Institut za kriminološka
i sociološka istraživanja

Ipsa Scientia Potestas Est...

06-07.06.2018. XXX Međunarodni naučni skup "Pravda po meri deteta"

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja organizuje XXX Međunarodni naučni skup "Pravda po meri deteta".

Međunarodni naučni skup će se održati na Paliću, 06. i 07. juna 2018. godine.

Flajer sa programom ovog međunarodnog naučnog skupa kao i sa informacijama o kotizaciji i smeštaju učesnika možete preuzeti OVDE.

Primer za pisanje rada za ovaj međunarodni naučni skup možete preuzeti OVDE.

Detaljne informacije o ovom međunarodnom naučnom skupu možete dobiti u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu na adresi Gračanička 18 ili putem telefona + 381 11 26 25 424. Kontakt osoba je Milka Raković, administrativni sekretar.

22.03.2018. Naučni skup "Finansijski kriminalitet" u Zrenjaninu 7. i 8. septembra 2018.

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Institut za uporedno pravo, uz podršku Pravosudne akademije, organizuju naučni skup pod nazivom Finansijski kriminalitet koji će se održati u Zrenjaninu, u hotelu Vojvodina, od 07. do 08. septembra 2018. godine.

Činjenica da se na normativnom planu poslednjih godina dešavaju značajne promene, kao i potreba za unapređenjem ekonomskih i pravnih znanja od značaja za otkrivanje i dokazivanje finansijskog kriminaliteta, dovele su do odluke da o navedenoj temi posebno razgovaramo. Stoga, pozivamo sve zainteresovane da uzmu učešće u radu Konferencije i tako aktivno doprinesu podizanju kvaliteta normativnog aspekta u regulisanju odnosne problematike i njenog sveobuhvatnog sagledavanja.

Povodom skupa organiztori će publikovati i posebni zbornik radova.

Sve dodatne informacije o samom skupu i planiranom zborniku radova možete dobiti preko e-mail adrese Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja krinstitut@gmail.com

13.03.2018. Predavanje dr Milice Kolaković-Bojović "Ustavne promene- put ka boljem pravosuđu" u Kragujevcu

Dr Milica Kolaković-Bojović, naučni saradnik Instituta, održala je 13. marta 2018. godine predavanje na temu Ustavne promene- put ka boljem pravosuđu na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Predavanje je održano u organizaciji Studentskog parlamenta Pravnog fakulteta a prisustvovalo mu je oko 80 studenata.

Nakon pozdravnih reči prof. dr Dragana Bataveljića i doc. dr Jelene Vučković, dr Kolaković-Bojović je prisutnima govorila o obavezama koje, u vezi sa promenom Ustava, Republika Srbija ima u Poglavlju 23, kao i o sadržinskim i procesnim aspektima evropskih standarda u ovoj oblasti, sa akcentom na nezavisnosti pravosuđa u kontekstu podele vlasti i principu checks and balances.

Fotografije sa predavanja možete pogledati OVDE.

14-15.12.2017. Dr Ivana Stevanović i dr Milica Kolaković-Bojović na regionalnoj naučnoj konferenciji "Besplatna pravna pomoć- Ratio legis, obim i uslovi primene"

Dr Ivana Stevanović i dr Milica Kolaković-Bojović učestvovale su na regionalnoj naučnoj konferenciji Besplatna pravna pomoć- Ratio legis, obim i uslovi primene održanoj 14-15. decembra 2017. godine na Srebrnom jezeru. Učesnici konferencije čiji su organizatori Ministarstvo pravde Republike Srbije i Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu a uz podršku Multidonatorskog povereničkog fonda (MDTF-JSS) bili su predstavnici naučne zajednice, advokature, pravosuđa i civilnog sektora iz šest država regiona. Referati čiji su autori učesnici konferencije objavljeni su u zborniku radova čiji su urednici prof. Dr Stanko Bejatović i dr Milica Kolaković- Bojović.

Fotografije sa Konferencije možete pogledati OVDE.

16-17.11.2017. Međunarodna naučna konferencija „Sloboda, bezbednost: pravo na privatnost“ u Novom Sadu

16. i 17. novembra 2017. u Novom Sadu je održana naučna konferencija "Sloboda, bezbednost: pravo na privatnost“, koju su organizovali Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman i Institut za kriminološka i sociološka istraživanja.

Veliki broj izlagača iz zemlje i inostranstva, razmatrali su brojna pitanja grupisana u dve velike tematske celine: Sloboda i pravo na bezbednost i Pravo na privatnost - krivičnopravni aspekt. Povodom međunarodne naučne konferencije, publikovan je i Zbornik radova "Sloboda, bezbednost: Pravo na privatnost".

Više informacija o Konferenciji možete videti OVDE.

Fotografije sa Konferencije možete pogledati OVDE.

14-17.11.2017. Institut na Green Festu u Beogradu

Naše kolege, Ana Batrićević i Nikola Paunović predstavile su Institut za kriminološka i sociološka istraživanja 8. međunarodnom festivalu zelene kulture "Green Fest", od 14. do 17. novembra 2017. u Domu omladine Beograda.

Na ovoj manifestaciji izložena je njihova postavka pod nazivom "Beogradski otpad". Postavku čini 12 fotografija, čiji je autor Ana Batrićević uz propratni tekst, čiji je autor Nikola Paunović. Fotografije su nastale u martu 2017. godine na deponiji „Vinča“ i na pogonu „Otpad“ na Adi Huji.

Fotografije su napravljene u okviru terenskog istraživanja sprovedenog za potrebe naučnog rada posvećenog pravnom regulisanju i praktičnim problemima upravljanja otpadom u Srbiji.

Više o Green Festu možete pročitati OVDE.

23-24.10.2017. Naučna konferencija "Privredna krivična dela"

23. i 24. oktobra 2017. u hotelu Srbija u Vršcu, održana je naučna konferencija "Privredna krivična dela" u organizaciji Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i Instituta za uporedno pravo.

Fotografije sa naučne konferencije možete pogledati OVDE.

Da biste preuzeli Program naučne konferencije kliknite OVDE.

07.10.2017. Direktorka, dr Ivana Stevanović na Kolegijumu Pokrajinskog ombudsmana u Somboru

Dana 07.10.2017. godine održan je Kolegijum Pokrajinskog ombudsmana u Somboru povodom Dečje nedelje: Nasilje nad decom je javno, ne privatno pitanje. Na Kolegijumu je učestvovala i direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, dr Ivana Stevanović.

Da biste videli više o tome na sajtu Pokrajinskog ombudsmana kliknite OVDE.

03.10.2017. Promocija monografije Psihijatrijska veštačenja u sudskom postupku prof. dr Ratka Kovačevića

Dana 03. oktobra 2017., u 17h u biblioteci Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja je održana promocija monografije prof. dr Ratka Kovačevića, Psihijatrijska veštačenja u sudskom postupku.

O knjizi su govorili:
dr Ivana Stevanović, direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja
Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, neuropsihijatar, Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
Prof. dr sci Ratko Kovačević, neuropsihijatar, specijalista forenzičke psihijatrije
advokat Ilija Radulović

Fotografije sa promocije možete pogledati OVDE.

17.09.2017. Sedamnaesta međunarodna godišnja konferencija Evropskog udruženja kriminologa

Sanja Ćopić, viši naučni saradnik i Nikola Vujičić, istraživač pripravnik u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja, učestvovali su ove godine na sedamnaestoj međunarodnoj kriminološkoj konferenciji, koju tradicionalno organizuje Evropsko udruženje kriminologa.

Na ovogodišnjoj konferenciji, koja je održana u periodu od 13. do 16. septembra u Kardifu (Vels, Velika Britanija) naše kolege su predstavile svoja samostalna istraživanja iz oblasti maloletničke delinkvencije.

Informacije o samoj konferenciji i apstrakte radova svih autora, možete pogledati na sledećoj stranici: https://www.eurocrim2017.com/

11.07.2017. Predlog u pogledu izmena Ustava Republike Srbije

Institut za kriminološka i sociološka istaživanja se zajedno sa Srpskim udruženjem za krivičnopravnu teoriju i praksu, Udruženjem građana Europius i Alumni klubom Pravosudne akademije, a kao deo inicijative Akademska mreža za vladavinu prava (Rule of Law Academic Network-ROLAN) odazvao na javni poziv za dostavljanje predloga u pogledu izmena Ustava Republike Srbije, koji je Ministarstvo pravde posredstvom Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, objavilo maja 2017. godine.

Naš predlog možete pogledati OVDE.

12.06.2017. Održan XXIX Međunarodni naučni skup "Pravosuđe i mediji"

Predsednik Skupštine autonomne pokrajne Vojvodine Ištvan Pastor i direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja dr Ivana Stevanović otvorili su 8. juna 2017. godine na Paliću XXIX Međunarodni naučni skup "Pravosuđe i mediji".

U uvodnom delu na skupu su govorili i dr Tanja Mišćević, šef Pregovaračkog tima Republike Srbije za vođenje pregovora sa Evropskom unijom, Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije, Majkl Ujehara zemenik šefa misije OEBS-a u Srbiji, Ferenc Molnar, predsednik Višeg suda u Subotici i mr Bogdan Laban, gradonačelnik Subotice.

Međunarodni naučni skup Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja "Pravosuđe i mediji" održan je 8. i 9. juna 2017 godine uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i misije OEBS u Srbiji.

Fotografije sa naučnog skupa možete pogledati OVDE.

22.05.2017. Institut je postao deo COST akcije CA16102 "Evropska mreža za individualizovani psihoterapijski tretman mladih sa mentalnim poremećajima"

Od 2017. godine tim istraživača Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja je u svojstvu drugog predlagača / partnerske institucije deo COST akcije CA16102 "Evropska mreža za individualizovani psihoterapijski tretman mladih sa mentalnim poremećajima" (COST action CA16102 "European Network on Individualized Psychotherapy Treatment of Young People with Mental Disorders").

Ova internacionalna i interdisciplinarna mreža istraživača, kliničkih i razvojnih psihologa, psihoterapeuta, psihijatara i specijalista za mentalno zdravlje adolescenata radiće na identifikaciji medijatora i moderatora psihoterapijske promene i adekvatnih instrumenata za procenu terapijskog procesa i promene, kao i na izgradnji predloga dizajna istraživanja psihoterapije u Evropi.

Pored planiranja budućih zajedničkih studija i naučno-stručnih publikacija, u okviru COST akcije biće organizovane domaće i međunarodne konferencije, treninzi i radionice, kratkoročne naučne posete i razmene u svrhu usavršavanja mladih naučnika i ostvarena saradnja sa korisnicima usluga mentalnog zdravlja, zainteresovanim profesionalcima izvan COST mreže, kao i sa kreatorima nacionalnih politika i agencijama koje se bave finansiranjem naučnih istraživanja.

Da posetite zvaničnu internet prezentaciju COST akcije COST action CA16102 "European Network on Individualized Psychotherapy Treatment of Young People with Mental Disorders" kliknite OVDE.

21.04.2017. XXIX Međunarodni naučni skup "Pravosuđe i mediji", Palić, 08-09. jun 2017. godine

XXIX Međunarodni naučni skup "Pravosuđe i mediji", održaće se od 08. do 09. juna 2017. godine na Paliću u organizaciji Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja.

Flajer sa temama, izlagačima i informacijama u vezi sa kotizacijom, drugim troškovima i načinom registracije u PDF formatu možete preuzeti OVDE.

Dodatne informacije u vezi sa naučnim skupom mogu se dobiti putem e-mail adrese krinstitut@gmail.com ili telefona + 38111/26-25-424.

04.04.2017. Sporazum o saradnji sa Institutom za migracije i narodnosti

Dana 04.04.2017. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja potpisao je Sporazum o saradnji sa Institutom za migracije i narodnosti iz Zagreba. Saradnja će se realizovati kroz sprovođenje zajedničkog multidisciplinarnog istraživačkog projekta (iz oblasti psihologije, sociologije i politikologije) pod naslovom „Psihološko podupiranje etničkih stavova i političkih orijentacija u Hrvatskoj, Srbiji, SAD i Meksiku“.

U pitanju je zajedničko osnovno i primenjeno naučno istraživanje sa ciljem da otkrije latentne pravilnosti u pogledu nacionalnih karakteristika i političkih kultura, kao i da predvidi moguće etničke, kulturne, socijalne i političke konflikte koji bi trebalo da se spreče primenom različitih nacionalnih javnih politika.

Tekst Sporazuma o saradnji u PDF formatu možete preuzeti OVDE.

09.12.2016. Okrugli sto: Uslovni otpust - sudska praksa i poslednje izmene Krivičnog zakonika

U Beogradu je 9.12.2016. godine, u organizaciji Misije Oebs u Srbiji i Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, održan okrugli sto na temu "Uslovni otpust: Sudska praksa i poslednje izmene Krivičnog zakonika".

