Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja br.2-3/2022

INSTITUCIONALNA POLITIKA OČUVANјA SIGURNOSTI DECE KAO MEHANIZAM ZA UNAPREĐENјE SISTEMA ZAŠTITE DECE OD NASILjA U DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA REPUBLIKE SRBIJE I BOSNE I HERCEGOVINE

Iva Branković

Fakultet za medije i komunikacije, Beograd

Jelena Tanasijević

Fakultet za medije i komunikacije, Beograd

Primljeno: 08. 11. 2022. godine

Prihvaćeno: 01. 12. 2022. godine

UDK: 343.62-053.2(497.11:497.6)
323.2:342.726-053.2(497.11:497.6)

Strane: 127-139

DOI: 10.47152/ziksi2022039

Nasilјe nad decom predstavlјa jedan od najtežih oblika kršenja osnovnih lјudskih prava. U Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini uloženi su značajni napori za zaštitu dece od nasilјa na sistemskom nivou, ali ti procesi kao ni njihovi efekti nisu do sada temeljnije evaluirani. U cilju sagledavanja i boljeg razumevanja konteksta za zaštitu dece od nasilja u institucijama, sprovedena je analiza u okviru koje su kritički preispitani normativni i strateški okvir u obe zemlje. Cilj ovog rada je predstavljanje rezultata analize, koji ukazuju na postojanje dobre normativne i strateške osnove, ali i na potrebu jačanja kapaciteta institucija kroz unapređenje postojećih procedura, uvođenje politika za očuvanje sigurnosti dece i unapređenje kompetencija profesionalaca za prepoznavanje i reagovanje u situacijama kada je bezbednost dece ugrožena.

KLJUČNE REČI: nasilje nad decom, politika za očuvanje sigurnosti dece, institucije

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh