Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja br.2-3/2021

PREVENCIJA SUICIDALNOSTI OSUĐENIH U ZATVORU

Dragica Bogetić

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Primljeno: 2. 11. 2021. godine

Prihvaćeno: 22. 11. 2021. godine

UDK: 343.811:616.89-008.441.44

Strane: 105-122

DOI: 10.47152/ziksi202123027

Prepoznavanje, prevencija i intervencija su deo multifaktorskog pristupa redukciji suicidalnosti osuđenih. U skladu sa tim, prvi cilj rada je da se ukaže na značaj mutifaktorskog i multidimenzionalnog modela reagovanja na suicidalnost osuđenih u zatvoru, uvažavajući sledeće segmente: procenu rizika suicidalnosti; nadzor posle prijema i osiguravanje bezbednosti suicidalnog osuđenog; trening zatvorskog osoblja; ključne veštine intervenisanja u slučaju pokušaja suicida; preventivnih aktivnosti od strane drugih osuđenih; multisektorske komunikacije, a u cilju prevencije suicida osuđenih. Drugi cilj rada se odnosi na prikaz CAPRA modela kao predlog alata u obuci zatvorskog osoblja i u rešavanju problema suicidalnosti osuđenih. U radu se koriste analiza i sinteza teorijskih i empirijskih nalaza kroz proučavanje relevantne literature u različitim naučnim izvorima podataka. Od važnosti za prevenciju suicidalnosti osuđenih jeste osvešćivanje zatvorske uprave i osoblja o naučnim saznanjima iz oblasti prevencije i tretmana suicidalnosti osuđenih, a da bi se donela odluka o najdelotvornijoj intervenciji, potrebno je sveobuhvatno i sistematsko znanje o svim faktorima multidimenzionalnog pristupa preventivnom reagovanju.

KLJUČNE REČI: suicidalnost, osuđeni u zatvoru, multifaktorska prevencija, CAPRA model

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh