Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja br. 1/2023

ZNAČAJ POJMA INTERSEKCIONALNOSTI ZA SOCIJALNU PATOLOGIJU: NEKI EPISTEMOLOŠKI I METODOLOŠKI ASPEKTI

Sanja Petkovska

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

Primljeno: 03.05.2023. godine

Revidirana verzija: 29.05.2023. godine

Prihvaćeno: 30.05.2023. godine

UDK: 316.647.8
316.624
343.988

Strane: 81-99

DOI: 10.47152/ziksi2023015

Cilj rada je da razmotri značaj intersekcionalnosti kao inovativnog teorijskog i metodološkog oruđa konceptualizovanja društvenih razlika za oblast socijalne patologije. Radi realizacije postavljenog cilja, najpre se pristupa određenju pojma intersekcionalosti i njegovom razgraničavanju u odnosu na srodne pojmove, uz razjašnjavanje sopstvenog razumevanja ovog koncepta koje baziramo na materijalnim usmerenjima u sklopu pristupa politika diverziteta i kritičke teorije rase. Za razliku od modernih socioloških shvatanja, savremena proučavanja društvenih razlika se oslanjaju teorijski na složenije pravce, kao što su konstruktivistički interakcionizam, fenomenologija, postmarksizam, studije roda, postkolonijalne studije i kritičke teorije društva, koji u fokus dovode identitet i subjektivnost. Materijalistički aspekt kritičkog pristupa i problematika vezana za politike raspodele zanemaruju se usred dominacije postmodernističke kulture razmišljanja koja se često ispoljava kao neprecizna i neutemeljena. Inicijalni impuls za pisanje ovog rada je upravo nastojanje da se reanimira ta potiskivana, materijalna dimenzija. Zatim, u radu se prikazuju prednosti upotrebe intersekcionalističkog pristupa u istraživanjima kritičke analize javnih politika i kritičke kriminologije, da bi fokus u završnom delu rada bio usmeren na konkretne metodološke teme i probleme u čijem se proučavanju koncept inersekcionalnosti pokazao kao važan i neophodan.

KLJUČNE REČI: intersekcionalnost / kritička teorija rase / kritička kriminologija / politike različitosti / kritičke javne politike

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh