Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja br.2-3/2021

Prikaz knjige “Izazovi u postpenalnom prihvatu maloletnih učinilaca krivičnih dela u Republici Srbiji (norme, praksa i mere unapređenja)” autorke dr Ivane Stevanović

Nikola Vujičić

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Primljeno: 5. 4. 2021. godine

Prihvaćeno: 13. 4. 2021. godine

Strane: 131-135

Kompletan tekst prikaza u PDF formatu

Vrh