1. Opšti pravni okvir

- Zakon o nauci i istraživanjima

- Zakon o Fondu za nauku Republike Srbije

- Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2021. do 2025. godine „Moć znanja”

- Program razvoja instituta iz oblasti društvenih nauka - za period 2022–2024. godine

- Program institucionalnog finansiranja akreditovanih instituta čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave i instituta čiji je osnivač Srpska akademija nauka i umetnosti i program institucionalnog finansiranja instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

- Pravilnik o sticanju istraživačkih i naučnih zvanja

- Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa

2. Pravni okvir Instituta

2.1. Statusna pitanja

- Akt o osnivanju Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja

- Akt o registrovanju Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja

- PIB Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja

- Odluka o akreditaciji Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja

- Statut Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja

2.2. Planski dokumenti

- Plan i program rada Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja za 2022. godinu

- Strateški plan Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja za period 2022-2026. godine

- Akcioni plan za sprovođenje strateškog plana Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja za period 2022-2026. godine

- Plan za ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja za period od 2022-2026. godine

- Plan primene preventivnih mera za sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19

- Strateški plan upravljanja ljudskim resursima za period od 2023. do 2028. godine

- Komunikacioni plan Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja za period 2023-2027

2.3. Interni akti

- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja

- Pravilnik o radu Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja

- Poslovnik o radu Upravnog odbora Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja

- Pravilnik o radu Etičkog odbora Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja

- Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti

- Pravilnik o bližem uređivanju postupka Javne nabavke, nabavki na koje se zakon ne primenjuje i nabavki društvenih i drugih posebnih usluga

- Pravilnik o raspodeli sopstvenih sredstava Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja

- Pravilnik o načinu evidentiranja, zaštite i korišćenja elektronskih dokumenata

- Lista kategorija dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja

- Pravilnik o načinu evidentiranja, klasifikovanja, arhiviranja i čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala

- Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja

- Pravilnik o mentorstvu

- Program osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara

- Pravila zaštite od požara

- Pravilnik o izdavačkoj delatnosti Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja

- Poslovnik o radu Naučnog veća Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja

- Pravilnik o uređivanju i izdavanju časopisa Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja

- Pravilnik o uređivanju i izdavanju časopisa Revija za kriminologiju i krivično pravo

2.4. Imenovanja

- Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja

- Ovlašćenje lica za zaštitu podataka

Vrh