu je prvenstveno analizirana zastupljenost osoba sa intelektualnom ometenošću u ovoj populaciji. Pored toga, prikazana je specifičnost njihovog položaja tokom sudskog procesa, kao i tokom postupanja u zatvoru, i ukazano je na osnovne izazove u post-penalnom periodu. Za uspešnost izvršenja kazne zatvora i ostvarivanje postpenalnog prihvata, odnosno za život u zajednici nakon izvršenja kazne zatvora i puštanja na slobodu, neophodna je kontinuirana i koordinisana saradnja kazneno-popravnog sistema i stručnih službi, odnosno servisa za pružanje podrške osobama sa ometenošću. Uspostavljanje programa obuka, izgradnja kapaciteta i senzitizacija zaposlenih, pre svega tretmanskih službenika i pripadnika službi obezbeđenja, potrebno je za prepoznavanje razvojnih smetnji i pružanje podrške u zatvorskom okruženju.

KLJUČNE REČI: osuđena lica, osobe sa ometenošću, intelektualna ometenost, zatvor, kazna zatvora

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh