Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja br. 1/2022

POVEZANOST MOTIVACIONE KLIME ZA BAVLJENJE SPORTOM KREIRANE OD STRANE RODITELJA I UNUTRAŠNJE SPORTSKE MOTIVACIJE KOD MLAĐIH I STARIJIH ADOLESCENATA

Ana Slavković

Agencija za zapošljavanje ,,Mirna kuća” , Beograd

Primljeno: 03. 03. 2022. godine

Prihvaćeno: 21. 05. 2022. godine

UDK: 159.922.8:796(497.11)
316.628-053.6:796(497.11)

Strane: 9-26

doi: 10.47152/ziksi2022011

Cilj istraživanja je da se identifikuje dominantan tip motivacione klime za bavljenje sportom koju kreiraju majka, odnosno otac (opažene od strane adolescenata starijeg osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta) i dominantna vrsta motivacije za bavljenje sportom, kao i da na osnovu istraživanja zaključimo koje dimenzije motivacione klime kreirane od strane roditelja najbolje predviđaju unutrašnju motivaciju za bavljenje sportom kod adolescenata, da bi ova saznanja primenili u edukativnom radu, doprineli pravilnom razvoju mladih sportista i boljim sportskim rezultatima. Takođe nas zanima da li se ova povezanost razlikuje između ispitanika u periodu rane i srednje adolescencije. Ispitivanje je obavljeno na uzorku od 200 adolescenata koji se bave sportom, uzrasta 11–19 godina. Za merenje spoljašnje, unutrašnje i amotivacije primenjena je Skala sportske motivacije – SMS-28, dok je za merenje percipirane motivacione klime za bavljenje sportom primenjen Upitnik opažene motivacione klime za bavljenje sportom kreirane od strane roditelja (Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire 2 – PIMCQ-2). Rezultati istraživanja su pokazali da motivaciona klima kreirana od strane oca i majke na poduzorku mlađih adolescenata predviđa 35,7% varijanse unutrašnje motivacije za bavljenje sportom (p ˂ 0.05), dok isti statistički model nije statistički značajan na poduzorku starijih adolescenata. Najznačajniji faktor u predviđanju unutrašnje motivacije za bavljenje sportom je motivaciona klima orijentisana na učenje koju kreira majka. Rezultati ukazuju na negativan efekat motivacione klime usmerene na postignuće, koja čini da mladi prilikom bavljenja sportom gube iz vida lepotu igre i usavršavanja sportskih veština, dok je u njihovom fokusu takmičarski duh i nadjačavanje protivnika, što dovodi do porasta amotivacije.

KLJUČNE REČI: motivaciona klima za bavljenje sportom, unutrašnja motivacija, adolescencija, roditelji

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh