Institut za kriminološka
i sociološka istraživanja

Ipsa Scientia Potestas Est...

17.06.2024.Održan XXXV Međunarodni naučni tematski skup „Položaj žrtava u Republici Srbiji“ – Palić, 12. i 13. jun 2024. godine

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, uz podršku Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije i Pravosudne akademije u Beogradu, organizovao je XXXV međunarodni naučni skup koji je ove godine bio posvećen temi „Položaj žrtava u Republici Srbiji“, a koji je održan 12. i 13. juna 2024. godine na Paliću.

Međunarodni naučni tematski skup svojim uvodnim obraćanjem otvorili su: dr Ivana Stevanović, direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, dr Milan Škulić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i zamenik predsednika Ustavnog suda Republike Srbije i Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije.

Kao i svake godine, na dvodnevnom skupu učestvovali su brojni predstavnici naučne i stručne javnosti, zainteresovani za unapređenje normativnog i institucionalnog okvira, ali i prakse usmerene na ostvarivanje prava žrtava i pristup pravdi. Radovi su izloženi u okviru šest tematskih sesija: Međunarodni pravni standardi i strateški pristup zaštiti prava žrtava, Prava žrtava nasilja u porodici, Viktimizacija žena, Deca žrtve krivičnih dela, Žrtve govora iz mržnje i zločina iz mržnje i Prava žrtava kaznenih dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Zbornik radova sa međunarodnog naučnog tematskog skupa u PDF formatu možete preuzeti OVDE.

Fotografije sa događaja možete pogledati OVDE.

06.06.2024.Učešće naučne saradnice dr Sanje Petkovske na mini simpozijumu aktuelnih istraživanja u andragogiji Andragora na Filozofskom fakultetu

Mini simpozijum aktuelnih istraživanja u andragogiji Andragora održan je 29. maja 2024. godine, u 12 časova, u sali 101 na prvom spratu Filozofskog fakulteta. Ovaj događaj je sastavni deo proslave organizovane povodom 45 godina od osnivanja Studijske grupe za Andragogiju na Filozofskom fakultetu. Događaj je u saradnji s kolegama i koleginicama organizovalo Društvo andragoga Srbije.

Okupljeni učesnici i učesnice prodiskutovali su stanje istraživanja iz oblasti andragogije i nauka o obrazovanju u Srbiji i u svetu u kontekstu svojih aktuelnih i prethodno realizovanih istraživanja. Naučna saradnica dr Sanja Petkovska predstavila je svoj razvojni put od diplomiranog andragoga do sociologa obrazovanja kao oblasti u kojoj najvećim delom deluje kroz studiju o građanskom obrazovanju objavljenu u časopisu Education, Citizenship and Social Justice. Takođe, dr Petkovska je najavila budući rad na temu disciplinarnog utemeljenja nauka o obrazovanju.

Ovom prilikom, prodiskutovani su i konkretni oblici saradnje između Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i Katedre za andragogiju u budućnosti.

31.05.2024.Završna konferencija u okviru Žan Mone Programa organizovna 30.05.2024. u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, u saradnji sa Institutom za uporedno pravo, Kriminalističko-policijskim univerzitetom i Univerzitetom u Salernu, organizovao je 30. maja 2024. godine završnu međunarodnu konferenciju u okviru Žan Mone programa. Tema konferencije bila je „Podizanje svesti o borbi protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, ulozi policijske i pravosudne saradnje i poštovanju osnovnih prava u procesu pristupanja EU“.

Konferencija je otvorena pozdravnim govorima nekoliko uglednih gostiju. NJ.E. Ambasador Italije u Republici Srbiji, gospodin Gori, imao je uvodno obraćanje u kojem je istakao značaj procesa evropskih integracija za zemlje Zapadnog Balkana, kao i značaj međunarodne saradnje i poštovanja osnovnih prava u borbi protiv transnacionalnog organizovanog kriminala.

Nakon Ambasadora, prisutnima se obratila direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Ivana Stevanović, koja je istakla posvećenost instituta unapređenju istraživanja i podizanja svesti javnosti u borbi protiv organizovanog kriminala. Govorila je i direktorka Instituta za uporedno pravo, Jelena Ćeranić, koja je istakla značaj uporednopravnih studija u razumevanju i rešavanju transnacionalnih kriminalnih aktivnosti.

Na kraju, prorektor Kriminalističko-policijskog univerziteta poželeo je dobrodošlicu učesnicima, ističući ulogu akademske saradnje u jačanju policijske i pravosudne prekogranične saradnje.

Na konferenciji je učestvovalo više od dvadeset govornika iz Srbije, Severne Makedonije, Albanije, Italije i Austrije. Detaljan program konferencije dostupan je na https://euvalweb.iup.rs Preko 60 učesnika je pratilo izlaganja na konferenciji i učestvovalo u diskusijama.

Fotografije sa događaja možete pogledati OVDE.

29.05.2024.LXIII nacionalni tematski skup sa međunarodnim učešćem “Kaznena politika i adekvatnost reakcije na kriminalitet”, Zlatibor, 19-21 septembar 2024. godine

Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu u saradnji sa Institutom za kriminološka i sociološka istraživanja, Ministarstvom pravde Republike Srbije, Pravosudnom akademijom, uz podršku misije OEBS, kancelarije u Beogradu organizuje tradicionalni šezdeset treći nacionalni tematski skup sa međunarodnim učešćem pod nazivom: “Kaznena politika i adekvatnost reakcije na kriminalitet”. Skup će biti organizovan na Zlatiboru od 19 do 21 septembra 2024. godine, a radovi predstavljeni na skupu biće objavljeni u istoimenom tematskom zborniku.

Rad na predstojećem skupu odvijaće se u plenumu i u okviru panel diskusije na dva okrugla stola koja će biti organizovana, prvi pod nazivom: "Analiza rada Ustavnog suda po ustavnim žalbama iz oblasti krivičnog prava, a drugi na temu “Kaznena politika i (ne)adekvatnost krivičnopravne zaštite životne sredina – norma i praksa”. U okviru okruglog stola posvećenom analizi rada Ustavnog suda Srbije po žalbama iz oblasti krivičnog prava biće predstavljeno i istomeno istraživanje koje je sproveo stručni tim Institut za kriminološka i sociološka istraživanja uz podršku misije OEBS, kancelarije u Beogradu.

Za više detalja o predstojećem nacionalnom skupu sa međunarodnim učešćem, kliknite OVDE.

20.05.2024.Dr Olga Tešović, na VIII Međunarodnoj konferenciji "SPECTO 2024 –Multidisciplinarni pristupi u takozvanom prisilnom tretmanu osuđenika"

Naučna saradnica Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, dr Olga Tešović, učestvovala je 16. i 17. maja na VIII Međunarodnoj konferenciji "SPECTO 2024 –Multidisciplinarni pristupi u takozvanom prisilnom tretmanu osuđenika" koja je održana na Zapadnom Univerzitetu u Temišvaru, u Rumuniji.

Jedna od tema koja je bila u fokusu konferencije odnosila se na budućnost krivičnopravnog sistema posmatranu iz ugla tehnologije. Dr Olga Tešović je, kao uvodni govornik, govorila na temu "Vrednovanje međunarodnih standarda u oblasti suđenja na daljinu: komparativna analiza i povezivanje sa praksom u probaciji".

Ova konferencija omogućila je stvaranje platforme za proučavanje inovativnih pristupa u krivičnom pravosuđu, posebno imajući u vidu uticaj tehnologije na poboljšanje pravosudnih sistema. Kroz izlaganje, dr Olga Tešović, istakla je neophodnost primene međunarodnih standarda u oblasti suđenja na daljinu, te njihov uticaj na probacione sisteme na globalnom nivou.

Više informacija o konferenciji možete videti na sledećem linku: https://specto2024.uvt.ro.

17.04.2024.Potpisan sporazum o saradnji između Filozofskog fakulteta i Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja potpisao je 16. aprila 2024. godine sporazum o saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Beogradu. Sa delegacijom fakulteta, koju su činili dekan profesor dr Danijel Sinani i profesor sa Katedre za andragogiju dr Jovan Miljković, sastale su se direktorka Instituta dr Ivana Stevanović i naučna saradnica dr Sanja Petkovska. Tokom susreta, otvorena su pitanja primene sporazuma i mogućih polja saradnje između dve institucije u budućnosti, putem koje bi se poboljšao odnos i međusobna povezanost nastavnog i naučnog segmenta visokoobrazovnog sistema.

Tekst Sporazuma o saradnji možete preuzeti OVDE.

Fotografije sa događaja možete pogledati OVDE.

15.04.2024.Javni poziv za dostavljanje radova za međunarodnu naučnu konferenciju "Critical Perspectives on the Emerging Forms of Global Solidarities"

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja objavljuje javni poziv za dostavljanje radova za međunarodnu naučnu konferenciju "Critical Perspectives on the Emerging Forms of Global Solidarities" koja će se održati u Beogradu 8. novembra 2024. godine. Rok za dostavu predloga je 15. juna 2024. Svi predlozi će biti recenzirani.

Za više detalja kliknite OVDE.

25.03.2024.Održana promocija knjige „Evolutionary Behavioral Ecology and Psychopathy“, dr Janka Međedovića

Na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja 21. marta 2024. je predstavljena nova knjiga našeg kolege, dr Janka Međedovića, višeg naučnog saradnika. Ova naučna monografija pod nazivom „Evolutionary Behavioral Ecology and Psychopathy“ u izdanju je „Springer-a“.

Na promociji je najpre prisutne kolege, studente i širu javnost pozdravila dr Ivana Stevanović, direktorka Instituta. Nakon toga je moderatorka događaja dr Branislava Gemović sa Instituta za nuklearne nauke Vinča otvorila diskusiju među učesnicama: dr Ivane Hromatko sa Filozofskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, dr Jelene Čvorović sa Etnografski institut SANU, dr Bojane Dinić sa Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu i samog autora.

Nakon što je autor ukratko predstavio oblast ljudske bihevioralne ekologije i njegove motivacije za izučavanje iste, govornice su istakle značaj postojanja udžbenika, pisanog na ovako jasan i razumljiv način, kako u nastavi, tako i istraživačima koji tragaju za sistematičnim pregledom literature i novim nalazima u ovoj oblasti. Prva polovina knjiga predstavlja pregled različitih pristupa u ljudskim bihevioralnim naukama, te pravljenje distinkcije između srodnih disciplina (npr. evolucione psihologije), dok se u drugom razmatra adaptivni potencijal psihopatije u kontekstu bihevioralne ekologije. Zaključeno je da monografija ima za cilj razmišljanje i postavljanje pitanja o fenomenima ljudske bihevioralne ekologije i podsticaj radoznalosti kolega za dalje izučavanje ove oblasti.

Knjigu možete pronaći OVDE.

Fotografije sa događaja možete pogledati OVDE.

20.03.2024.Poseta dr Sanje Petkovske Fakultetu za humanistiku Univerziteta Nikola Kopernik u Torunju (Poljska)

Naučna saradnica Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja dr Sanja Petkovska boravila od 4. do 15 marta 2024. godine na Fakultetu za humanistiku Univerziteta Nikola Kopernik u Torunju (Poljska). Na poziv Centra za izuzetnost ovog fakulteta i njegovog rukovodioca, profesora dr Adama Kole, dr Petkovska je provela dve nedelje upoznajući se sa radom ove institucije i realizujući nastavne i naučne aktivnosti u sklopu Odeljenja za balkanistiku.

Za više detalja kliknite OVDE.

14.03.2024.Sedmi poziv za uključenje talentovanih mladih istraživača - studenata doktorskih studija u naučnoistraživački rad NIO

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije dana 13. marta 2024. godine raspisalo je Sedmi poziv za uključenje talentovanih mladih istraživača - studenata doktorskih studija u naučnoistraživački rad NIO.

Tekst Poziva i prijave mogu preuzeti sa sajta Ministarstva www.nitra.gov.rs na adresi: https://nitra.gov.rs/cir/ministarstvo/vesti/sedmi-poziv-talentovanim-mladim-istrazivacima---studentima-doktorskih-akademskih-studija-za-uklucivane-u-naucnoistrazivacki-rad-u-akreditovanim-naucnoistrazivackim-organizacijama.

26.02.2024.Dr Olga Tešović na sastanku Ekspertske grupe Konfederacije Evropske Probacije

Dr Olga Tešović, naučni saradnik Instituta, učestvovala je 22. februara 2024. godine u Utrehtu, Holandija, sastanku Ekspertske grupe Konfederacije Evropske Probacije (CEP Probation) u vezi opterećenosti predmetima i opterećenosti u radu Probacione službe. Kao individualni član iz reda eksperata navedene organizacije, dr Olga Tešović je održala na navedenom sastanku predavanje vezano za pravni okvir i praksu u oblasti vanzavodskih sankcija i mera u Republici Srbiji i u pogledu opterećenosti predmetima i opterećenosti u radu Probacione Službe.

08.02.2024.Održana promocija monografije „Zločini iz mržnje u Republici Srbiji" dr Milice Kolaković-Bojović i dr Anđele Đukanović

Dana 6. februara 2024. godine, u velikoj sali Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, uz prisustvo predstavnika akademske zajednice i pravosuđa, održana je promocija monografije "Zločini iz mržnje u Republici Srbiji" čije su autorke dr Milica Kolaković-Bojović, viša naučna saradnica Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i dr Anđela Đukanović, naučna saradnica Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja.

Na promociji monografije, prisutne je pozdravila dr Ivana Stevanović, direktorka Instituta, a potom su priliku da govore dobili recenzenti monografije, dr Marina Matić-Bošković, viša naučna saradnica Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i dr Marko Novaković, viši naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, kao i same autorke. Govornici su istakli značaj same teme i postojanja sveobuhvatnog pristupa predmetnoj materiji, te da je u konkretnom slučaju reč o naučnom delu koje čitaocima u prvom delu pruža detaljan prikaz pojma zločina iz mržnje, njegovo razgraničenje u odnosu na srodne pojmove, pregled relevantnih međunarodnih standarda, pozitivnopravnog i strateškog okvira u Republici Srbiji, ali i detaljnu analizu javnotužilačke i sudske prakse u predmetnoj oblasti. Imajući ovo u vidu, zaključeno je da ova monografija ima značajnu upotrebnu vrednost, kako u pogledu informisanja stručne i naučne javnosti, tako i u odnosu na širu čitalačku publiku.

Monografiju "Zločini iz mržnje u Republici Srbiji" u PDF formatu možete preuzeti OVDE.

