Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja br.2-3/2021

Prikaz knjige “Sloboda u krugu” autorke dr Ane Batrićević

Andrej Kubiček

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Primljeno: 5. 4. 2021. godine

Prihvaćeno: 13. 4. 2021. godine

Strane: 137-139

Kompletan tekst prikaza u PDF formatu

Vrh