Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja br.2-3/2021

Prikaz knjige “Život na internetu: pravo na privatnost i online komunikacija” autorke dr Ivane Stepanović

Aleksandra Marković

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Primljeno: 5. 4. 2021. godine

Prihvaćeno: 13. 4. 2021. godine

Strane: 127-130

Kompletan tekst prikaza u PDF formatu

Vrh