Fotografije sa događaja možete pogledati OVDE.

24.01.2024.Promocija zbornika „Decolonial Politics in European Peripheries: Redefining Progressiveness, Coloniality and Transition Efforts“ London: Routledge (2023)

U ponedeljak 22. januara 2024. godine u velikoj sali Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja održana je promocija zbornika „Decolonial Politics in European Peripheries: Redefining Progressiveness, Coloniality and Transition Efforts“ koji je krajem 2023. g. objavila izdavačka kuća Routledge iz Londona. Zbornik je priredila naučna saradnica dr Sanja Petkovska u saradnji sa 20 autora zainteresovanih za problematiku perifernih područja koju su obradili u 16 poglavlja. Promocija zbornika je okupila istovremeno u virtuelnom i realnom prostoru istraživače i predavače zainteresovane za analizu politika Jugoistočne Evrope i šire u skladu sa idejama progresivizma i adresiranjem problema nejednakosti koje koče društveni razvoj, ali i za proučavanje postkolonijalne i kritičke društvene teorije.

Događaj su svojim pristustvom i virtuelnim uključivanjem obeležili profesor Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu Vladimir Ajzenhamer i profesor Manuela Boatka sa Univerziteta u Frajburgu. Na predstavljena uvodna izlaganja nadovezali su se autori poglavlja razmenjujući utiske i refleksije vezano za obuhvaćenu problematiku, ali i iskustvo saradnje i strategije afirmacije istraživačkog rada koji dolazi izvan geopolitičkih centara znanja.

Među autorima koji su se uključili u diskusiju bili su: Costas Gousis, Eteron – Institut za istraživanje i društvene promene u Atini, Grčka; Philipp Lottholz, Centar za proučavanje konflikta, Philipps-Univerzitet u Marburgu, Nemačka; Alkisti Prepi, Arhitektonski fakultet, Nacionalni tehnički univerzitet u Atini, Grčka; Francesco Trupia, Fakultet humanističkih nauka, Univerzitet Nikola Kopernik u Toruńu, Poljska i Ivana Vesić, Muzikološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu, Srbija. Problemi koje su autori obradili u poglavljima kreću se od analize istraživačke infrastrukture, preko migracija, socio-kulturnih različitosti i odnosa prema naciji, sve do razmatranja politika za budućnost kroz pregled alternativnih geopolitičkih samoodređenja u bivšim socijalističkim zemljama. Razmenjujući utiske i promišljajući dalji razvoj istraživanja koji će afirmisati periferije, učesnici diskusije otvorili su prostore za buduće saradnje, naglašavajući značaj veće dinamike razmene između različito pozicioniranih aktera u hijerarhijskim strukturama svetskog sistema.

Fotografije sa događaja možete pogledati OVDE.

05.12.2023.Održan nacionalni naučni skup „Osuđenička populacija: Nove perspektive“

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju su organizovali nacionalni naučni skup „Osuđenička populacija: Nove perspektive“ u okviru nacionalnog naučnog projekta PrisonLIFE, uz podršku Fonda za nauku Republike Srbije, u okviru programa IDEJE (broj projekta: 7750249). Nacionalni naučni skup je održan 4. decembra 2023. godine u Beogradu u prostorijama Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja.

Osnovni cilj ovog naučnog skupa je da okupi istraživače u ranoj fazi karijere, studente završnih godina osnovnih, master i doktorskih studija i uvede u proces pisanja i prezentacije naučnih radova, kao i razmene naučnog mišljenja. Slobodnim izborom teme, u skladu sa tematskim okvirima skupa i prema dogovoru sa mentorima, studenti su imali priliku da predstave svoj rad široj publici i razmene ideje sa drugim učesnicima.

Svi prihvaćeni sažeci radova su objavljeni u zborniku rezimea sa naučnog skupa. Odabrani radovi biće objavljeni u celosti u naučnom časopisu Zbornika Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja. Tematika skupa obuhvata radove iz oblasti psihologije, specijalne edukacije i rehabilitacije, socijalne rehabilitacije, sociologije, prava, andragogije, kao i komplementarnih disciplina koje se bave pitanjima od značaja za oblast izvršenja zatvorske kazne i tretmana osuđenika. Sama izlaganja se tiču karakteristika zatvorske populacije, različitih aspekata izdržavanja kazne, tretmana zatvorenika u posebnom odeljenju za izdržavanje kazne za organizovani kriminal, radno angažovanje i uključenost u profesionalno osposobljavanje, edukativne aktivnosti i edukacije osuđenih lica kroz programe vršnjačke edukacije, rada zdravstvene službe i tretman zavisnika od droga kao i resocijalizacija i sudsko odlučivanje uslovnog otpusta.

Zbornik rezimea sa naučnog skupa u PDF formatu možete preuzeti OVDE.

Fotografije sa događaja možete pogledati OVDE.

01.12.2023.Održan okrugli sto „Kvalitet zatvorskog života u Srbiji: Stanje i perspektive”

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja je bio domaćin okruglog stola pod nazivom „Kvalitet zatvorskog života u Srbiji: Stanje i perspektive”, održanog 29. i 30. novembra 2023. godine. Organizatori su bili Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Cilj okruglog stola bio je predstavljanje glavnih rezultata istraživanja kvaliteta zatvorskog života u Srbiji, sprovedenog u okviru PrisonLIFE projekta, finansiranog od strane Fonda za nauku Republike Srbije u okviru programa IDEJE (broj projekta: 7750249).

Rezultati istraživanja poslužili su kao osnov za diskusiju o unapređenju kvaliteta zatvorskog života, izazovima za zaposlene u sistemu izvršenja krivičnih sankcija i doprinosu šire društvene zajednice uspešnoj resocijalizaciji i socijalnoj reintegraciji osuđenih lica u Srbiji. Okrugli sto rezultiraće preporukama za unapređenje politika i praksi kako bi se poboljšao kvalitet zatvorskog života, što je ključ za uspešnu resocijalizaciju osuđenih, pripremu za izlazak na slobodu, reintegraciju, i sprečavanje recidiva, ali i efikasniji rad zaposlenih u kazneno-popravnim zavodima. Događaju su prisustvovali predstavnici kazneno-popravnih zavoda, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, nezavisnih tela (Zaštitnik građana i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti), ministarstava, akademske zajednice, civilnog sektora, kao i Fonda za nauku.

Fotografije sa događaja možete pogledati OVDE.

27.11.2023.Održana VIII međunarodna naučna konferencija „Mediji, kazneno pravo i pravosuđe“

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Institut za uporedno pravo organizovali su međunarodnu naučnu tematsku konferenciju Mediji, kazneno pravo i pravosuđe, posvećenu preminulom kolegi i prijatelju dr Jovanu Ćiriću, sudiji Ustavnog suda Srbije i bivšem direktoru Instituta za uporedno pravo.

Konferencija je održana 24. novembra 2023. godine u Beogradu i okupila je brojnu naučnu i stručnu javnost zainteresovanu za izazove slobode izražavanja i ograničenja javnosti u kaznenom pravu, odgovornost medija kao ključni element u očuvanju slobode izražavanja, uticaj medija na pravo na pravično suđenje, ulogu društvenih mreža i uticaj na krivično pravosuđe i javno mnjenje, sa posebnim osvrtom na maloletničku delinkvenciju i odnos medija i javnog tužilaštva. Na konferenciji je izlagalo više od dvadeset govornika iz 10 različitih država, a u diskusiji je učestvovalo više od 50 predstavnika akademske zajednice i pravosuđa.

Radovi predstavljeni na konferenciji biće objavljeni u istoimenom zborniku do kraja 2023. godine.

Fotografije sa događaja možete pogledati OVDE.

15.11.2023.Održano predavanje o međunarodnoj i evropskoj pravnoj saradnji u krivičnim stvarima u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Salernu

Na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja, u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Salernu i Institutom za uporedno pravo, održano je 14. novembra 2023. godine gostujuće predavanje profesorke Tereze Ruso o međunarodnoj i evropskoj pravnoj saradnju u krivičnim stvarima. Predavanju je prisustvovalo više od 60 studenata Pravnog fakulteta u Beogradu i korisnika početne obuke Pravosudne akademije.

Profesorka Ruso je zainteresovanim učesnicima predstavila razvoj međunarodne pravne saradnje u krivičnim stvarima u Evropskoj uniji, uključujući nastanak načela uzajamnog priznanja i uzajamnog poverenja, koja predstavljaju osnovu saradnje u EU. U izlaganju profesorka Ruso se posebno osvrnula na evropski nalog na hapšenje i izazove u njegovoj primeni u državama članicama Evropske unije, kao i na praksu Suda pravde EU i prethodna pitanja kojima se otklanjaju dileme nacionalnih sudova u ovoj oblasti.

Fotografije sa događaja možete pogledati OVDE.

15.11.2023.Dogovoren Sporazum o saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Salernu

U prostorijama Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja 14. novembra 2023. godine dogovoren je tekst Sporazuma o naučnoistraživačkoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Salernu.

Sporazum su dogovorile, profesorka Tereza Ruso, predsedavajuća Žan Mone programa 2022-2025 na Pravnom fakultetu Univerziteta u Salernu i dr Ivana Stevanović, direktorka Instituta. Dogovorima su prisustvovali asistent Stefano Busilo, sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Salernu, i dr Marina Matić Bošković, viši naučni saradnik, dr Milica Kolaković Bojović, viši naučni saradnika i dr Olga Tešović, naučni saradnik.

Prvi korak u konkretizaciji saradnje biće zajedničko organizovanje međunarodnog naučnog skupa koji će se organizovati u prostorijama Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, u maju mesecu 2024. godine, a u okviru Žar Mone programa.

Fotografije sa događaja možete pogledati OVDE.

31.10.2023.Održan međunarodni naučni tematski skup "Stari ljudi i diskriminacija: prevencija i reakcija", Novi Sad, 26. i 27. oktobar 2023.

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Advokatska komora Vojvodine su organizovali međunarodnu naučnu tematsku konferenciju Stari ljudi i diskriminacija: prevencija i reakcija, uz podršku Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije i Ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu.

Konferencija je održana 26. i 27. oktobra 2023. godine u Novom Sadu i okupila je brojnu naučnu i stručnu javnost zainteresovanu za probleme upravljanja, politika i zakonodavnih mehanizama, kao i za pitanja njihovog unapređenja u cilju što boljeg zadovoljavanja potreba i prava rastuće starije populacije. Radovi predstavljeni na ovoj konferenciji uvršteni su u istoimeni zbornik Stari ljudi i diskriminacija: prevencija i reakcija.

Publikacija sadrži priloge u kojima su korišćeni pristupi različitih naučinih disciplina, teorijski okviri i metodološki postupci za analizu brojnih problema i tema od značaja za razumevanje fenomena diskriminacije starijih i traženje adekvatne strategije za jačanje njihove otpornosti i njihovo osnaživanje. Radovi u zborniku podeljeni su u četiri dela od kojih se svaki bavi različitim oblastima. Prvi deo zbornika fokusiran je na pravne aspekte, drugi na kriminologiju i viktimologiju, treći se bavi ljudskim pravima starijih i na kraju, završni deo se bavi socijalnom uključenošću i digitalnim aspektima starenja, ali uključuje i jedan rad o društvenom i profesionalnom položaju starijih naučnica u Srbiji.

Zbornik radova sa konferencije u PDF formatu možete preuzeti OVDE.

Fotografije sa događaja možete pogledati OVDE.

17.10.2023.Sporazum o saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

U prostorijama Instituta, 16. oktobra 2023. godine, potpisan je Sporazum o nastavno-obrazovnoj, naučno-istraživačkoj i stručnoj saradnji između Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Sporazum su potpisale prof. dr Slobodanka Perić, dekanica Pravnog fakulteta i dr Ivana Stevanović, viši naučni saradnik, direktorka Instituta. Potpisivanju su prisustvovali prof. dr Zdravko Grujić, prodekan za nauku i međunarodnu saradnju Pravnog fakulteta i dr Milica Kolaković-Bojović, viši naučni saradnik i predsednik Naučnog veća Instituta.

Sporazum predstavlja formalizaciju različitih oblika saradnje koju godinama ostvaruju zaposleni na Pravnom fakultetu i Institutu. Prvi korak u konkretizaciji saradnje biće zajedničko organizovanje međunarodnog naučnog skupa koji će biti održan u prostorijama Pravnog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici, u maju mesecu naredne godine.

Tekst Sporazuma o saradnji možete preuzeti OVDE.

Fotografije sa događaja možete preuzeti OVDE.

09.10.2023.UN Komitet za prisilne nestanke usvojio je svoj Prvi opšti komentar o prisilnim nestancima u kontekstu migracija

UN Komitet za prisilne nestanke usvojio je svoj Prvi opšti komentar o prisilnim nestancima u kontekstu migracija 18. septembra 2023. godine.

Dr Milica Kolaković-Bojović, viši naučni saradnik u Institutu, bila je jedan od dva izvestioca zadužena za izradu ovog dokumenta zajedno sa gospođom Barbarom Lohbihler. Opšti komentar je razvijen kao rezultat širokog i inkluzivnog konsultativnog procesa koji je trajao više od dve godine, uz učešće država članica, profesionalaca, međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija i članova akademske zajednice koji su dali vredne doprinose.

Komitet je zvanično predstavio Prvi opšti komentar tokom javnog događaja održanog 28. septembra 2023. godine u Ženevi.

Tekst Prvog opšteg komentara o prisilnim nestancima u kontekstu migracija možete preuzeti OVDE.

Fotografije sa predstavljanja Prvog opšteg komentara o prisilnim nestancima u kontekstu migracija možete preuzeti OVDE.

Snimak kompletnog javnog predstavljanja Prvog opšteg komentara o prisilnim nestancima u kontekstu migracija možete pogledati OVDE.

05.10.2023.Izdanja Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja na 66. međunarodnom beogradskom sajmu knjiga

66. međunarodni beogradski sajam knjiga održava se od 21. do 29. oktobra 2023. godine, na beogradskom sajmu. I ove godine, izdavačka delatnost Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja ostvarena tokom 2022. i 2023. godine biće predstavljena na ovom događaju, a u okviru štanda Centra za promociju nauke Republike Srbije.

14.09.2023.Dr Milica Kolaković-Bojović reizabrana na funkciju potpredsednika Komiteta UN za prisilne nestanke

Dr Milica Kolaković-Bojović, viši naučni saradnik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, reizabrana je na funkciju potpredsednika UN Komiteta za prisilne nestanke, za period od 2023-2025. godine.

25. sednica Komiteta održava se u Ženevi od 11. do 29. septembra 2023. godine.

Više informacija o ishodu izbornog procesa možete pronaći na sledećem linku: https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/ced/membership

16.08.2023.Nacionalni naučni skup „Osuđenička populacija: nove perspektive“ biće održan 4. decembra 2023. godine

Nacionalni naučni skup na temu„Osuđenička populacija: nove perspektive“ biće održan na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu 4. decembra 2023. godine.

Organizatori skupa su Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Univerzitet u Beogradu - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Skup se organizuje u okviru nacionalnog naučnog projekta PrisonLIFE, uz podršku Fonda za nauku Republike Srbije.

Skup je namenjen istraživačima u ranoj fazi karijere i studentima završnih godina osnovnih, master i doktorskih studija različitih disciplina i grana nauke. Dobrodošli su radovi iz svih oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije, psihologije, sociologije, prava, andragogije, kao i iz komplementarnih disciplina koje se bave pitanjima od značaja za oblast izvršenja zatvorske kazne i tretmana osuđenika.

Da pogledate detalje u vezi sa ovim nacionalnim naučnim skupom kliknite OVDE.

05.07.2023.Monografija dr Filipa Mirića "Krivičnopravna zaštita osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji"

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je u izdanju Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja iz štampe izašla monografija "Krivičnopravna zaštita osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji" našeg dragog kolege dr Filipa Mirića sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu.

Monografiju u PDF formatu možete preuzeti OVDE.

16.06.2023.Održan međunarodni naučni tematski skup "Saobraćaj, kriminalitet i urbana bezbednost" - Palić, 14. i 15. jun 2023. godine

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja organizovao je, uz podršku Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije i Pravosudne akademije u Beogradu, međunarodni naučni tematski skup "Saobraćaj, kriminalitet i urbana bezbednost". Skup je održan na Paliću 14. i 15. juna 2023. godine, a radovi predstavljeni na skupu objavljeni su u istoimenom zborniku radova.

Konferenciju je otvorio u ime Skupštine grada Subotice - prof. dr Balint Pastor - predsednik skupšine, a kao uvodničari pojavili su se direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić, predsednik Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu prof. dr Stanko Bejatović, v.d. direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije Branko Stamatović i u ime organizatora dr Ivana Stevanović.

Izdvaja se nekoliko izazova koji su nas podstakli da organizujemo međunarodni naučni tematski skup posvećen upravo toj temi. Naime, povećanje koncentracije stanovništva u urbanim područjima i ubrzan razvoj i ekspanzija gradova dovode u pitanje bezbednost kako učesnika u saobraćaju tako i ostatka stanovništva iz više razloga i na više različitih načina. Pojačan saobraćaj neretko dovodi do preopterećenja postojeće infrastrukture, koja često ne može da "ide u korak" sa rastućim potrebama kada je u pitanju prevoz ljudi i materijalnih dobara. Sve veća mobilnost ljudi u gradovima, uz nedovoljno korišćenje alternativnih prevoznih sredstava koja manje zagađuju životnu sredinu, dovodi do povećanog zagađenja pojedinih segmenata životne sredine - u prvom redu vazduha, ali posredno i vode i zemljišta.

Otvoreno je i pitanje pravne zaštite bezbednosti kako učesnika u saobraćaju tako i ostalih stanovnika urbanih područja od njihovog nedozvoljenog ponašanja. Pojedina ponašanja učesnika u saobraćaju koja izazivaju znatno teže i društveno opasnije posledice mogu se okarakterisati kao krivična dela, te je u tom smislu od posebnog značaja za povećanje urbane bezbednosti relevantno njihovo otkrivanje, procesuiranje i sankcioniasnje, što će takođe biti diskutovano na ovom skupu.

Imajući u vidu da se trenutno priprema novi tekst izmena i dopuna Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima aktuelnost i relevantnost ove teme u sadašnjem trenutku još više rastu, te zbog toga postoji naročita potreba da se ona sagleda iz multidisciplinarne perspektive i u skladu sa iskustvima iz drugih zemalja.

Zbornik radova sa ovog međunarodnog naučnog tematskog skupa možete preuzeti OVDE.

Da pogledate fotografije sa ovog događaja, kliknite OVDE.

Vest o održavanju ovog međunarodnog naučnog tematskog skupa preneo je i portal grada Subotice, Subotica.com a tekst i fotografije dostupni su OVDE.

08.05.2023.Međunarodni naučni tematski skup "Saobraćaj, kriminalitet i urbana bezbednost" - Palić, 14. i 15. jun 2023. godine

Podsećamo drage kolege da Institut za kriminološka i sociološka istraživanja uz podršku Pravosudne akademije u Beogradu organizuje međunarodni naučni tematski skup "Saobraćaj, kriminalitet i urbana bezbednost". Skup će se održati na Paliću 14. i 15. juna 2023. godine, a radovi predstavljeni na skupu biće objavljeni u istoimenom zborniku radova.

Zahvaljujemo se svim autorima koji su poslali svoje radove za ovaj međunarodni naučni tematski skup i ujedno podsećamo one autore koji su prijavili teme ali još uvek nisu dostavili svoje radove da to mogu učiniti do 15. maja 2023. godine.

Program međunarodnog naučnog tematskog skupa možete preuzeti OVDE.

O detaljima u vezi sa smeštajem, možete se informisati putem flajera, koji možete preuzeti OVDE.

28.04.2023.Novi sajt Revije za kriminologiju i krivično pravo

Sa zadovoljstvom obaveštavamo drage kolege da se zvanični sajt časopisa Revija za kriminologiju i krivično pravo nalazi se na sledećem linku www.rkkp.org.rs

03.04.2023.Dr Milica Kolaković-Bojović učestvovala je na 24. sednici UN Komiteta za prisilne nestanke

Dr Milica Kolaković-Bojović, viši naučni saradnik Instituta učestvovala je na 24. sednici UN Komiteta za prisilne nestanke održanoj u Ženevi u periodu od 20. do 31. marta 2023. godine. Na ovoj sednici, Komitet je usvojio Nacrt Prvog opšteg komentara uz Konvenciju o zaštiti svih lica od prislilnih nestanaka, u čijoj je izradi dr Kolaković-Bojović učestvovala u svojstvu ko-izvestioca Komiteta zajedno sa Barbarom Lochbihler. Dokument je javno dostupan na internet stranici Komiteta, zajedno sa pozivom za dostavljanje komentara i predloga, NA OVOM LINKU.

Dr Kolaković-Bojović predstavila je aktivnosti i planove u vezi sa usvajanjem Opšteg komentara Visokom komesaru za ljudska prava Ujedinjenih Nacija, Volkeru Turku, koji je izrazio spremnost da pruži dalju podršku i uzme učešće u diseminaciji ovog dokumenta, čime bi se pospešila njegova primena.

Da pogledate fotografije sa ovog događaja, kliknite OVDE.

28.02.2023.Nagrada "Nenad Havelka" za dr Janka Međedovića višeg naučnog saradnika Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja

Dr Janko Međedović, viši naučni saradnik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja je ovogodišnji dobitnik nagrade "Nenad Havelka". Nagrada “Nenad Havelka” dodeljuje se za izvanredan naučni doprinos istraživačima koji su u ranoj fazi karijere. Ustanovljena je 2022. godine, prvi put će biti dodeljena 2023, a dodeljivaće se jednom godišnje.

Dobitnik nagrade ima čast da održi plenarno predavanje na godišnjem naučnom skupu Empirijska istraživanja u psihologiji. Kandidati za nagradu mogu biti osobe koje su doktorirale najviše deset godina od raspisivanja konkursa, a koje su u nastavničkom i/ili naučnom zvanju zaposlene u Naučno-istraživačkoj organizaciji.

Biografiju dobitnika nagrade možete pročitati OVDE.

27.12.2022. Šesti poziv za uključenje talentovanih mladih istraživača - studenata doktorskih studija u naučnoistraživački rad NIO

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije dana 25. decembra 2022. godine raspisalo je Šesti poziv za uključenje talentovanih mladih istraživača - studenata doktorskih studija u naučnoistraživački rad NIO.

Tekst Poziva i prijave mogu preuzeti sa sajta Ministarstva www.nitra.gov.rs na adresi: https://nitra.gov.rs/tekst/456/s-e-s-t-i-p-o-z-i-v-talentovanim-mladim-istrazivacima.php

26.12.2022. Uspešan završetak projekta u oblasti zločina iz mržnje

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja uz podršku Programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog uspešno je sproveo projekat „Sprečavanje zločina iz mržnje“. Cilj projekta bio je unapređenje programa obuke za sudije, javne tužioce i policijske službenike u oblasti sprečavanja zločina iz mržnje na osnovu analize sudske prakse.

Da pogledate fotografije sa ovog događaja, kliknite OVDE.

12.12.2022. In memoriam: dr Jovan Ćirić (1960-2022)

Jutros nas je iznenada i zauvek napustio prof. dr Jovan Ćirić, večiti dečak srpske krivičnopravne nauke, nekadašnji istraživač Instituta za kriminološka i sociološka Istraživanja, nekadašnji direktor Instituta za uporedno pravo i sudija Ustavnog suda.

28.11.2022. Međunarodna naučna konferencija "Digitalizacija u kaznenom pravu i pravosuđu"

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Institut za uporedno pravo, uz podršku Pravosudne akademije, organizovali su po sedmi put međunarodnu naučnu konferenciju koja je ove godine bila posvećena temi Digitalizacija u kaznenom pravu i pravosuđu. Konferencija je održanu u Beogradu, 25. novembra 2022. godine u svečanoj sali Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja. Ovogodišnja Konferencija po treći put ima međunarodni karakter budući da su učesnici, pored eminentnih domaćih autora i priznati pravni teoretičari i praktičari iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Rumunije, Grčke, Češke Republike, Austrije, Nemačke, Portugalije i Brazila.

Konferenciju su svojim uvodnim obraćanjem otvorili direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, dr Ivana Stevanović, direktor Instituta za uporedno pravo, prof. dr Vladimir Čolović, sekretar Pravosudne akademije, Bojan Lapčević, kao i sudija Vrhovnog kasacionog suda, Biljana Sinanović.

Ovogodišnja Konferencija privukla je značajnu pažnju i interesovanje akademske javnosti, pa su tako pored učesnika sa referatima koji su bili neposredno izložili svoje radove na Konferenciji, u velikom broju učestvovali i strani izlagači putem video linka, dajući važan uvid u iskustva i praksu zemalja iz kojih dolaze. Teme koje su obrađivane na konferenciji podeljene su u šest tematskih celina koje su se odnosile na kompjuterska krivična dela, izazove povezane sa digitalnim dokazima, uticaj digitalizacije na kazneni postupak, izvršenje krivičnih sankcija i procesna prava osumnjičenih i okrivljenih, veštačku inteligenciju i sajber bezbednost.

Pored značajne komparativno-pravne dimenzije, ovaj skup je ujedno bio i mesto susreta predstavnika različitih pravosudnih institucija koji se u okviru svoje nadležnosti suočavaju sa potrebom unapređenja teorijskog i praktičnog znanja o pitanjima digitalizacije koja su razmatrana na Konferenciji.

Povodom ovog skupa biće objavljen i istoimeni zbornik radova.

Da pogledate fotografije sa ovog događaja, kliknite OVDE.

31.10.2022. Šesti međunarodni naučni tematski skup o zaštiti ljudskih prava "Od detinjstva do prava na dostojanstvenu starost − Ljudska prava i institucije" održan u Novom Sadu

Pokrajinski zaštitnik građana − ombudsman i Institut za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda organizovali su 6. međunarodni naučni tematski skup o zaštiti ljudskih prava Od detinjstva do prava na dostojanstvenu starost − Ljudska prava i institucije, koja je održana 27. i 28. oktobra 2022. godine, u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu. Ovogodišnja konferencija bila je jubilarna, pošto je obeleženo 20 godina od donošenja Odluke o osnivanju nezavisne institucije Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici akademske, naučne i istraživačke zajednice, kao i predstavnici nezavisnih institucija, lokalnih ombudsmana, centara za socijalni rad, pravosudnih organa i drugih institucija i organizacija koje se bave ljudskim pravima.

Kao i prethodnih godina, predstavljen je 5. Godišnjak zaštita ljudskih prava istog podnaslova kao i konferencija, a većina od oko 50 autora iz 13 zemalja (Srbija, Severna Makedonija, Belorusija, Ruska Federacija, Kina, Španija, Bosna i Hercegovina, Japan, Rumunija, Hrvatska, Italija, Austrija i Mađarska) objedinio je raznovrsne rezultate i zaključke u 39 originalnih naučnih i stručnih članaka podeljenih u četiri poglavlja: opšti problemi, prava deteta, prava starijih i institucionalna zaštita drugih ljudskih prava.

Organizaciju ovogodišnje konferencije, kao i objavljivanje monografije, i ove godine je podržalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Da biste preuzeli elektronsku verziju zbirke radova sa konferencije, kliknite OVDE.

Da pogledate fotografije sa ovog događaja, kliknite OVDE.

27.09.2022. Predstavljena Analiza uticaja primene alternativnih sankcija i mera na LXI redovnom godišnjem savetovanju Udruženja na Zlatiboru

Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu u saradnji sa Institutom za kriminološka i sociološka istraživanja, Ministarstvom pravde RS i Pravosudnom akademijom, a uz podršku Misije OEBS u Srbiji, organizovali su LXI redovno godišnje savetovanje Udruženja na temu „Vaninstitucionalne mere, pojednostavljene forme postupanja i drugi krivičnopravni instrumenti reakcije na kriminalitet i pozitivno kazneno zakonodavstvo“. Konferencija je održana od 22. do 24. septembra na Zlatiboru. Na savetovanju je učestvovalo preko 300 predstavnika pravosuđa i drugih praktičara u oblasti krivičnog prava i akademske zajednice.

U okviru savetovanja organizovan je 23. septembra okrugli sto na temu „Alternativne sankcije i mere – primena u Republici Srbiji u periodu 2015-2020. godine“ na kojem je po treći put predstavljena Analiza alternativnih sankcija i mera u Republici Srbiji u periodu od 2015. do 2020. godine, koju je izradio stručni tim Instituta uz podršku Misije OEBS u Srbiji.

Na okruglom stolu govorile su dr Ivana Stevanović, direktorka Instituta, Nataša Novaković, predstavnica Misije OEBS u Srbiji, Tamara Radović, predsednica Osnovnog suda u Novom Sadu i dr Marina Matić Bošković, kao jedna od autorki Analize. Okrugli sto je izazvao veliko interesovanje učesnika i diskusija je pokazala da postoji potreba za organizacijom sličnih događaja na kojima će se razmenjivati iskustva u primeni alternativnih sankcija i mera, kao i potreba da buduće analize obuhvataju alternativne sankcije u kaznenim postupcima, odnosno da uključe i primenu alternativnih sankcija u prekršajnom postupku.

Tekst Analize dostupan je za preuzimanje u pdf formatu na srpskom i engleskom jeziku, dok je prezentacija ključnih nalaza predstavljenih na okruglom stolu dostupna na srpskom jeziku.

Prezentaciju u PDF formatu možete preuzeti OVDE.

Da pogledate fotografije sa ovog događaja, kliknite OVDE.

07.07.2022. Predstavljena Analiza primene alternativnih sankcija i mera

6. jula 2022. godine u Beogradu je, u Hotelu Zira, po drugi put, naučnoj i stručnoj javnosti predstavljena „Analiza primene alternativnih sankcija i mera u Republici Srbiji u periodu od 2015. do 2020. godine“, izrađena i štampana uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji. Autori analize su dr Milica Kolaković-Bojović, dr Ana Batrićević i dr Marina Matić Bošković, istraživači Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja. Prezentacija je organizovana u saradnji sa MANTRA Projektom „Jačanje probacije i sistema alternativnih sankcija u Srbiji i Crnoj Gori“.

O dvojezičnoj publikaciji, čije su prevođenje podržali Savet Evrope i Evropska unija, okupljenim sudijama, tužiocima, profesorima i predstavnicima povereničkih službi iz Srbije, Holandije i Rumunije, kao i predstavnicima međunarodnih organizacija, govorile su dr Ivana Stevanović, direktorka Instituta i dr Milica Kolaković-Bojović, koordinator projekta.

Podsećamo da su nalazi istraživanja sadržani u ovoj publikaciji inicijalno predstavljeni na naučno-stručnom skupu „Alternativne sankcije i mere u kaznenom pravu“, održanom 11. maja ove godine, na Pravnom fakultetu Univerziteta Union, o čemu više informacija možete pronaći na sledećem LINKU.

Tekst Analize dostupan je za preuzimanje u pdf formatu na SRPSKOM i ENGLESKOM jeziku.

30.06.2022. Novi projekat: Unapređenje programa obuka za sudije i javne tužioce u oblasti sprečavanja zločina iz mržnje

Program Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji koji sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog uspostavio je saradnju sa Institutom za kriminološka i sociološka istraživanja za sprovođenje projekta „Sprečavanje zločina iz mržnje“. Cilj projekta je unapređenje programa obuke za sudije, javne tužioce i policijske službenike u oblasti sprečavanja zločina iz mržnje. Stručni tim Instituta, koji čine dr Marina Matić Bošković, dr Milica Kolaković Bojović i dr Anđela Đukanović, u saradnji sa spoljnim saradnicima, predsednicom Osnovnog suda u Požegi, Olgom Tešović i sudijom Osnovnog suda u Nišu, Ivanom Milovanović analiziraće sudsku praksu u ovoj oblasti, koja će poslužiti kao osnov za razvoj programa obuke i Vodiča za sprečavanje zločina iz mržnje.

U okviru projekta planirana je i organizacija pet obuka za sudije, javne tužioce i policijske službenike u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i Novom Pazaru. Predavači na obukama biće profesor Aleksandar Ivanović i dr Marko Novaković. Obuke se organizuju u saradnji sa Pravosudnom akademijom, kao jednim od korisnika projekta. Program obuke, kao i Vodič, biće dostavljeni Pravosudnoj akademiji kako bi mogli da se koriste i za buduće obuke. Projekat će se sprovoditi u periodu od juna do decembra 2022. godine.

20.06.2022. Održana XXXIII tematska međunarodna naučna konferencija "Deca i izazovi digitalnog okruženja", Palić, 16.06-17.06.2022.

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Pravosudne akademije organizovao je XXXIII međunarodnu naučnu tematsku konferenciju pod nazivom "Deca i izazovi digitalnog okruženja" 16. i 17. juna 2022. godine na Paliću. Konferenciju su svojim uvodnim obraćanjem otvorili direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, dr Ivana Stevanović, i direktor Pravosudne akademije, Nenad Vujić.

Kao i svake godine, na dvodnevnom skupu su učestvovali eminentni predstavnici pravosuđa, akademske zajednice i nezavisnih institucija, pravnici, sociolozi, psiholozi i specijalni pedagozi. Predstavljanje teorijskih radova i rezultata empirijskih istraživanja pratile su intenzivne diskusije o ulozi obrazovnog sistema i roditelja u sprečavanju različitih vidova nasilja u digitalnom prostoru, preventivnim mehanizmima, kao i o specifičnim znanjima i veštinama potrebnim nosiocima pravosudnih funkcija za procesuiranje ove vrste prekršaja i krivičnih dela.

Organizaciju skupa prate i dve tematske publikacije: Zbornik radova na engleskom jeziku i tematski broj časopisa Revija za kriminologiju i krivično pravo koja obuhvata radove na srpskom jeziku.

Da preuzmete zbornik radova sa ove konferencije u PDF formatu, kliknite OVDE

Da pogledate fotografije sa ovog događaja, kliknite OVDE.

05.05.2022. Konferencija “Govor mržnje“ u organizaciji Pojkrajinskog zaštitnika građana i Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja

Pokrajinski zaštitnik građana - Ombudsman i Institut za kriminološka i sociološka istraživanja organizovali su prestižnu međunarodnu naučnu konferenciju „Govor mržnje“ 4. maja 2022. godine u velelepnom zdanju Gradske kuće u Subotici. U uvodnom obraćanju prisutnima su se obratili predsednik Skupštine grada Subotice Pásztor Bálint, direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Dr. Ivana Stevanović i Pokrajinski zaštitnik građana – Ombudsman, Dr. Zoran Pavlović.

Na konferenciji je bilo reči o različitim problemima vezanim za govor mržnje od uloge nezavisnih institucija i prava nacionalnih manjina do vršnjačkog nasilja na društvenim mrežama. Radovi predstavljeni na konferenciji objavljeni su u monografiji „Govor mržnje”, a među autorima koji su prisustvovali događaju bili su Zorica Mršević i Svetlana Janković, Milana M. Ljubičić, Siniša Tatalović i Ružica Jakešević, Nevena Petrušić, Tijana Kojić, Zoran Pavlović, Vida Vilić, Danica Vasiljević-Prodanović, Ana Vuković i Ivana Stepanović.

Da preuzmete zbornik radova sa ove konferencije u PDF formatu, kliknite OVDE

Fotografije sa ovog događaja preuzete su sa sajta www.subotica.com

Da pogledate fotografije sa ovog događaja, preuzete sa sajta www.subotica.com, kliknite OVDE.

15.12.2021. Dr Milica Kolaković-Bojović imenovana za člana Savetodavnog komiteta za nominovanje sudija Međunarodnog krivičnog suda

Skupština država članica Međunarodnog krivičnog suda, na sedmom plenarnom sastanku dvadesetog zasedanja, održanom 9. decembra 2021. godine, konsenzusom je imenovala dr Milicu Kolaković-Bojović, višeg naučnog saradnika Instituta, za člana Savetodavnog komiteta za nominovanje sudija Međunarodnog krivičnog suda. Dr Kolaković-Bojović je izabrana na trogodišnji mandat koji traje od 9. decembra 2021. do 8. decembra 2024. godine.

Više informacija dostupno je na sledećem linku: https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1636

07.12.2021. Tematska naučna konferencija "Institucije i korupcija"

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Institut za uporedno pravo, uz podršku Pravosudne akademije, organizovali su po šesti put tematsku naučnu konferenciju koja je ove godine imala radni naziv "Institucije i korupcija" održanu u Beogradu, 3. decembra 2021. godine u prostorijama Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja. Ovogodišnja Konferencija po drugi put ima međunarodni karakter budući da su učesnici, pored eminentnih domaćih autora i priznati pravni teoretičari i praktičari iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Mađarske, Rumunije Slovačke, Italije, Nemačke, Rusije, Portugalije i Brazila.

Konferenciju su svojim uvodnim obraćanjem otvorili direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, dr Ivana Stevanović, direktor Instituta za uporedno pravo, prof. dr Vladimir Čolović kao i rukovodilac odseka za krivično pravo Pravosudne akademije, Mirko Milovanović.

Ovogodišnja Konferencija je usled situacije izazvane virusom COVID-19 organizovana kao konferencija hibridnog tipa, pa su tako pored učesnika sa referatima koji su bili prisutni u prostoriji gde je Konferencija održana, putem video link učestvovali i strani izlagači dajući važan uvid u iskustva i praksu zemalja iz kojih dolaze.

Na ovogodišnjem skupu su sa referatima učestvovali eminentni naučni radnici, profesori, pokrajinski Zaštitnik građana - ombudsman, sudije, kao i drugi predstavnici državnih organa koji se na praktičnom planu svakodnevno susreću sa problemima koje prouzrokuju finansijski kriminalitet i korupcija.

Povodom ovog skupa biće publikovana i monografija, za koju se nadamo se da će predstavljati ne samo materijal za dalja naučna istraživanja u oblasti suzbijanja korupcije, već da će koristiti i za potrebe unapređenja znanja zaposlenih u institucijama koje se bave otkrivanjem i suzbijanjem ove pojave.

Da pogledate fotografije sa ovog događaja, kliknite OVDE.

03.12.2021. IDEJE: Projekat naših istraživača je osvojio najveći broj poena na konkursu Fonda za nauku

Fond za nauku Republike Srbije, u okviru Javnog poziva Programa IDEJE, odobrio je finansiranje trogodišnjeg naučnog projekta pod nazivom Assessment and possibilities for improving the quality of prison life of prisoners in the Republic of Serbia: Criminological-penological, psychological, sociological, legal and security aspects čiji je rukovodilac dr Milena Milićević. Kao naučno-istraživačka institucija, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja je vodeća i jedina institucija koja je nosilac projekta. Predlog #PrisonLIFE projekta je jedan od 105 projekata odobrenih za finansiranje od ukupno 917 prijavljenih i istovremeno ocenjen najvišom ocenom (95,08/100) u sva četiri ekspertska panela.

Predmet #PrisonLIFE projekta je kvalitet zatvorskog života osuđenih muškaraca i žena u Republici Srbiji. Glavni cilj je usmeren ka utvrđivanju kvaliteta zatvorskog života u zatvorima u Republici Srbiji. Eksplorativno i komparativno istraživanje će biti fokusirano na razlike koje se odnose na sociodemografske, kriminološke i penološke karakteristike i ispitivanje povezanosti sa različitim subjektivnim indikatorima, uz procenu mogućnosti za njegovo poboljšanje, sa posebnim osvrtom na kriminološko-penološki, psihološki, sociološki, pravni i bezbednosni aspekt.

Implementacija #PrisonLIFE projekta će rezultirati kreiranjem smernica za unapređenje kvaliteta zatvorskog života osuđenih muškaraca i žena u Republici Srbiji. Teorijski i empirijski zasnovane preporuke za kreiranje budućih javnih politika u oblasti unapređenja kvaliteta života zatvorske populacije će doprineti ispunjavanju standarda postavljenih na nacionalnom, evropskom i međunarodnom nivou.

Istraživački tim #PrisonLIFE projekta čine rukovodioci radnih paketa dr Ljeposava Ilijić, dr Olivera Pavićević, dr Sanja Ćopić i dr Janko Međedović, kao i članovi dr Ivana Stevanović, dr Ivana Stepanović, MA Nikola Vujičić i MA Nikola Drndarević. Ukupan budžet #PrisonLIFE projekta iznosi 144.580,19 EUR.

27.11.2021. Izložba fotografija Ane Batrićević "Blizina slobode"

U četvrtak, 25.11.2021. godine u Ustanovi kulture Stari Grad (Parobrod), otvorena je izložbe fotografija "Blizina slobode" naše koleginice Ane Batrićević, u okviru internacionalnog festivala fotografije Vizualizator koji organizuje Centar za razvoj fotografije. Izložba je posvećena fotografijama osuđenih lica koja rade sa konjima u cilju resocijalizacije.

Da pogledate fotografije sa ovog događaja, kliknite OVDE.

08.11.2021. 60 godina rada Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu

U Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja 05. novembra 2021. godine obeleženo je 60 godina rada Instituta i Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu. Povodom jubileja organizovana je i regionalna naučna konferencija "Video link i druga tehnička sredstva kao načini preduzimanja procesnih radnji u kaznenom postupku (norma, praksa i poželjni slučajevi širenja primene) čiju organizaciju je podržala Misija OEBSa u Srbiji i Pravosudna akademija.

Ovom prilikom jubilarna priznanja za doprinos i podršku u radu Institutu i Udruženju u proteklih 60 godina, dodeljena su Nataši Novaković, rukovodiocu programa za ljudska prava i krivično - pravni sistem Misije OEBS-a u Srbiji, prof. dr Vidu Jakulinu, redovnom profesoru Pravnog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, akademiku prof. dr Miodragu Simoviću, sudiji Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i redovnom profesoru Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i gospodinu Nenadu Vujiću, direktoru Pravosudne akademije.

Da pogledate fotografije sa ovog događaja, kliknite OVDE.

03.11.2021. Međunarodna naučno-stručna konferencija Pravo na život

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman i Institut za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda organizovali su u četvrtak i petak, 28. i 29. oktobra, međunarodnu naučno-stručnu konferenciju pod nazivom Pravo na život u Skupštini Grada Novog Sada.

U radu konferencije učestvovali su pripadnici akademske, naučne i istraživačke zajednice, kao i predstavnici nezavisnih institucija, lokalnih ombudsmana, centara za socijalni rad, pravosudnih organa i drugih institucija i organizacija koje se bave ljudskim pravima.

Kao i ranijih godina, na konferenciji je predstavljena monografija pod istoimenim nazivom, a većina od preko 40 autora je usmeno predstavila svoje radove, inicirajući time diskusije o važnim pitanjima koja se tiču teme ovog skupa. Pored autora iz Srbije i susednih zemalja – Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Rumunije i Mađarske, u monografskom zborniku su publikovani radovi autiora i autorki iz Austrije, Italije, Španije, Norveške, Rusije, Kine, Japana i Belorusije.

Organizaciju ovogodišnje konferencije, kao i publikovanje monografije i ove godine podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Zbornik radova sa konferencije u elektronskom obliku možete preuzeti OVDE.

Da pogledate fotografije sa ovog događaja, kliknite OVDE.

02.11.2021. Knjiga Feminizam, aktivizam, politike: Proizvodnja znanja na poluperiferiji

Knjiga Feminizam, aktivizam, politike: Proizvodnja znanja na poluperiferiji, koju su uredile dr Sanja Ćopić i dr Zorana Antonijević, predstavlja omaž prerano preminuloj dr Marini Blagojević Hjuson, naučnoj savetnici u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja, istraživačici, aktivistkinji, feministkinji i stručnjakinji za rodne politike.

Knjiga na kreativan način doprinosi održavanju sećanja na njenu misao i delo, podstiče na razmišljanje i trasira puteve za dalja teorijska promišljanja, empirijska istraživanja i aktivizam, a time i dalju proizvodnju na dokazima zasnovanog znanja na poluperiferiji.

Knjigu u elektronskom obliku možete preuzeti OVDE.

05.10.2021. Održana XXXII tematska međunarodna naučna konferencija "Droga i narkomanija: pravni, kriminološki, sociološki i medicinski problemi", Palić, 30.09-01.10.2021.

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Pravosudne akademije organizovao je XXXII međunarodnu naučnu tematsku konferenciju pod nazivom "Droga i narkomanija: pravni, kriminološki, sociološki i medicinski problemi" 30. septembra i 1. oktobra 2021. godine na Paliću. Konferenciju su svojim uvodnim obraćanjem otvorili direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, dr Ivana Stevanović, i direktor Pravosudne akademije, Nenad Vujić.

Cilj skupa bio je da se, kroz multidisciplinarni pristup, i učešće ne samo naučnih radnika, već i onih koji se sa ovom problematikom susreću u praksi, ukaže na vodeće mesto koje droga i narkomanija trenutno, prema mnogim pokazateljima, zauzimaju kako u svetu, tako i kod nas.

Povodom konferencije publikovan je istoimeni tematski zbornik radova autora i eksperata iz Slovenije, Severne Makedonije, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Italije i Srbije.

Da preuzmete tematski zbornik sa radovima učesnika konferencije, kliknite OVDE.

Da pogledate fotografije sa ovog događaja, kliknite OVDE.

13.09.2021. XXXII Međunarodni naučni skup "Droga i narkomanija: pravni, kriminološki, sociološki i medicinski problemi"

XXXII Međunarodni naučni skup "Droga i narkomanija: pravni, kriminološki, sociološki i medicinski problemi", održaće se od 30. septembra do 1. oktobra 2021. godine na Paliću (EKO CENTAR, Jezerska bb.) u organizaciji Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja.

Flajer sa temama, izlagačima i informacijama u vezi sa kotizacijom, drugim troškovima i načinom registracije u PDF formatu možete preuzeti OVDE.

Dodatne informacije u vezi sa naučnim skupom mogu se dobiti putem e-mail adrese krinstitut@gmail.com ili telefona + 38111/26-25-424.

26.08.2021. Sporazum o saradnji između Instituta i Foruma sudija Srbije

U sredu 25. avgusta 2021. godine, direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu, dr Ivana Stevanović i predsednik Upravnog odbora Foruma sudija Srbije, sudija Nebojša Đuričić, potpisali su Sporazum o saradnji.

Sporazum je potpisan s ciljem uspostavljanja naučno-edukativne i stručne saradnje na osnovu dugoročnih zajedničkih interesa, a sa ciljem unapređenja zajedničkog delovanja u oblasti izdavačke, projektne i saradnje u blasti kreiranja i praćenja primene javnih politika.

Zaključenju sporazuma u prostorijama Instituta, prisustvovale su i sudije dr Olga Tešović i Ivana Milovanović, članice Foruma sudija Srbije, kao i dr Milica Kolaković-Bojović, viši naučni saradnik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja.

Da pogledate fotografije sa ovog događaja, kliknite OVDE.

05.07.2021. Sporazum o saradnji sa Institutom iASK (Institute of Advanced Studies Kőszeg) u Mađarskoj

Sa ponosom sa vama delimo vest da je Institut za kriminološka i sociološka istraživanja potpisao Sporazum o saradnji sa Institutom iASK u Mađarskoj (Institute of Advanced Studies Kőszeg). S obzirom na to da delimo interdisciplinarni pristup i interesovanja u pogledu naučnog istraživanja od klimatskih promena i globalnih političkih zbivanja, migracija i pomirenja do informacionih tehnologija i sajber kriminala, spojili su nas zajednički interesi i ciljevi. Planiramo da organizujemo zajedničke događaje kao što su promocije izdanja, radionice, seminari i konferencije, ali takođe i da razmenjujemo ideje, resurse i zajedno učestvujemo u projektima finansiranim od strane Evropske Unije. Kao i IKSI, iASK želi da doprinese formulisanju odgovora na današnja aktuelna pitanja koja zahtevaju kompleksnije interdisciplinarno promišljanje.

Da preuzmete tekst Sporazuma u PDF formatu kliknite: OVDE.

16.06.2021. Dr Milica Kolaković-Bojović reizabrana u članstvo u UN Komitetu za prisilne nestanke na novi četvorogodišnji mandat.

Dr Milica Kolaković-Bojović, viši naučni saradnik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, reizabrana je u članstvo u UN Komitetu za prisilne nestanke, na novi četvorogodišnji mandat.

Šesti sastanak država članica Međunarodne konvencije za zaštitu svih lica od prisilnih nestanka i izbor pet članova koji će zameniti one kojima su mandati istekli 30. juna 2021. godine održan je u Njujorku, 14. juna 2021. godine.

Više informacija o ishodu izbornog procesa možete pronaći na sledećem linku: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/Elections2021.aspx.

13.05.2021. Aktivnosti na Projektu "Analiza kaznene politike prema maloletnicima u Republici Srbiji od 2006. do 2020. godine"

Tokom 2020. godine istraživački tim Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja realizovao je projekat: "Analiza kaznene politike prema maloletnicima u Republici Srbiji od 2006. do 2020. godine", koji je Institut sproveo u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji. Istraživači su analizirali uticaj primene Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica na maloletničku delinkvenciju, kao i procenu njegove efektivnosti u zaštiti najboljeg interesa deteta. Tokom 2021. godine finalizovan je i tekst za publikaciju koja je završni produkt rada na projektu "Analiza uticaja primene Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica u periodu od 2006. do 2020. godine".

Tekst Analize uticaja u PDF formatu možete preuzeti OVDE.

15.01.2021. Prijava za imunizaciju protiv COVID-19

Zaposleni iz Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja zainteresovani za imunizaciju protiv COVID-19, prijavu treba da učine popunjavanjem upitnika na portalu E-Uprava na ovom linku www.euprava.gov.rs

Da preuzmete dopis državnim organima i organizacijama o iskazivanju zainteresovanosti za imunizaciju protiv COVID-19 kliknite OVDE.

02.12.2020. Sporazum o naučno-obrazovnoj i stručnoj saradnji sa Kriminalističko-policijskim univerzitetom

U sredu 2. decembra 2020. godine, direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu, dr Ivana Stevanović i rektor Kriminalističko-policijskog univerziteta prof. dr Dane Subošić, potpisali su Sporazum o naučno-obrazovnoj i stručnoj saradnji.

Sporazum je potpisan s ciljem uspostavljanja naučno-obrazovne i stručne saradnje na osnovu dugoročnih zajedničkih interesa, a sa ciljem poboljšanja i proširenja postojećih obrazovnih, naučnih istraživačkih i stručnih delatnosti obe ustanove.

Zaključenju sporazuma u rektoratu Kriminalističko-policijskog univerziteta prisustvovali su i prorektor za međunarodnu i interinstitucionalnu saradnju prof. dr Saša Mijalković, prorektor za materijalno-finansijske poslove prof. dr Sreten Jugović i saradnice Jasna Petrović i Milka Ristić Raković.

O samome događaju možete se informisati i na sajtu Kriminalističko-policijskog univerziteta klikom OVDE.

Da pogledate fotografije sa ovog događaja, kliknite OVDE.

30.10.2020. Međunarodna naučno-stručna konferencija "Pravo na ljudsko dostojanstvo"

U pеtаk, 30. оktоbrа 2020. gоdinе u Novom Sadu, održana je međunarodna naučno-stručna konferencija o pravu na ljudsko dostojanstvo u organizaciji Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana i Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja.

U radu konferencije učestvovali su predstavnici naučno-istraživačkih, stručnih, akademskih i drugih institucija i organizacija iz Srbije, Australije, Bosne i Hercegovine, Belorusije, Italije, Norveške, Japana, Mađarske, Severne Makedonije, Rumunije, Rusije, Hrvatske i Kine.

Radovi 40 autora iz zemlje i sveta pripremljeni za ovu konferenciju publikovani su u formi Godišnjaka, na 744 stranice. Da prezumete treći broj Godišnjaka u PDF formatu kliknite OVDE.

Da pogledate fotografije sa ovog događaja, kliknite OVDE.

08.10.2020. Naučna konferencija "Uloga društva u suzbijanju korupcije"

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Institut za uporedno pravo, uz podršku Pravosudne akademije, organizovali su po peti put naučnu konferenciju "Uloga društva u suzbijanju korupcije" koji je održan u Beogradu, 8. oktobra 2020. godine u prostorijama Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja. Ovogodišnja Konferencija po prvi put ima i međunarodni karakter budući da su učesnici, pored eminentnih domaćih autora i priznati pravni teoretičari i praktičari iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Mađarske, Slovačke, Italije, Nemačke, Rusije, Kine i Brazila.

Konferenciju su svojim uvodnim obraćanjem otvorili direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, dr Ivana Stevanović, direktor Instituta za uporedno pravo, prof. dr Vladimir Čolović kao i direktor Pravosudne akademije, Nenad Vujić.

Na ovogodišnjem skupu je sa referatima, usled epidemiološke situacije izazvane virusom COVID-19, učestvovao ograničen broj izlagača uz poštovanje svih propisanih mera prevencije, među kojima su eminentni naučni radnici, profesori, tužioci, pokrajinski Zaštitnik građana - ombudsman, kao i drugi predstavnici državnih organa koji se na praktičnom planu svakodnevno susreću sa problemima koje prouzrokuju finansijski kriminalitet i korupcija.

Povodom ovog skupa biće publikovana i istoimena monografija. Nadamo se da će ona predstavljati ne samo materijal za dalja naučna istraživanja u oblasti suzbijanja korupcije, već da će koristiti i za potrebe unapređenja znanja zaposlenih u institucijama koje se bave otkrivanjem i suzbijanjem ove pojave.

Da pogledate fotografije sa ovog događaja, kliknite OVDE.

02.10.2020. Promocija monografije „Leksički model socijalnih stavova - studija na srpskom jeziku“ dr Bobana Petrovića (1978-2019)

U petak, 2. oktobra 2020. godine u Svečanoj sali Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, održana je promocija monografije „Leksički model socijalnih stavova - studija na srpskom jeziku“, čiji je autor naš dragi kolega dr Boban Petrović (1978-2019).

Na promociji su govorili:
dr Oliver Tošković, docent, Filozofski fakultet Beograd
dr Goran Knežević, redovni profesor, Filozofski fakultet Beograd
dr Iris Žeželj, vanredni profesor, Filozofski fakultet Beograd
dr Ljiljana Lazarević, viši naučni saradnik, Institut za psihologiju
dr Janko Međedović, viši naučni saradnik, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Zahvaljujemo se svima koji su svojim prisustvom upotpunili ovaj događaj.

Da preuzmete monografiju „Leksički model socijalnih stavova - studija na srpskom jeziku“ u PDF formatu kliknite OVDE.

07.07.2020. Naš Institut jedan od međunarodnih partnera na projektu „Uticaj pandemije COVID-19 na život studenata“

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja jedan je od međunarodnih partnera na projektu pod nazivom „Uticaj pandemije COVID-19 na život studenata“ koji vodi dr Aleksander Aristovnik sa Univerziteta u Ljublijani, dok međunarodni konzorcijum predvodi Fakultet za javnu upravu Univerziteta u Ljublijani. Cilj ove opsežne, kvantitativne, globalne online studije je da se ispitaju neposredni ekonomski i socijalni efekti pandemije na visoko obrazovanje i život studenata danas. Pored toga, ovaj projekat imao je za cilj da formuliše predloge za kreatore javnih politika i uprave visokoškolskih ustanova u pogledu odgovarajuće podrške studentima u kriznim situacijama poput ove.

Činjenica je da je u razmaku od samo nekoliko meseci, pandemija COVID-19 transformisala živote ljudi. Od ovakvog trenda nisu bili pošteđeni ni studenti visokog obrazovanja. Ne umanjujući razorne zdravstvene posledice kod osoba koje su direktno pogođene virusom SARS-CoV-2, pandemija ima velike posledice i na način na koji studenti žive i rade, što duboko utiče na njihovo fizičko i mentalno blagostanje. Kako bi neposredni ekonomski i socijalni efekti ove globalne krize bili zabeleženi, istraživanje je sprovedeno u periodu između 5. maja i 15. juna 2020. godine. U istraživanju je učestvovalo oko 31.000 studenata sa više od 160 univerziteta iz skoro 130 zemalja. Prvi rezultati pokazuju da je pandemija COVID-19 značajno otežala studiranje i to na svim kontinentima, uključujući 58% studenata koji se nalaze u Evropi.

Najnoviji postovi na društvenim mrežama dostupni su putem #CovidSocLab (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn and ResearchGate). Prvi rezultati i detaljne informacije dostupni su na www.covidsoclab.org

21.06.2020. Hortikultura kao podrška resocijalizaciji - poseta Instituta 25. međunarodnom sajmu hortikulture "Bašta u srcu grada", 17-20.06.2020.

Ovogodišnji, 25. po redu međunarodni sajam hortikulture "Beoplantfair" pod nazivom "Bašta u srcu grada" održan je na Beogradskom sajmu od 17. do 20 juna 2020. Ovaj događaj značajan je i za naš Institut zato što su na njemu prikazani rezultati angažovanja lica na izdržavanju krivičnih sankcija u oblasti hortikulture i izrade baštenskog i parkovskog mobilijara. Baštenski i parkovski mobilijar koji prave lica na izdržavanju kazne zatvora u nekoliko kaznenih ustanova u Srbiji izložen je na štandu Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde Republike Srbije, dok je cveće koje sa puno pažnje i predanosti uzgajaju maloletnici iz Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu izloženo na posebnom štandu te vaspitno-popravne ustanove.

