Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja br.2-3/2022

PROFESIONALNA IZLOŽENOST STRESU: RIZIK PROFESIJE

Hajdana Glomazić

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

Andrijana Mikić

Visoka škola socijalnog rada

Primljeno: 08. 11. 2022. godine

Prihvaćeno: 15. 12. 2022. godine

UDK: 159.944.4.072-057.16
331.442

Strane: 55-65

DOI: 10.47152/ziksi2022034

Briga o mentalnom zdravlju profesionalaca koji rade sa ranjivim grupama, kao što su žrtve nasilja i migranti, obuhvata mere koje se preduzimaju kako bi se nadgledala, zaštitila i unapredila dobrobit ljudi zaposlenih u ovim profesijama. To podrazumeva sistem različitih alata, praksi i struktura koje su razvijene da podrže dobrobit mentalnog zdravlja profesionalaca. Predmet ovog rada je razmatranje odnosa profesionalne izloženosti stresu i mentalnog zdravlja. Cilj rada je ispitati iskustva profesionalaca koji pružaju psihosocijalnu podršku žrtvama nasilja, a koji su posledično tome profesionalno izloženi stresu. Metoda korišćena u radu je tematski, polustrukturisani intervju. Rezultati su pokazali da hronična profesionalna izloženost stresu utiče na mentalno zdravlje. To zahteva osmišljen organizacioni pristup problemu, uključujući obuku i pripremu osoblja za traumu i stres na radu, i pružanje supervizijske podrške u radu.

KLJUČNE REČI: briga o osoblju, psihosocijalna podrška, mentalno zdravlje, žrtve nasilja, trauma

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh