Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja br.2-3/2022

Sećanje, dr. Jovan Ćirić

Branislava Knežić

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Primljeno: 19. decembar 2022. godine

Strane: 169-170

Kompletan tekst u PDF formatu

Vrh