Kao naučno-istraživačka organizacija koja se, između ostalog, bavi proučavanjem prevencije kriminaliteta i resocijalizacije prestupnika, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja prati i podržava upravo ovakve programe rada osuđenih lica. Njihov značaj ogleda se pre svega u pripremanju osuđenih lica da nakon izlaska na slobodu pronađu zaposlenje i steknu zakonit izvor prihoda, kako bi se sprečilo da ponovo vrše krivična dela. Time se doprinosi uspešnijoj resocijalizaciji i socijalnoj reintegraciji, a samim tim i prevenciji kriminaliteta, a posebno recidivizma. Bavljenje osuđenih lica hortikulturom i sa njom povezanim aktivnostima važno je i sa aspekta ozelenjavanja i oplemenjivanja okruženja u kojem ona borave, što se pozitivno odražava na njihovo psihičko, fizičko i emotivno stanje, ali i na sveukupnu atmosferu u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija.

Pozitivni efekti zelenila u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija centralna su tema i jednog od najnovijih izdanja našeg Instituta u 2020. godini - monografije: "Susret društvenog i biološkog: ozelenjavanje zatvorskih zajednica", čiji su autori Olivera Pavićević, Ljeposava Ilijić i Ana Batrićević, a koja je dostupna za preuzimanje u PDF formatu klikom OVDE.

Da pogledate fotografije sa ovog događaja, kliknite OVDE.

21.01.2020. Konferencija Cost Action CA18121 - Cultures Of Victimology: Understanding processes of victimization across Europe

Dr Sanja Ćopić, viša naučna saradnica u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja učestvovala je na prvoj konferenciji Cost Action CA18121 - Cultures Of Victimology: understanding processes of victimization across Europe, koja je održana od 15. do 17. januara 2020. godine na Panteion University of Social and Political Sciences u Atini (Grčka). U ovoj COST akciji dr Ćopić učestuje u svojstvu Management Committee (MC) substitute. Takođe je članica dve radne grupe: Comparative cultural victimology (WG1) i Cultures of victimological policy and practice (WG5).

Cost Action 18121 treba da omogući razvijanje inovativnog, funkcionalnog i sveobuhvatnog teorijskog okvira za kulturnu viktimologiju. Opšti cilj akcije je da proširi postojeća viktimološka znanja u Evropi i postavi osnov za nova viktimološka istraživanja i promene politika i prakse i to kroz posmatranje viktimizacije i reakcije na viktimizaciju u kulturološkom kontekstu. Drugim rečima, akcija treba da doprinese boljem razumevanju uticaja kulturoloških konstrukata, kao posrednih faktora, na viktimizaciju, kao i toga u kojoj meri postojeća viktimološka znanja, koja su u velikoj meri razvijena na osnovu istraživanja koja su bila fokusirana na pojedine grupe žrtava ili su realizovana u određenim delovima sveta, mogu da budu generalizovana.

Akcija treba da pružiti bolji uvid u trenutno stanje u domenu viktimoloških istraživanja, doprinese konsolidaciji postojećeg teorijskog i empirijskog znanja, proizvede komparativnu analizu stanja viktimoloških istraživanja u zemljama članicama COST i otvori i ponudi nove perspektive i pravce istraživanja i omogući razvoj teorijske i metodološke ekspertize istraživača u domenu kulturne viktimologije. Uz to, akcija ima za cilj uspostavljanje dijaloga i saradnje između ključnih aktera u domenu istraživanja, javnih politika i prakse, koji se iz perspektive razičitih disciplina bave viktimološkim temama.

Više informacija o Cost Action CA18121 dostupno je OVDE.

18.12.2019. Promocija monografije "Druga šansa" i izložba fotografija "Sloboda u krugu"

Dana 18.12.2019. u svečanoj sali Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja imali smo promociju monografije "Druga šansa: Rad osuđenika sa psima u KPZ Sremska Mitrovica" i otvorili izložbu fotografija "Sloboda u krugu", Ane Batrićević, našeg višeg naučnog saradnika.

Na promociji su govorili:

Dr Ivana Stevanović, direktor Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja
Nataša Novaković viši pravni savetnik Misije OEBS-a u Srbiji
Aleksandar Alimpić, upravnik Kazneno popravnog zavoda u Sremskoj Mitrovici
Maša Bubanj, viši programski menadžer za ekonomski razvoj organizacije HELP

Monografija "Druga šansa: Rad osuđenika sa psima u KPZ Sremska Mitrovica" objavljena je 2019. godine u izdanju Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i u njoj je prikazana, uz fotografije i neposredne opise samih osuđenika, primena jedinstvenog programa resocijalizacije osuđenika uz rad sa psima, koji se poslednje dve godine sprovodi u poluotvorenom delu Kazneno popravnog zavoda u Sremskoj Mitrovici.

Sredinom 2019. godine, ovaj program počinje se primenjivati i u zatvorenom delu zavoda, gde su osuđenici izloženi većim deprivacijama i ograničenjima, što celom programu daje dodatni značaj i težinu. Na izložbi fotografija "Sloboda u krugu" po prvi put će biti prikazane fotografije koje ilustruju najzanimljivije i najemotivnije scene iz rada osuđenika sa psima u zatvorenom delu ove ustanove.

Veliko hvala svima koji su svojim prisustvom ovaj događaj učinili zaista posebnim. Drago nam je što smo sa vama podelili ove lepe trenutke.

Da pogledate fotografije sa promocije i izložbe, kliknite OVDE.

14.11.2019. Promocija knjige prof. dr Zorana S. Pavlovića - Viktimizacija kroz životne cikluse

Dana 13. novembra 2019 Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Službeni glasnik RS organizovali su promociju knjige prof. dr Zorana S. Pavlovića - Viktimizacija kroz životne cikluse.

Na promociji su govorili dr Ivana Stevanović direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i Petar Arbutina, Službeni glasnik RS u ime izdavača, kao i dr Borislav Grozdić, dr Zorica Mršević i autor prof. dr Zoran S. Pavlović.

Da pogledate fotografije sa promocije, kliknite OVDE.

06.11.2019. Institut u dokumentarnom filmu o programu rada osuđenika sa konjima u KPZ Sremska Mitrovica

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja učestvuje u snimanju dokumentarnog filma o programu rada osuđenika sa konjima u KPZ Sremska Mitrovica u svrhu resocijalizacije. O koristima ovog programa sa aspekta suzbijanja recidivizma govorila je dr Ivana Stevanović, direktor Instituta, dok je o samoj primeni programa i njenom praćenju od strane Instituta govorila dr Ana Batrićević.

Sa nestrpljenjem očekujemo finalnu verziju filma, a do tada prenosimo deo sjajne atmosfere sa seta u društvu upravnika KPZ Sremska Mitrovica, Aleksandra Alimpića i snimatelja Aleksandra Šmita.

Da pogledate fotografije sa snimanja filma, kliknite OVDE.

02.11.2019. Međunarodna naučna konferencija "Zaštita prava deteta (30 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta)"

U organizaciji Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i Pokrajinskog zaštitnika građana - Ombudsmana, uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u Novom Sadu 29. i 30. oktobra 2019. godine održana je međunarodna naučna konferencija "Zaštita prava deteta (30 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta)".

Učesnici konferencije su ukazali na značaju holističkog principa u zaštiti prava deteta, intersektorskom i multidisciplinarnom pristupu. Jedinstven i koherentan pravni sistem, u čijoj su osnovi najbolji interesi deteta, predstavlja neophodnost za unapređenje prava deteta u Republici Srbiji. Jačanje kapaciteta institucionalnog sistema i profesionalaca koji rade na neposrednoj zaštiti dece i njihovih prava posebno su naglašeni. Takođe, skrenuta je pažnja i na značaj jačanja kapaciteta institucija socijalne i zdravstvene zaštite u oblasti unapređenja fizičkog i mentalnog zdravlja dece.

Poštovanje i jačanje koncepta "pravde po meri deteta" bila je u fokusu diskusija predstavnika sistema maloletničkog pravosuđa.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici akademske zajednice, nezavisnih institucija, naučne i stručne javnosti.

Povodom konferencije publikovana je istoimena monografija autora iz 12 zemalja.

Da preuzmete monografiju sa radovima učesnika konferencije, kliknite OVDE.

Fotografije sa konferencije možete pogledati OVDE.

25.10.2019. Izdanja Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja na 64. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu

Kao i svake godine, najnovija izdanja naučnih časopisa, zbornika radova sa konferencija i monografija objavljena od strane Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja izložena su na štandu Centra za promociju nauke u okviru 64. Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu od 20. do 27. oktobra 2019.godine.

Fotografije sa ovog događaja možete pogledati OVDE.

23.10.2019. Održan naučni skup "Finansijski kriminalitet i korupcija" u Vršcu 18. i 19. oktobra 2019. godine.

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Institut za uporedno pravo, uz podršku Pravosudne akademije, organizovali su naučni skup "Finansijski kriminalitet i korupcija" koji je održan u Vršcu, 18. i 19. oktobra 2019. godine. Imajući u vidu da su finansijski kriminalitet i korupcija dva različita pojma koja su u praksi često neodvojiva, ovogodišnji skup je za razliku od prošlogodišnjeg, uz finansijski kriminalitet razmatrao i korupciju sa različitih stanovišta, a u cilju adekvatnijeg razumevanja teme naučnog skupa.

Na ovogodišnjem skupu je sa referatima učestvovalo više od dvadeset izlagača, među kojima su eminentni naučni radnici, profesori, sudije redovnih i Ustavnog suda, pokrajinski Zaštitnik građana - ombudsman, kao i drugi predstavnici državnih organa koji se na praktičnom planu svakodnevno susreću sa problemima koje prouzrokuju finansijski kriminalitet i korupcija. Pored toga, radu naučnog skupa su doprineli i izlagači iz regiona, među kojima su i Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine, te sudija Vrhovnog suda Republike Srpske.

Povodom ovog skupa publikovan je i zbornik radova čiji je cilj da, između ostalog, analizira rezultate prethodnih zakonodavnih aktivnosti, pruži uvid u osnovne novine u toj oblasti, te da ponudi rešenja za ona pitanja koja su ostala „otvorena“ ili u pogledu čijeg regulisanja se postojeći zakonodavni okvir pokazao kao neefikasan.

Fotografije sa ovog događaja možete pogledati OVDE.

02.10.2019. Dr Milica Kolaković-Bojović izabrana za potpresednika UN Komiteta za prisilne nestanke

Dr Milica Kolaković-Bojović, naučni saradnik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja izabrana je 1. oktobra 2019. godine za potpresednika UN Komiteta za prisilne nestanke. Dr Kolaković-Bojović je član Komiteta od 1. jula 2017. godine, u svojstvu nezavisnog eksperta. Sednica Komiteta održava se u periodu od 30. septembra do 11. oktobra 2019. u Palati Nacija u Ženevi, a prvog dana sednice članovi Komiteta sastali su se i sa Visokom komesarkom UN za ljudska prava, Michelle Bachelet.

Fotografije sa ovog događaja možete pogledati OVDE.

04.06.2019. Primena mera bezbednosti medicinskog karaktera u krivičnopravnom sistemu Republike Srbije

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, u saradnji sa Misijom OEBS u Republici Srbiji, u toku 2018. godine je sproveo istraživanje na temu primena mera bezbednosti medicinskog karaktera u krivičnopravnom sistemu Republike Srbije. Istraživanje je sprovedeno u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu, kao i u Specijalnim bolnicama za psihijatrijske bolesti u Novom Kneževcu, Vršcu i Gornjoj Toponici. Rezultati istraživanja, prezentovani su na Međunarodnom naučnom skupu "Kazneno pravo i medicina", koji je održan 29. i 30. maja na Paliću.

Osnovni nalazi istraživanja, prilagođeni stručnoj javnosti, dostupni su u publikaciji "Analiza primene mera bezbednosti medicinskog karaktera u krivičnopravnom sistemu Republike Srbije", koju možete preuzeti OVDE.

31.05.2019. Održan XXXI tematski međunarodni naučni skup "Kazneno pravo i medicina", Palić, 29-30.05.2019.

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Pravosudne akademije i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju - Misije OEBS u Republici Srbiji, organizovao je XXXI međunarodni naučni tematski skup pod nazivom "Kazneno pravo i medicina" 29. i 30. maja 2019. godine na Paliću. Cilj skupa bio je da se, kroz multidisciplinarni pristup, i učešće ne samo naučnih radnika, već i onih koji se sa ovom problematikom susreću u praksi, ukaže na osnovne veze između kaznenog prava i medicine u najširem smislu. Poseban osvrt učinjene je u odnosu na mere bezbednosti medicinskog karaktera koje predviđaju savremena krivična zakonodavstva i to: obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi, obavezno lečenje narkomana i obavezno lečenja alkoholičara.

Povodom organizovanog skupa štampana je istoimena publikacija "Kazneno pravo i medicina", a saopštenja autora iz Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Italije i Australije grupisana su u dve temtske celine: Krivično pravo i mere bezbednosti medicinskog karaktera i Krivično pravo i medicina. Ovom publikacijom želeli smo da ukažemo na značaj veze između kaznenog prava i medicine, razmenimo iskustva koja pojedinačne države imaju u ovoj oblasti, ali i istaknemo potrebu regulisanja ovog pitanja ne samo na nivou zakona, već i u praksi kako pravosudnih organa, tako i zdravstvenih ustanova. Publikovani radovi trebalo bi da daju odgovore na brojna otvorena pitanja i dileme koje, čini se, prate ovu materiju od njenog nastanka.

Da pogledate fotografije sa ovog naučnog skupa kliknite OVDE.

14.05.2019. Potpisani sporazumi o saradnji sa Pravnim fakultetima u Bitolju i Istočnom Sarajevu

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja sklopio je tokom aprila i maja 2019. godine sporazume o saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Pravnim fakultetom Univerziteta Sv. Kliment Ohridski u Bitolju.

Sporazumima je predviđena saradnja u oblasti naučnoistraživačkog rada, izvođenja nastave, organizacije naučnih skupova i izdavačke delatnosti.