Centralno izlaganje na navedenoj konferenciji, bilo je posvećeno predstavljanju rezultata sedmomesečnog projekta o primeni instituta uslovnog otpusta, sprovedenog uz saradanju naše kuće i Misije Oebs u Srbiji, a koje ujedno predstavlja jedno od najobimnijih istraživanja u poslednjih dvadeset godina u Republici Srbiji.

Rezultate istraživanja, predstavili su dr Ivana Stevanović, direktorka instituta, dr Zoran Stevanović, viši naučni saradnik i Nikola Vujičić, koordinator projekta i istraživač pripravnik u Institutu. Zapažena izlaganja su imali i drugi učesnici, kolege iz nauke i prakse, koji su dali svoje viđenje o uslovnom otpustu.

Program okruglog stola u PDF formatu možete preuzeti OVDE.

Fotografije sa okruglog stola možete pogledati OVDE.

25.10.2016. Promocija knjige "Migranti na raskršću ili bespuću zemlje Srbije" na 61. međunarodnom Sajmu knjiga u Beogradu

Na 61. međunarodnom Sajmu knjiga Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Institut za uporedno pravo i Regionalno predstavništvo ruske humanitarne misije na Balkanu, održali su promociju publikacije "Migranti na raskršću ili bespuću zemlje Srbije".

Na promociji su govorili:

- Dr Jovan Ćirić, direktor Instituta za uporedno pravo

- Dr Ivana Stevanović, direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja

- Prof. dr Branislava Knežić, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

- Goran Petronijević, advokat

Fotografije sa promocije možete pogledati OVDE.

29.07.2016. Nova knjiga "Migranti na raskršću ili bespuću zemlje Srbije"

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja je u koautorstvu sa Institutom za uporedno pravo izdao noviu knjigu "Migranti na raskršću ili bespuću zemlje Srbije".

08.06.2016. Održan XXVIII Međunarodni naučni skup "Krivične i prekršajne sankcije i mere: izricanje, izvršenje i uslovni otpust"

XXVIII Međunarodni naučni skup "Krivične i prekršajne sankcije i mere: izricanje, izvršenje i uslovni otpust" održan je od 02. do 03. juna 2016. godine na Paliću u organizaciji Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja.

Fotografije sa naučnog skupa možete pogledati OVDE.

24.05.2016. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja sklopio ugovor sa OSCE-om o novom istraživačkom projektu

Dana 24.05.2016. u Beogradu, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja potpisao je ugovor sa OSCE-om o sprovođenju istraživanja pod nazivom "Stručna analiza primene uslovnog otpusta od strane sudova".

Ugovor podrazumeva sprovođenje sedmomesečnog istraživačkog projekta.

U ime Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, ugovor je potpisala direktorka, dr Ivana Stevanović.

11.04.2016. Sporazum o saradnji sa Fakultetom za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu

Dana 11.04.2016. potpisan je Sporazum o saradnji između Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu.

Sporazumom je predviđeno razvijanje saradnje u raznim komplementarnim oblastima naučne, istraživačke, projektne i edukativne delatnosti. Takođe, predviđena je i neposredna saradnja u oblasti izdavanja različitih naučnih publikacija i saradnja između biblioteka ove dve institucije.

U ime Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja Sporazum je potpisala dr Ivana Stevanović, direktor, a u ime Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, prof. dr Snežana Nikolić, dekan.

16.12.2015. Memorandum o saradnji sa Univerzitetom za političke i ekonomske evropske studije "Constantin Stere" iz Moldavije

Dana 16. decembra u poseti Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja bili su predstavnici Međunarodnog udruženja pravnika na čelu sa Ljudmilom Nosovom, potpredsednicom Udruženja.

Tom prilikom v. d. direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja dr Ivana Stevanović, potpisala je i memorandum o saradnji Instituta sa Univerzitetom za političke i ekonomske evropske studije "Constantin Stere" iz Moldavije.

Memorandum o saradnji potpisan je sa prof. dr Valentinom Koptile prorektorom pomenutog Univerziteta i članicom Međunarodnog udruženja pravnika.

31.10.2015. Promocija izdanja Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja na Sajmu knjiga, Beograd, 31. oktobar 2015. godine

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja učestvovao je na 60. MEĐUNARODNOM BEOGRADSKOM SAJMU KNJIGA. U subotu 31. oktobra 2015. godine na štandu Instituta za uporedno pravo i Instituta za savremenu istoriju promovisana su ovogodišnja izdanja Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja:

Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, br 1. dr Leposava Kron, urednik

Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, br 2. dr Leposava Kron, urednik

Poluperiferija i rod: pobuna konteksta, dr Marina Hjuson

Smrt Lolite, radjanje Lilit: ogled o adolescentnoj ženskoj seksualnosti, dr Leposava Kron i dr Olivera Pavićević

Restorativna pravda i krivičnopravni sistem: teorija, zakonodavstvo i praksa, dr Sanja Ćopić

Nomološka mreža psihopatije, dr Janko Medjedović

Maloletnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela i prekršaja, grupa autora, dr Ivana Stevanović, urednica

Zaštita životinja u uporednom pravu: zakoni, prakse i ekološke politike, dr Ana Batrićević i Vera Stanković

Na promociji su govorili dr Jovan Ćirić, direktor Instituta za uporedno pravo i dr Ivana Stevanović, v.d. direktor Instituta za kriminološka i socioloska istraživanja.

Fotografije sa promocije možete pogledati OVDE.

09.10.2015. Konferencija "Migracije: pravni, bezbednosni, demografski i socio-ekonomski problemi", Beograd, 5. i 6. novembar 2015. godine

Institut za uporedno pravo, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Kriminalističko-policijska akademija organizuju naučnu konferenciju na temu "Migracije: pravni, bezbednosni, demografski i socio-ekonomski problemi".

Konferencija će se održati 5. i 6. novembra 2015. godine u Beogradu u hotelu Palace.

Program konferencije možete preuzeti OVDE.

15.06.2015. XXVII Tematski naučni skup "Maloletnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela i prekršaja" na Paliću

XXVII Tematski naučni skup "Maloletnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela i prekršaja" održan je od 10. do 11. juna 2015. godine na Paliću u organizaciji Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja.

Fotografije sa naučnog skupa možete pogledati OVDE.

08.06.2015. Promocija monografije "Maloletnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela i prekršaja" u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja

Promocija monografije Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja pod nazivom "Maloletnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela i prekršaja" održana je u biblioteci Instituta, u ponedeljak 8.juna 2015. godine.

O knjizi, reformi sistema maloletničkog pravosuđa u Republici Srbiji i predstojećem istoimenom naučnom skupu Instituta koji će biti održan na Paliću od 10 do 11. juna govorili su:

Biljana Pavlović, državni sekretar Ministarstva pravde Republike Srbije

Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije

Dr Jovan Ćirić, direktor Instituta za uporedno pravo

Dr Ivana Stevanović, v.d. direktor Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja

Fotografije sa promocije možete pogledati OVDE.

28.04.2015. Promocija publikacije "Kako do pravosuđa po meri deteta-Zaštita dece žrtava u krivičnim postupcima i stanje u praksi u Republici Srbiji" u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja

U Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu je 28. aprila 2015. godine održana promocija publikacije "Kako do pravosuđa po meri deteta - Zaštita dece žrtava u krivičnim postupcima i stanje u praksi u Republici Srbiji" dr Ivane Stevanović i Milene Banić u izdanju Centra za prava deteta.

Promociju je organizovao Centar za prava deteta u saradnji sa Institutom za krimoinološka i sociološka istraživanja i Pravosudnom akademijom, u okviru projekta „Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite u Srbiji“, koji finansira Evropska unija, a realizuje se u partnerstvu sa Ministarstvom pravde, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i UNICEF-om.

Na promociji su govorili: Yolanda San Jose, šef I sektora operacija Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Severine Leonardi, zamenica direktora UNICEF-a u Srbiiji, Ivana Stevanović, v.d. direktora Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i predsednica Centra za prava deteta, Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije i Milena Banić, advokatica, stručna saradnica Centra za prava deteta.

Fotografije sa promocije možete pogledati OVDE.

01.03.2015. Javne nabavke - obaveštenje

U toku su javne nabavke, u daljem tekstu možete pronaći podatke o nazivu tendera, potrebnoj dokumentaciji i roku za dostavljanje ponuda

NAZIV TENDERA DOKUMENTACIJA ROK ZA PONUDE

JN01/2014
Usluge u vezi sa
štampanjem monografija

Potrebni dokumenti:

  1. Konkursna dokumentacija
  2. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  3. Poziv za podnošenje ponude
07.03.2015. do 15:00h
Vrh