Institut za kriminološka
i sociološka istraživanja

Ipsa Scientia Potestas Est...

Revija za kriminologiju i krivično pravo

O Reviji:

Revija za kriminologiju i krivično pravo je naučni časopis koji ima za cilj da promoviše teorijska i praktična iskustva iz kriminologije, krivičnog prava, penologije i srodnih naučnih disciplina i jedini je časopis te vrste na ovim prostorima.

Časopis u kontinuitetu izlazi od 1962. godine i kategorisan je kao vrhunski časopis nacionalnog značaja (M51).

Časopis redovno izlazi tri puta godišnje.

Suizdavači časopisa su Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu i Institut za kriminološka i sociološka istraživanja.

Svi radovi se recenziraju, a recenzije su anonimne.

Časopis se distribuira velikom broju fakulteta, instituta i drugih naučno-istrazivačkih organizacija, kao i pravosudnim organima u Srbiji i regionu.

Sada je u elektronskoj formi dostupan za preuzimanje na internet stranama Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu.

Tradicija časopisa i kvalitet radova objavljenih u Reviji, decenijama ga čine predmetom interesovanja i poštovanja svih koji se bave naučnoistraživačkim radom u domenu krivičnih nauka.

Osim duge tradicije i ranga autora, respektabilni ugled ovog časopisa, zaslužen je i strogim, sadržinsko-metodološkim kriterijumima koji se poštuju prilikom selekcije radova za objavljivanje.

Glavni i odgovorni urednik je dr Milica Kolaković- Bojović, viši naučni saradnik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja.

Urednik je dr Ivana Stevanović, viši naučni saradnik i direktor Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja.

Sekretar Redakcije je MA Ana Paraušić, istraživač pripravnik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja.

Tehnički sekretar Redakcije je Isidora Polovina.

Savet časopisa:

Prof. dr Zoran Stojanović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu u penziji

Prof. dr Đorđe Ignjatović, redovni profesor Pravnog fakulteta u Univerziteta u Beogradu

Akademik Igor Leonidovič-Trunov, Ruska akademija nauka u Moskvi

Prof. dr Vid Jakulin, Pravni fakultet Univerziteta u Ljubljani

Prof. dr Miodrag Simović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci

Janko Lazarević, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Dr Jovan Ćirić, sudija Ustavnog suda

Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije

Redakcija časopisa:

Prof. dr Claus Roxin, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Minhenu

Prof. dr Stanko Bejatović, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Dr Jasmina Kiurski, zamenik Republičkog javnog tužioca

Prof. dr Dragana Kolarić, sudija Ustavnog suda

Prof. dr Milan Škulić, sudija Ustavnog suda

Prof. dr Božidar Banović, redovni profesor Fakulteta bezbednosti u Beogradu

Prof. dr Đorđe Đorđević, redovni profesor Kriminalističko policijske akademije u Beogradu

Doc. dr Veljko Turanjanin, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu

Doc. dr Dragana Čvorović, docent Kriminalističko policijske akademije u Beogradu

Prof. dr Vladan Joldžić, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Dr Sanja Ćopić, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Dr Ana Batrićević, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Dr Olivera Pavićević, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Prof. dr Zoran Pavlović, Pokrajinski zaštitnik građana

Elektronska arhiva Revije za kriminologiju i krivično pravo

Vrh