Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja br.2-3/2020

POTREBE I IZAZOVI BIVŠIH OSUĐENIH LICA U PROCESU RESOCIJALIZACIJE I REINTEGRACIJE – ISKUSTVA UDRUŽENJA GRAĐANA „POSLE KIŠE“ IZ KRAGUJEVCA

Uroš Đorović

Student IV godine na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Jelena Matošević

Studentkinja IV godine na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Luka Milošević

Student IV godine na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Marija Nikolić

Studentkinja IV godine na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Vera Romanov

Studentkinja IV godine na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Primljeno: 2. novembra 2020. godine

Prihvaćeno: 15. decembra 2020. godine

UDK: 364-786:343.261-052(497.1)

Strane: 9-26

doi: doi.org/10.47152/ziksi2020231

Brojne studije, sprovedene u različitim zemljama, ukazuju na probleme sa kojima se suočavaju osobe koje su napustile kazneno-popravni sistem – dobijanje lične dokumentacije, pronalaženje posla, stigmatizacija, itd. Cilj ovog rada predstavlja podizanje svesti o životu bivših osuđenih lica u Srbiji, kroz mapiranje izazova sa kojima se ona suočavaju nakon izdržane kazne. Rad predstavlja šest identifikovanih tema koje reflektuju najveće teškoće sa kojima se učenici istraživanja susreću, a tiču se: odnosa prema društvu i državi, odnosa prema radu i poslodavcima, odnosa prema socijalnom okruženju i odnosa prema sebi. U diskusiji su ponuđena tumačenja i predlozi za poboljšanje postpenalne podrške bivšim osuđenim licima, sa naglaskom na informisanju, destigmatizaciji i institucionalnoj podršci.

KLJUČNE REČI: bivša osuđena lica / resocijalizacija / postpenalna podrška / lična perspektiva / stigmatizacija

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh