Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja br.2-3/2022

STAROST JE I MIRNO MORE I NEMIRNA LUKA: INSTRUMENT ZA ISPITIVANJE UVERENJA O STAROSTI, STARIMA I OBRAZOVANJU STARIH

Jana Mišović

Istraživačica saradnica/asistentkinja, Institut za pedagogiju i andragogiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Natalija Gojak

Istraživačica saradnica/asistentkinja, Institut za pedagogiju i andragogiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Zorica Milošević

Docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Primljeno: 20. 11. 2022. godine

Prihvaćeno: 2. 12. 2022.godine

UDK: 159.922.63
37.018.48

Strane: 27-40

DOI: 10.47152/ziksi2022032

Naučna i društveno-politička zainteresovanost za starost i stare podstaknuta je globalnim trendom demografskog starenja stanovništva. Dostupno je mnoštvo različitih društvenih narativa o starosti kao periodu života, starima kao društvenoj kategoriji i obrazovanju koje je njima namenjeno, a sve ove narative možemo grupisati u tri pristupa teoriji, praksi i politici obrazovanja starih: koncept dezangažovanja, koncept ekspanzivnog angažovanja i koncept konstruktivnog i kompetentnog angažovanja. Kreiran je instrument za ispitivanje uverenja o starosti, starima i obrazovanju starih koji se temelji na teorijskim premisama navedenih pristupa. Sa ciljem da se ispita pouzdanost kreiranog instrumenta sprovedeno je pilot-istraživanje na uzorku od 40 studenata andragogije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U radu su predstavljeni rezultati pilot-israživanja o uverenju studenata andragogije o starosti, starima i obrazovanju starih i metrijske karakteristike pouzadnosti kreiranog instrumenta. Instrument je revidiran na osnovu dobijenih rezultata istraživanja i prikazan je na kraju rada.

KLJUČNE REČI: pristupi teoriji, praksa i politika obrazovanja starih, uverenja o starosti, starima i obrazovanju starih, instrument za ispitivanje uverenja o starosti, starima i obrazovanju starih

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh