Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja br.2-3/2021

PHOTOVOICE I (RE)SOCIJALIZACIJA PRESTUPNIKA

Ana Batrićević

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

Primljeno: 29. 11. 2021. godine

Prihvaćeno: 2. 12. 2021.godine

UDK: 364-786:343.261-052
77.03

Strane: 21-40

DOI: 10.47152/ziksi20212302

Photovoice predstavlja inovativni metod participatornog akcionog istraživanja, zasnovan na teorijskim konceptima vizuelne i kritičke kriminologije i saznajnim vrednostima dokumentarne fotografije. On omogućava da se određeni socijalni problem sagleda iz perspektive onih koji su njime najviše pogođeni, a u cilju njegovog rešavanja i iniciranja pozitivnih društvenih promena. Photovoice je osmišljen tako da učesnicima istraživanja omogućava psihološku podršku, osnaživanje i lični razvoj posredstvom kreativnog izražavanja kroz fotografisanje. Photovoice doprinosi tome da zajednica i donosioci odluka sagledaju i razumeju potrebe učesnika iz njihovog sopstvenog ugla – kroz njihove fotografije i propratne tekstove. Imajući u vidu sve učestaliju primenu photovoice metoda u društveno-humanističkim naukama, a posebno u kontekstu istraživanja i osnaživanja marginalizovanih grupa, autor najpre analizira teorijske osnove photovoice metoda, a potom i primere njegove primene u cilju sagledavanja potreba i unapređenja resocijalizacije prestupnika u inostranstvu. U zaključnim razmatranjima, autor diskutuje prednosti i ograničenja photovoice metoda, ukazujući na postojanje potrebe za njegovom primenu u istraživanjima posvećenim resocijalizaciji i postpenalnom prihvatu prestupnika u našoj zemlji.

KLJUČNE REČI: photovoice, dokumentarna fotografija, istraživački metod, participativna akciona istraživanja, resocijalizacija prestupnika

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh