Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja br. 1/2023

Prikaz zbornika radova SOCIOLOŠKO NASLEĐE VOJINA MILIĆA - 100 GODINA OD ROĐENJA, Željka Manić i Anđelka Mirkov (prir.)

Sanja Petkovska

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

Primljeno: 30.04.2023. godine

Prihvaćeno: 10.05.2023. godine

Strane: 105-108

Kompletan tekst prikaza u PDF formatu

Vrh