Potpisivanjem sporazuma sa Pravnim fakultetom Univerziteta Sv. Kliment Ohridski u Bitolju, ujedno je 11. maja 2019. godine u Bitolju svečano obeležen početak Međunarodnog naučnog skupa "Towards a Better Future: Democracy, EU Integration and Criminal Justice", u čijoj je organizaciji Institut za kriminološka i sociološka istraživanja bio jedna od partnerskih institucija. Potpisivanju sporazuma je u ime Instituta prisustvovala doc. dr Milica Kolaković-Bojović.

29.11.2018. Ekspertsko istraživanje i analiza povrata u Republici Srbiji

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, u saradnji sa Misijom OEBS u Republici Srbiji, u toku 2017. godine je sproveo istraživanje na temu povrata u Republici Srbiji. Istraživanje je sprovedeno u kazneno-popravnim zavodima u Sremskoj Mitrovici, Požarevcu i Nišu, Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu, te vaspitno-popravnom domu u Kruševcu. Osnovni cilj istraživanja je bilo sagledavanje uticaja stručnog osposobljavanja na smanjenje povrata. Pored toga, analizom su obuhvaćene i dve alternativne krivične sankcije - rad u javnom interesu i uslovna osuda sa zaštitnim nadzorom, na osnovu podataka koji se beleže u okviru Kancelarije za alternativne sankcije u Beogradu.

Osnovni nalazi istraživanja, prilagođeni stručnoj javnosti, dostupni su u publikaciji "Ekspertsko istraživanje i analiza povrata u Republici Srbiji" koju možete preuzeti OVDE.

02.11.2018. Održana međunarodna naučna konferencija "Zaštita ljudskih prava: Od protivpravnosti do zakonitosti"

U organizaciji Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana i Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Novom Sadu 30. i 31. oktobra 2018. godine održana je Međunarodna naučna konferencija "Zaštita ljudskih prava: Od protivpravnosti do zakonitosti".

Konferenciji su prisustvovali predstavnici akademske zajednice, nezavisnih institucija, naučne i stručne javnosti iz: Rusije, Italije, Norveške, Kine, Mađarske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Rumunije, Makedonije i Srbije.

Povodom konferencije publikovana je istoimena monografija.

Fotografije sa konferencije možete pogledati OVDE.

25.10.2018. Održana promocija knjige Organizacija pravosuđa - reformski okvir i EU standardi, autora doc. dr Milice Kolaković-Bojović

U četvrtak 25. oktobra 2018. godine u 14h u prostorijama Pravosudne akademije, održana je promocija knjige Organizacija pravosuđa- reformski okvir i EU standardi, autora doc. dr Milice Kolaković-Bojović, naučnog saradnika Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja.

O knjizi su, pored autora, govorili i prof. dr Stanko Bejatović- redovni profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu, dr Ivana Stevanović- direktor Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i Nenad Vujić- direktor Pravosudne akademije. Izlagači su istakli značaj teme i inovativnost pristupa materiji od strane autora, naglašavajući njenu upotrebnu vrednost u procesu obrazovanja pravnika.

Promociji je prisustvovalo pedesetak gostiju- predstavnika najviših institucija pravosuđa, akademske zajednice, strukovnih udruženja i međunarodnih organizacija.

Fotografije sa promocije možete pogledati OVDE.

15.10.2018. Otvaranje izložbe fotografija dr Ane Batrićević "Druga šansa"

Izložba fotografija "Druga Šansa" dr Ane Batrićević, naučnog saradnika Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, otvorena je u ponedeljak, 15.10.2018. u galeriji Bartselona Koncept u Beogradu. Na izložbi je prikazano 14 fotografija, koje je napravila 2018. godine, tokom svog terenskog istraživanja o primeni programa resocijalizacije koji se sastoji u radu osuđenika sa psima iz azila za pse u okviru kazneno-popravnog zavoda Sremska Mitrovica.

Od 15. do 27. oktobra, koliko će trajati izložba, galerija Bartselona će biti mesto za sakupljanje hrane, lekova, šampona, igračaka i svega drugog što može pomoći azilima za napuštene životinje. Na kraju izložbe, sve prikupljene stvari, kao i deo novca sakupljen prodajom fotografija biće donirani nevladinoj organizaciji Feniks, koja se stara o napuštenim psima i mačkama.

Fotografije sa otvaranja izložbe možete pogledati OVDE.

Tekst o izložbi objavljen na portalu Designed.rs možete pročitati OVDE.

10.09.2018. Održan naučni skup "Finansijski kriminalitet" u Zrenjaninu 7. i 8. septembra 2018.

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Institut za uporedno pravo, uz podršku Pravosudne akademije, organizovali su naučni skup pod nazivom Finansijski kriminalitet koji se održao u Zrenjaninu, u hotelu Vojvodina, 07. i 08. septembra 2018. godine.

Činjenica da se na normativnom planu poslednjih godina dešavaju značajne promene, kao i potreba za unapređenjem ekonomskih i pravnih znanja od značaja za otkrivanje i dokazivanje finansijskog kriminaliteta, dovele su do odluke da se o navedenoj temi posebno razgovara.

Povodom ovog skupa publikovana je i istoimena monografija. Nadamo se da će ona predstavljati ne samo materijal za dalja naučna istraživanja u oblasti suzbijanja finansijskog kriminaliteta, već da će koristiti i za potrebe unapređenja znanja zaposlenih u institucijama koje se bave otkrivanjem i suzbijanjem ove pojave.

Da preuzmete program rada naučnog skupa u PDF formatu kliknite OVDE.

Da pogledate fotografije sa naučnog skupa kliknite OVDE.

09.07.2018. Dr Marina Hughson dobitnica Fulbrajtove nagrade

Sa velikim zadovoljstvom vas obaveštavamo da je dr Marina Hughson, naučna savetnica na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja, dobitnica ovogodišnje Fulbrajtove nagrade pod nazivom Predvodnica, koja se dodeljuje za profesionalnu izvrsnost.

Da pročitate više o tome, kliknite OVDE.

Čestitamo!

22.06.2018. Predstavljen inovativni program resocijalizacije osuđenih lica u Kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici

Misija OEBS-a u Srbiji i Kazneno-popravni zavod u Sremskoj Mitrovici organizovali su 22. juna 2018. godine dan Оtvorenih vrata, sa ciljem da promovišu inovativne načine rehabilitacije i resocijalizacije osuđenih lica. Dan otvorenih vrata je deo projekta koji podržavaju Misija OEBS-a u Srbiji, Grad Sremska Mitrovica i nemačka organizacija Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V., a sprovodi Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde Republike Srbije.

Ovom prilikom, diplome su uručene prvoj grupi od 14 osuđenika koji su završili desetonedeljni program obuke tokom kojeg su učili kako da brinu o psima i da ih obučavaju.Osuđenici su stekli sertifikat koji izdaje Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, koji je potreban svim angažovanim za rad u Prihvatilištu za napuštene pse koje funkcioniše u okviru Zavoda.

Predstavnici Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, koji prate realizaciju programa, prisustvovali su ovom događaju

Više o samom programu i aktivnostima koje Institut za kriminološka i sociološka istraživanja sprovodi u cilju njegovog praćenja možete pročitati OVDE.

Fotografije sa ovog događaja možete pogledati OVDE.

11.06.2018. Na Paliću održan XXX Međunarodni naučni tematski skup "Pravda po meri deteta"

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja 6. i 7. juna 2018. godine na Paliću održao je XXX međunarodni naučni tematski skup pod nazivom "Pravda po meri deteta". Koncept "pravde po meri deteta”, označava pravosudni sistem koji jemči poštovanje i delotvorno sprovođenje svih prava deteta na najvišem mogućem nivou. To je pre svega pravosuđe koje je dostupno, primereno uzrastu, efikasno, prilagođeno potrebama i pravima deteta i usredsređeno na te potrebe i prava, uz poštovanje prava deteta, uključujući pravo na postupak u skladu sa zakonom, pravo da učestvuje u postupku i da razume postupak, na poštovanje privatnog i porodičnog života i na integritet i dostojanstvo.

Ostvarivanje "pravosuđa po meri deteta" podrazumeva pravosuđe prilagođeno na način da bude primerenije detetu i efikasne postupke dostupne deci uz obezbeđenje neophodne nezavisne pravne reprezentacije. Na ovaj način se omogućava deci da, kada dođu u kontakt sa pravosudnim i upravnim sistemom, bilo kao svedoci, žrtve (oštećeni) ili kao učinioci krivičnih dela, tužioci i podnosioci pritužbi u građanskim, upravnim postupcima i postupcima pred nezavisnim organima, da budu u mogućnosti da na adekvatan način zaštite svoja prava i interese.

Povodom skupa štampana je istoimena monografija Pravda po meri deteta, koju čine saopštenja autora iz Srbije, Slovenije, Hrvatske, Rumunije, Mađarske, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Ovom monografijom želeli smo da ukažemo na značaj novoustanovljenog koncepta, razmenimo iskustva koje su pojedine države učinile u vidu njegove implementacije u svoja nacionalna zakonodavstva, ali prevashodno da ukažemo na značaj razumevanja ovog koncepta u najširem smislu i neophodnost njegove implementacije ne samo na nivou zakona već prevashodno u praksi kako pravosudnih organa, tako i svih onih koji se staraju da najbolji interesi deteta budu ostvareni u punoj meri.

Flajer sa programom ovog međunarodnog naučnog skupa možete preuzeti OVDE.

Fotografije sa ovog međunarodnog skupa možete pogledati OVDE.

Zbornik radova prezentovanih na ovom međunarodnom skupu možete preuzeti OVDE.

13.03.2018. Predavanje dr Milice Kolaković-Bojović "Ustavne promene- put ka boljem pravosuđu" u Kragujevcu

Dr Milica Kolaković-Bojović, naučni saradnik Instituta, održala je 13. marta 2018. godine predavanje na temu Ustavne promene- put ka boljem pravosuđu na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Predavanje je održano u organizaciji Studentskog parlamenta Pravnog fakulteta a prisustvovalo mu je oko 80 studenata.

Nakon pozdravnih reči prof. dr Dragana Bataveljića i doc. dr Jelene Vučković, dr Kolaković-Bojović je prisutnima govorila o obavezama koje, u vezi sa promenom Ustava, Republika Srbija ima u Poglavlju 23, kao i o sadržinskim i procesnim aspektima evropskih standarda u ovoj oblasti, sa akcentom na nezavisnosti pravosuđa u kontekstu podele vlasti i principu checks and balances.

Fotografije sa predavanja možete pogledati OVDE.

14-15.12.2017. Dr Ivana Stevanović i dr Milica Kolaković-Bojović na regionalnoj naučnoj konferenciji "Besplatna pravna pomoć- Ratio legis, obim i uslovi primene"

Dr Ivana Stevanović i dr Milica Kolaković-Bojović učestvovale su na regionalnoj naučnoj konferenciji Besplatna pravna pomoć- Ratio legis, obim i uslovi primene održanoj 14-15. decembra 2017. godine na Srebrnom jezeru. Učesnici konferencije čiji su organizatori Ministarstvo pravde Republike Srbije i Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu a uz podršku Multidonatorskog povereničkog fonda (MDTF-JSS) bili su predstavnici naučne zajednice, advokature, pravosuđa i civilnog sektora iz šest država regiona. Referati čiji su autori učesnici konferencije objavljeni su u zborniku radova čiji su urednici prof. Dr Stanko Bejatović i dr Milica Kolaković- Bojović.

Fotografije sa Konferencije možete pogledati OVDE.

16-17.11.2017. Međunarodna naučna konferencija „Sloboda, bezbednost: pravo na privatnost“ u Novom Sadu

16. i 17. novembra 2017. u Novom Sadu je održana naučna konferencija "Sloboda, bezbednost: pravo na privatnost“, koju su organizovali Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman i Institut za kriminološka i sociološka istraživanja.

Veliki broj izlagača iz zemlje i inostranstva, razmatrali su brojna pitanja grupisana u dve velike tematske celine: Sloboda i pravo na bezbednost i Pravo na privatnost - krivičnopravni aspekt. Povodom međunarodne naučne konferencije, publikovan je i Zbornik radova "Sloboda, bezbednost: Pravo na privatnost".

Više informacija o Konferenciji možete videti OVDE.

Fotografije sa Konferencije možete pogledati OVDE.

14-17.11.2017. Institut na Green Festu u Beogradu

Naše kolege, Ana Batrićević i Nikola Paunović predstavile su Institut za kriminološka i sociološka istraživanja 8. međunarodnom festivalu zelene kulture "Green Fest", od 14. do 17. novembra 2017. u Domu omladine Beograda.

Na ovoj manifestaciji izložena je njihova postavka pod nazivom "Beogradski otpad". Postavku čini 12 fotografija, čiji je autor Ana Batrićević uz propratni tekst, čiji je autor Nikola Paunović. Fotografije su nastale u martu 2017. godine na deponiji „Vinča“ i na pogonu „Otpad“ na Adi Huji.

Fotografije su napravljene u okviru terenskog istraživanja sprovedenog za potrebe naučnog rada posvećenog pravnom regulisanju i praktičnim problemima upravljanja otpadom u Srbiji.

Više o Green Festu možete pročitati OVDE.

23-24.10.2017. Naučna konferencija "Privredna krivična dela"

23. i 24. oktobra 2017. u hotelu Srbija u Vršcu, održana je naučna konferencija "Privredna krivična dela" u organizaciji Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i Instituta za uporedno pravo.

Fotografije sa naučne konferencije možete pogledati OVDE.

Da biste preuzeli Program naučne konferencije kliknite OVDE.

07.10.2017. Direktorka, dr Ivana Stevanović na Kolegijumu Pokrajinskog ombudsmana u Somboru

Dana 07.10.2017. godine održan je Kolegijum Pokrajinskog ombudsmana u Somboru povodom Dečje nedelje: Nasilje nad decom je javno, ne privatno pitanje. Na Kolegijumu je učestvovala i direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, dr Ivana Stevanović.

Da biste videli više o tome na sajtu Pokrajinskog ombudsmana kliknite OVDE.

03.10.2017. Promocija monografije Psihijatrijska veštačenja u sudskom postupku prof. dr Ratka Kovačevića

Dana 03. oktobra 2017., u 17h u biblioteci Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja je održana promocija monografije prof. dr Ratka Kovačevića, Psihijatrijska veštačenja u sudskom postupku.

O knjizi su govorili:
dr Ivana Stevanović, direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja
Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, neuropsihijatar, Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
Prof. dr sci Ratko Kovačević, neuropsihijatar, specijalista forenzičke psihijatrije
advokat Ilija Radulović

Fotografije sa promocije možete pogledati OVDE.

17.09.2017. Sedamnaesta međunarodna godišnja konferencija Evropskog udruženja kriminologa

Sanja Ćopić, viši naučni saradnik i Nikola Vujičić, istraživač pripravnik u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja, učestvovali su ove godine na sedamnaestoj međunarodnoj kriminološkoj konferenciji, koju tradicionalno organizuje Evropsko udruženje kriminologa.

Na ovogodišnjoj konferenciji, koja je održana u periodu od 13. do 16. septembra u Kardifu (Vels, Velika Britanija) naše kolege su predstavile svoja samostalna istraživanja iz oblasti maloletničke delinkvencije.

Informacije o samoj konferenciji i apstrakte radova svih autora, možete pogledati na sledećoj stranici: https://www.eurocrim2017.com/

11.07.2017. Predlog u pogledu izmena Ustava Republike Srbije

Institut za kriminološka i sociološka istaživanja se zajedno sa Srpskim udruženjem za krivičnopravnu teoriju i praksu, Udruženjem građana Europius i Alumni klubom Pravosudne akademije, a kao deo inicijative Akademska mreža za vladavinu prava (Rule of Law Academic Network-ROLAN) odazvao na javni poziv za dostavljanje predloga u pogledu izmena Ustava Republike Srbije, koji je Ministarstvo pravde posredstvom Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, objavilo maja 2017. godine.

Naš predlog možete pogledati OVDE.

12.06.2017. Održan XXIX Međunarodni naučni skup "Pravosuđe i mediji"

Predsednik Skupštine autonomne pokrajne Vojvodine Ištvan Pastor i direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja dr Ivana Stevanović otvorili su 8. juna 2017. godine na Paliću XXIX Međunarodni naučni skup "Pravosuđe i mediji".

U uvodnom delu na skupu su govorili i dr Tanja Mišćević, šef Pregovaračkog tima Republike Srbije za vođenje pregovora sa Evropskom unijom, Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije, Majkl Ujehara zemenik šefa misije OEBS-a u Srbiji, Ferenc Molnar, predsednik Višeg suda u Subotici i mr Bogdan Laban, gradonačelnik Subotice.

Međunarodni naučni skup Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja "Pravosuđe i mediji" održan je 8. i 9. juna 2017 godine uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i misije OEBS u Srbiji.

Fotografije sa naučnog skupa možete pogledati OVDE.

22.05.2017. Institut je postao deo COST akcije CA16102 "Evropska mreža za individualizovani psihoterapijski tretman mladih sa mentalnim poremećajima"

Od 2017. godine tim istraživača Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja je u svojstvu drugog predlagača / partnerske institucije deo COST akcije CA16102 "Evropska mreža za individualizovani psihoterapijski tretman mladih sa mentalnim poremećajima" (COST action CA16102 "European Network on Individualized Psychotherapy Treatment of Young People with Mental Disorders").

Ova internacionalna i interdisciplinarna mreža istraživača, kliničkih i razvojnih psihologa, psihoterapeuta, psihijatara i specijalista za mentalno zdravlje adolescenata radiće na identifikaciji medijatora i moderatora psihoterapijske promene i adekvatnih instrumenata za procenu terapijskog procesa i promene, kao i na izgradnji predloga dizajna istraživanja psihoterapije u Evropi.

Pored planiranja budućih zajedničkih studija i naučno-stručnih publikacija, u okviru COST akcije biće organizovane domaće i međunarodne konferencije, treninzi i radionice, kratkoročne naučne posete i razmene u svrhu usavršavanja mladih naučnika i ostvarena saradnja sa korisnicima usluga mentalnog zdravlja, zainteresovanim profesionalcima izvan COST mreže, kao i sa kreatorima nacionalnih politika i agencijama koje se bave finansiranjem naučnih istraživanja.

Da posetite zvaničnu internet prezentaciju COST akcije COST action CA16102 "European Network on Individualized Psychotherapy Treatment of Young People with Mental Disorders" kliknite OVDE.

21.04.2017. XXIX Međunarodni naučni skup "Pravosuđe i mediji", Palić, 08-09. jun 2017. godine

XXIX Međunarodni naučni skup "Pravosuđe i mediji", održaće se od 08. do 09. juna 2017. godine na Paliću u organizaciji Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja.

Flajer sa temama, izlagačima i informacijama u vezi sa kotizacijom, drugim troškovima i načinom registracije u PDF formatu možete preuzeti OVDE.

Dodatne informacije u vezi sa naučnim skupom mogu se dobiti putem e-mail adrese krinstitut@gmail.com ili telefona + 38111/26-25-424.

04.04.2017. Sporazum o saradnji sa Institutom za migracije i narodnosti

Dana 04.04.2017. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja potpisao je Sporazum o saradnji sa Institutom za migracije i narodnosti iz Zagreba. Saradnja će se realizovati kroz sprovođenje zajedničkog multidisciplinarnog istraživačkog projekta (iz oblasti psihologije, sociologije i politikologije) pod naslovom „Psihološko podupiranje etničkih stavova i političkih orijentacija u Hrvatskoj, Srbiji, SAD i Meksiku“.

U pitanju je zajedničko osnovno i primenjeno naučno istraživanje sa ciljem da otkrije latentne pravilnosti u pogledu nacionalnih karakteristika i političkih kultura, kao i da predvidi moguće etničke, kulturne, socijalne i političke konflikte koji bi trebalo da se spreče primenom različitih nacionalnih javnih politika.

Tekst Sporazuma o saradnji u PDF formatu možete preuzeti OVDE.

09.12.2016. Okrugli sto: Uslovni otpust - sudska praksa i poslednje izmene Krivičnog zakonika

U Beogradu je 9.12.2016. godine, u organizaciji Misije Oebs u Srbiji i Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, održan okrugli sto na temu "Uslovni otpust: Sudska praksa i poslednje izmene Krivičnog zakonika".

Centralno izlaganje na navedenoj konferenciji, bilo je posvećeno predstavljanju rezultata sedmomesečnog projekta o primeni instituta uslovnog otpusta, sprovedenog uz saradanju naše kuće i Misije Oebs u Srbiji, a koje ujedno predstavlja jedno od najobimnijih istraživanja u poslednjih dvadeset godina u Republici Srbiji.

Rezultate istraživanja, predstavili su dr Ivana Stevanović, direktorka instituta, dr Zoran Stevanović, viši naučni saradnik i Nikola Vujičić, koordinator projekta i istraživač pripravnik u Institutu. Zapažena izlaganja su imali i drugi učesnici, kolege iz nauke i prakse, koji su dali svoje viđenje o uslovnom otpustu.

Program okruglog stola u PDF formatu možete preuzeti OVDE.

Fotografije sa okruglog stola možete pogledati OVDE.

25.10.2016. Promocija knjige "Migranti na raskršću ili bespuću zemlje Srbije" na 61. međunarodnom Sajmu knjiga u Beogradu

Na 61. međunarodnom Sajmu knjiga Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Institut za uporedno pravo i Regionalno predstavništvo ruske humanitarne misije na Balkanu, održali su promociju publikacije "Migranti na raskršću ili bespuću zemlje Srbije".

Na promociji su govorili:

- Dr Jovan Ćirić, direktor Instituta za uporedno pravo

- Dr Ivana Stevanović, direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja

- Prof. dr Branislava Knežić, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

- Goran Petronijević, advokat

Fotografije sa promocije možete pogledati OVDE.

29.07.2016. Nova knjiga "Migranti na raskršću ili bespuću zemlje Srbije"

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja je u koautorstvu sa Institutom za uporedno pravo izdao noviu knjigu "Migranti na raskršću ili bespuću zemlje Srbije".

08.06.2016. Održan XXVIII Međunarodni naučni skup "Krivične i prekršajne sankcije i mere: izricanje, izvršenje i uslovni otpust"

XXVIII Međunarodni naučni skup "Krivične i prekršajne sankcije i mere: izricanje, izvršenje i uslovni otpust" održan je od 02. do 03. juna 2016. godine na Paliću u organizaciji Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja.

Fotografije sa naučnog skupa možete pogledati OVDE.

24.05.2016. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja sklopio ugovor sa OSCE-om o novom istraživačkom projektu

Dana 24.05.2016. u Beogradu, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja potpisao je ugovor sa OSCE-om o sprovođenju istraživanja pod nazivom "Stručna analiza primene uslovnog otpusta od strane sudova".

Ugovor podrazumeva sprovođenje sedmomesečnog istraživačkog projekta.

U ime Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, ugovor je potpisala direktorka, dr Ivana Stevanović.

11.04.2016. Sporazum o saradnji sa Fakultetom za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu

Dana 11.04.2016. potpisan je Sporazum o saradnji između Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu.

Sporazumom je predviđeno razvijanje saradnje u raznim komplementarnim oblastima naučne, istraživačke, projektne i edukativne delatnosti. Takođe, predviđena je i neposredna saradnja u oblasti izdavanja različitih naučnih publikacija i saradnja između biblioteka ove dve institucije.

U ime Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja Sporazum je potpisala dr Ivana Stevanović, direktor, a u ime Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, prof. dr Snežana Nikolić, dekan.

16.12.2015. Memorandum o saradnji sa Univerzitetom za političke i ekonomske evropske studije "Constantin Stere" iz Moldavije

Dana 16. decembra u poseti Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja bili su predstavnici Međunarodnog udruženja pravnika na čelu sa Ljudmilom Nosovom, potpredsednicom Udruženja.

Tom prilikom v. d. direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja dr Ivana Stevanović, potpisala je i memorandum o saradnji Instituta sa Univerzitetom za političke i ekonomske evropske studije "Constantin Stere" iz Moldavije.

Memorandum o saradnji potpisan je sa prof. dr Valentinom Koptile prorektorom pomenutog Univerziteta i članicom Međunarodnog udruženja pravnika.

31.10.2015. Promocija izdanja Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja na Sajmu knjiga, Beograd, 31. oktobar 2015. godine

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja učestvovao je na 60. MEĐUNARODNOM BEOGRADSKOM SAJMU KNJIGA. U subotu 31. oktobra 2015. godine na štandu Instituta za uporedno pravo i Instituta za savremenu istoriju promovisana su ovogodišnja izdanja Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja:

Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, br 1. dr Leposava Kron, urednik

Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, br 2. dr Leposava Kron, urednik

Poluperiferija i rod: pobuna konteksta, dr Marina Hjuson

Smrt Lolite, radjanje Lilit: ogled o adolescentnoj ženskoj seksualnosti, dr Leposava Kron i dr Olivera Pavićević

Restorativna pravda i krivičnopravni sistem: teorija, zakonodavstvo i praksa, dr Sanja Ćopić

Nomološka mreža psihopatije, dr Janko Medjedović

Maloletnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela i prekršaja, grupa autora, dr Ivana Stevanović, urednica

Zaštita životinja u uporednom pravu: zakoni, prakse i ekološke politike, dr Ana Batrićević i Vera Stanković

Na promociji su govorili dr Jovan Ćirić, direktor Instituta za uporedno pravo i dr Ivana Stevanović, v.d. direktor Instituta za kriminološka i socioloska istraživanja.

Fotografije sa promocije možete pogledati OVDE.

09.10.2015. Konferencija "Migracije: pravni, bezbednosni, demografski i socio-ekonomski problemi", Beograd, 5. i 6. novembar 2015. godine

Institut za uporedno pravo, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Kriminalističko-policijska akademija organizuju naučnu konferenciju na temu "Migracije: pravni, bezbednosni, demografski i socio-ekonomski problemi".

Konferencija će se održati 5. i 6. novembra 2015. godine u Beogradu u hotelu Palace.

Program konferencije možete preuzeti OVDE.

15.06.2015. XXVII Tematski naučni skup "Maloletnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela i prekršaja" na Paliću

XXVII Tematski naučni skup "Maloletnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela i prekršaja" održan je od 10. do 11. juna 2015. godine na Paliću u organizaciji Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja.

Fotografije sa naučnog skupa možete pogledati OVDE.

08.06.2015. Promocija monografije "Maloletnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela i prekršaja" u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja

Promocija monografije Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja pod nazivom "Maloletnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela i prekršaja" održana je u biblioteci Instituta, u ponedeljak 8.juna 2015. godine.

O knjizi, reformi sistema maloletničkog pravosuđa u Republici Srbiji i predstojećem istoimenom naučnom skupu Instituta koji će biti održan na Paliću od 10 do 11. juna govorili su:

Biljana Pavlović, državni sekretar Ministarstva pravde Republike Srbije

Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije

Dr Jovan Ćirić, direktor Instituta za uporedno pravo

Dr Ivana Stevanović, v.d. direktor Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja

Fotografije sa promocije možete pogledati OVDE.

28.04.2015. Promocija publikacije "Kako do pravosuđa po meri deteta-Zaštita dece žrtava u krivičnim postupcima i stanje u praksi u Republici Srbiji" u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja

U Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu je 28. aprila 2015. godine održana promocija publikacije "Kako do pravosuđa po meri deteta - Zaštita dece žrtava u krivičnim postupcima i stanje u praksi u Republici Srbiji" dr Ivane Stevanović i Milene Banić u izdanju Centra za prava deteta.

Promociju je organizovao Centar za prava deteta u saradnji sa Institutom za krimoinološka i sociološka istraživanja i Pravosudnom akademijom, u okviru projekta „Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite u Srbiji“, koji finansira Evropska unija, a realizuje se u partnerstvu sa Ministarstvom pravde, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i UNICEF-om.

Na promociji su govorili: Yolanda San Jose, šef I sektora operacija Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Severine Leonardi, zamenica direktora UNICEF-a u Srbiiji, Ivana Stevanović, v.d. direktora Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i predsednica Centra za prava deteta, Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije i Milena Banić, advokatica, stručna saradnica Centra za prava deteta.

Fotografije sa promocije možete pogledati OVDE.

01.03.2015. Javne nabavke - obaveštenje

U toku su javne nabavke, u daljem tekstu možete pronaći podatke o nazivu tendera, potrebnoj dokumentaciji i roku za dostavljanje ponuda

NAZIV TENDERA DOKUMENTACIJA ROK ZA PONUDE

JN01/2014
Usluge u vezi sa
štampanjem monografija

Potrebni dokumenti:

  1. Konkursna dokumentacija
  2. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  3. Poziv za podnošenje ponude
07.03.2015. do 15:00h
Vrh