Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja br.2-3/2020

VASPITNI NALOZI KAO OBLIK IMPLEMENTACIJE DIVERZIONIH PROGRAMA – KRITIČKI OSVRT

Vladimir Jovanović

Doktorand na Fakultetu političkih nauka, smer Socijalna politika i socijalni rad

Angelina Ivanović

Student master studija na Fakultetu političkih nauka, smer Međunarodno humanitarno pravo

Primljeno: 3. decembra 2020. godine

Prihvaćeno: 30. decembra 2020. godine

UDK: 343.85
343.24
343.91-053.6

Strane: 143-156

doi: doi.org/10.47152/ziksi2020239

Cilj rada predstavalja analiza i prikaz diverzionih programa, pojašnjavanje šta oni predstavljaju, uz osvrt na uporednu prasku i naglasak na kritičkom pregledu kako pozitivnih, tako i negativnih aspekata diverzionih programa. Predmet rada, sledstveno, čini analiza primene vaspitnih naloga kao oblika diverzionih programa, oblika u kojima se implementiraju i šta čini pozitivne, a šta negativne aspekte vaspitnih naloga. Autori u tekstu nastoje da primenjujući metode analize sadržaja i u kratkom delu komparativne analize prikažu teorijsku osnovu i praktične motive za uspostavljanje programa ove vrste u praksi. Izvode utemeljeno zaključivanje o teorijskoj osnovi implementacione prakse u Republici Srbiji i daju prikaz Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, uz pokušaj identifikacije svrhe i motiva za njegovo uspostavljanje. Uz to daju svoje viđenje pozitivnih i negativnih strana ovih programa, koje je bazirano na analizi sadržaja različitih dostupnih stručnih i naučnih sadržaja.

KLJUČNE REČI: Diverzioni programi / vaspitni nalozi / maloletničko prestupništvo / pravosuđe

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh