Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja br.2-3/2021

EVALUACIJA EFEKTIVNOSTI GRUPNIH I INDIVIDUALNIH OBUKA U ORGANIZACIJI U CILJU UNAPREĐIVANJA KOMPETENCIJA ZAPOSLENIH

Hajdana Glomazić

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

Primljeno: 1. 12. 2021. godine

Prihvaćeno: 16. 12. 2021. godine

UDK: 005.963.1

Strane: 9-20

DOI: 10.47152/ziksi20212301

Predmet rada je evaluacija efektivnosti grupnih i individualnih obuka u organizaciji. Cilj rada je pružanje odgovora na pitanje da li su sprovedene grupne i individualne obuke bile efektivne u smislu unapređivanja kompetencija zaposlenih. Korišćena metoda je strukturirani intervju. Rezultati su pokazali da su ispitanici procenili da su i grupne i individualne obuke bile visoko efektivne kako na ličnom, tako i na profesionalnom planu. Međutim, verujemo da je tako visoko ocenjena efektivnost obuka više proizvod sinergije celokupnog rada organizacije na organizacionim promenama i preduzetih obrazovnih intervencija, nego isključivo same obrazovne aktivnosti.

KLJUČNE REČI: organizacija, kompetencije, obuke, efektivnost obuka, ljudski resursi

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh