Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja br.2-3/2022

RAZUMEVANJE „ZLA“: BLIŽI POGLED NA ODNOSE MRAČNE TETRADE SA HEXACO-OM I VELIKIH PET

Boban Nedeljković

Institut ekonomskih nauka, Beograd

Lana Tucaković

Odelјenje za psihologiju, Filozofski fakultet, Beograd

Primljeno: 05. 09. 2022. godine

Prihvaćeno: 01. 11. 2022. godine

UDK: 159.923.072.59

Strane: 77-88

DOI: 10.47152/ziksi2022035

Cilj je bio da ispitamo u kojoj meri su crte Mračne tetrade predstavljene bazičnim crtama ličnosti koje uokviruju modeli HEXACO (Studija 1; 150 ispitanika, Muzrast = 32.15, SDuzrast = 8.41) i Velikih pet (Studija 2; 215 ispitanika, Muzrast = 35.59, SDuzrast = 13.65). Pored korelacione analize, korišćena je kvazikanonička analiza kovarijanse. Rezultati su pokazali da se sržne karakteristike Mračne tetrade mapiraju na negativnim polovima Saradljivosti i Poštenja-skromnosti iz HEXACO modela i Saradljivosti iz modela Velikih pet. Uprkos donekle različitoj prirodi Narcizma u odnosu na druge mračne crte, zajedničke karakteristike Mračne tetrade su delimično zastupljene u oba modela, ali u većoj meri u HEXACO modelu. Zaključno, preporučujemo upotrebu HEXACO modela za grubu procenu sržnih karakteristika Mračne tetrade u obimnim studijama gde procena bazičnih i mračnih crta ličnosti nije izvodljiva.

KLJUČNE REČI: Mračna tetrada, HEXACO, Velikih pet, Poštenje-skromnost, Saradljivost

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh