Institute of Criminological
and Sociological Research

Ipsa Scientia Potestas Est...

The Position of Victims in the Republic of Serbia Eds. Milica Kolaković-Bojović, Ivana Stevanović Thematic Conference Proceedings of International Significance 2024
Kvalitet života u zatvorima u Srbiji: norma, praksa i mere unapređenja Sanja Ćopić, Ivana Stevanović, Nikola Vujičić Book 2024
Media, Penal Law and Judiciary Eds. Jelena Kostić, Marina Matić Bošković Thematic Conference Proceedings of International Significance 2024
Journal of Institute of Criminological and Sociological Research No. 2-3 Eds. Branislava Knežić, Milena Milićević Journal 2023
Moralna i socijalna klima u zatvorima Olivera Pavićević, Ljeposava Ilijić, Ana Batrićević Book 2024
Journal of Criminology and Criminal Law No. 3 Ed. Božidar Banović Journal 2023
Osuđenička populacija: nove perspektive Ljeposava Ilijić, Olivera Pavićević, Nikola Drndarević (Eds) Collection of abstracts 2023
Zločini iz mržnje u Republici Srbiji Milica Kolaković-Bojović, Anđela Đukanović Book 2023
Quality of Prison Life in the Republic of Serbia - Key Research Findings PrisonLIFE Project Team Factsheets 2023
Quality of Prison Life in the Republic of Serbia Sanja Ćopić, Ivana Stevanović, Nikola Vujičić, Aleksandar Stevanović Expert report 2023
Elderly People and Discrimination: Prevention and Reaction Ed. Zoran Pavlović Thematic Conference Proceedings of International Significance 2023
Journal of Criminology and Criminal Law No. 2 Ed. Božidar Banović Journal 2023
Žensko prestupništvo Sonja Protić Book 2023
Krivičnopravna zaštita osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji Filip Mirić Book 2023
Journal of Institute of Criminological and Sociological Research No. 1 Eds. Branislava Knežić, Milena Milićević Journal 2023
Traffic, Criminality and Urban Safety Eds. Ana Batrićević, Dragan Obradović Thematic Conference Proceedings of International Significance 2023
Journal of Criminology and Criminal Law No. 1 Ed. Božidar Banović Journal 2023
Policijsko-obaveštajni model u Republici Srbiji – preduslovi za organizaciono prilagođavanje Ilija M. Racić Book 2023
Digitalization in Penal Law and Judiciary Eds. Jelena Kostić, Marina Matić Bošković Thematic Conference Proceedings of International Significance 2022
Journal of Institute of Criminological and Sociological Research No. 2-3 Eds. Branislava Knežić, Milena Milićević Journal 2022
Journal of Criminology and Criminal Law No. 3 Ur. Milica Kolaković-Bojović Časopis 2022
Trilogija o međunarodnom krivičnom pravu u funkciji zaštite ekoloških prava i vrednosti Vladan Joldžić Book 2022
Yearbook Human Rights Protection: From Childhood to the Right to a Dignified Old Age − Human Rights and Institutions Ed. Zoran Pavlović Collection of Papers 2022
Journal of Institute of Criminological and Sociological Research No. 1 Eds. Branislava Knežić, Milena Milićević Journal 2022
Impact Assessment of the Application of Alternative Sanctions and Measures in Serbia, 2015 to 2020 Milica Kolaković-Bojović, Ana Batrićević, Marina Matić-Bošković Impact Assessment 2022
Children and the Challenges of the Digital Environment Eds. Ivana Stevanović, Milica Kolaković - Bojović Thematic conference proceedings of international significance 2022
Journal of Criminology and Criminal Law No. 2 Ed. Milica Kolaković-Bojović Journal 2022
Obrazovanje osuđenika - od resocijalizacije do transformacije Ljeposava Ilijić Book 2022
Zbornik radova "Govor mržnje" Eds. Zoran Pavlović, Milana Ljubičić Collection of papers 2022
Journal of Criminology and Criminal Law No. 1 Ed. Milica Kolaković-Bojović Journal 2022
Krivično procesno pravo EU Marina Matić Bošković Book 2022
Analiza uticaja primene Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica u periodu od 2006. do 2020. godine Tijana Karić, Sonja Protić, Milica Kolaković-Bojović, Ana Paraušić, Nikola Drndarević Analysis 2021
Zloupotreba droge - adolescenti u Beogradu Ivana Radovanović Book 2021
Institutions and Prevention of Financial Crime Eds. Jelena Kostić, Aleksandar Stevanović, Marina Matić Bošković Thematic Conference Proceedings of International Significance 2021
Journal of Institute of Criminological and Sociological Research No. 2-3 Eds. Ivana Stevanović, Branislava Knežić Journal 2021
Journal of Criminology and Criminal Law No. 3 Ed. Milica Kolaković-Bojović Journal 2021
Journal of Criminology and Criminal Law No. 2 Ed. Milica Kolaković-Bojović Journal 2021
Right to Life Ed. Zoran Pavlović Yearbook 2021
Feminizam, aktivizam, politike: Proizvodnja znanja na poluperiferiji Eds. Sanja Ćopić, Zorana Antonijević Book 2021
Sloboda u krugu Ana Batrićević Book 2021
Drugs and Drug Addiction: Legal, Criminological, Sociological and Medical Issues Eds. Milena Milićević, Ivana Stevanović Thematic conference proceedings of international significance 2020
Journal of Institute of Criminological and Sociological Research No. 1 Eds. Ivana Stevanović, Branislava Knežić Journal 2021
Journal of Criminology and Criminal Law No. 1 Ed. Milica Kolaković-Bojović Journal 2021
Journal of Institute of Criminological and Sociological Research No. 2-3 Ur. Ivana Stevanović, Branislava Knežić Journal 2020
The Role of Society in the Fight against Corruption Eds. Jelena Kostić, Aleksandar Stevanović Conference Proceedings 2020
Journal of Criminology and Criminal Law No. 3 Ed. Milica Kolaković-Bojović Journal 2020
The Right to Human Dignity Ed. Zoran Pavlović Yearbook 2020
Community Participation of Children with Cerebral Palsy in Serbia: Conceptual Considerations and Evaluation Milena Milićević Book 2020
Život na internetu: pravo na privatnost i online komunikacija Ivana Stepanović Book 2020
Journal of Criminology and Criminal Law No. 1-2 Ed. Milica Kolaković-Bojović Journal 2020
Viber porukama koroni u inat Branislava Knežić Book 2020
Izazovi u postpenalnom prihvatu maloletnih učinilaca krivičnih dela u Srbiji Ivana Stevanović Book 2020
Journal of Institute of Criminological and Sociological Research No. 1 Eds. Ivana Stevanović, Branislava Knežić Journal 2020
Efekti zatvora u resocijalizaciji osuđenika Jasmina Igrački Book 2020
Susret društvenog i biološkog - ozelenjavanje zatvorskih zajednica Olivera Pavićević, Ljeposava Ilijić, Ana Batrićević Book 2020
Položaj pravosuđa u Srbiji - između vladavine prava i samovlašća Milica Kolaković Bojović, Bojan M. Petković Book 2020
Leksički model socijalnih stavova: studija na srpskom jeziku Boban Petrović Book 2020
Environmental (Ecology) Law as Independent Law Science Discipline Vladan Joldžić Book 2020
Journal of Criminology and Criminal Law No. 3 Ed. Ivana Stevanović Journal 2019
Journal of Institute of Criminological and Sociological Research No. 3 Eds. Ivana Stevanović, Branislava Knežić Journal 2019
Journal of Institute of Criminological and Sociological Research No. 2 Eds. Ivana Stevanović, Branislava Knežić Journal 2019
Zaštita prava deteta "30 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta" Ed. Zoran Pavlović Book 2019
Finansijski kriminalitet i korupcija Eds. Jelena Kostić, Aleksandar Stevanović Conference Proceedings 2019
Javno tužilaštvo u Srbiji-istorijski razvoj, međunarodni standardi, uporedni modeli i izazovi modernog društva Marina Matić Bošković, Goran Ilić Book 2019
Journal of Criminology and Criminal Law No. 2 Ed. Ivana Stevanović Journal 2019
Otpornost: asimetrije makro-diskursa i mikro procesa Olivera Pavićević, Aleksandra Bulatović, Ljeposava Ilijić Book 2019
Druga šansa: rad osuđenika sa psima u KPZ Sremska Mitrovica Ana Batrićević Book 2019
Journal of Criminology and Criminal Law No. 1 Ed. Ivana Stevanović Journal 2019
Analiza primene mera bezbednosti medicinskog karaktera u krivičnopravnom sistemu Republike Srbije Janko Međedović, Boban Petrović, Nikola Vujičić Report 2019
Penal Law and Medicine Eds. Ivana Stevanović, Nikola Vujičić Thematic conference proceedings of international significance 2019
Journal of Institute of Criminological and Sociological Research No. 1 Eds. Ivana Stevanović, Branislava Knežić Journal 2019
Socijalne dimenzije održivog razvoja: teorijsko - praktički pristup Vladan Joldžić Book 2019
Journal of Criminology and Criminal Law No. 3 Ed. Ivana Stevanović Journal 2018
Journal of Institute of Criminological and Sociological Research No. 3 Eds. Ivana Stevanović, Branislava Knežić Journal 2018
Yearbook Human Rights Protection “From Unlawfulness to Legality” Ed. Zoran Pavlović Book 2018
Journal of Criminology and Criminal Law No. 2 Ed. Ivana Stevanović Journal 2018
Ekspertsko istraživanje i analiza povrata u Republici Srbiji Ivana Stevanović, Janko Međedović, Boban Petrović, Nikola Vujičić Report 2018
Journal of Institute of Criminological and Sociological Research No. 2 Eds. Ivana Stevanović, Branislava Knežić Journal 2018
Organizacija pravosuđa u Republici Srbiji - reformski okvir i EU standardi Milica Kolaković - Bojović Book 2018
Journal of Criminology and Criminal Law No. 1 Ed. Ivana Stevanović Journal 2018
Finansijski kriminalitet Eds. Jelena Kostić, Aleksandar Stevanović Book 2018
Journal of Institute of Criminological and Sociological Research No. 1 Eds. Ivana Stevanović, Branislava Knežić Journal 2018
Меđunаrоdnа nаučnа kоnfеrеnciја „Sloboda, bezbednost: pravo na privatnost" Ed. Zoran Pavlović Collection of papers 2017
Journal of Criminology and Criminal Law No. 2-3 and Crimen No. 3 Ed. Zoran Stojanović Journal 2017
Child Friendly Justice Ed. Ivana Stevanović Thematic conference proceedings of international significance 2018
Ekološko-pravna zaštita životne sredine od negativnih uticaja pojedinih privrednih grana Vladan Joldžić, Ana Batrićević, Vera Stanković Book 2018
Nasilje u porodici Dragan Jovašević Book 2018
Journal of Criminology and Criminal Law No. 1 Ed. Zoran Stojanović Journal 2017
Journal of Institute of Criminological and Sociological Research No. 3 Eds. Ivana Stevanović, Branislava Knežić Journal 2017
Journal of Institute of Criminological and Sociological Research No. 2 Eds. Ivana Stevanović, Branislava Knežić Journal 2017
Privredna krivična dela Eds. Ivana Stevanović, Vladimir Čolović Collection of Papers 2017
Pravni okviri za zaštitu životne sredine od negativnih tehnogenih uticaja Vladan Joldžić, Ana Batrićević, Vera Stanković Book 2017
Muškarci u Srbiji: druga strana rodne ne/ravnopravnosti Marina Hughson Book 2017
Krivična dela ubstva Dragan Jovašević Book 2017
Obrazovanje osuđenika: način da se bude slobodan Branislava Knežić Book 2017
Primena instituta uslovnog otpusta od strane sudova u Republici Srbiji Nikola Vujičić, Zoran Stevanović, Ljeposava Ilijić Book 2017
Collection of Papers from International Scientific Conference "Judiciary and Media" Eds. Ivana Stevanović, Olivera Pavićević Collection of Papers 2017
Journal of Institute of Criminological and Sociological Research No. 1 Eds. Ivana Stevanović, Branislava Knežić Journal 2017
Otpornost i moralno delanje Olivera Pavićević Book 2016
Poreska krivična dela Dragan Jovašević Book 2016
Journal of Institute of Criminological and Sociological Research No. 3 Eds. Ivana Stevanović, Branislava Knežić Journal 2016
Journal of Criminology and Criminal Law No. 2-3 Ed. Zoran Stojanović Journal 2016
Journal of Institute of Criminological and Sociological Research No. 2 Eds. Ivana Stevanović, Branislava Knežić Journal 2016
Journal of Criminology and Criminal Law No. 1 Ed. Zoran Stojanović Journal 2016
Zaštita životinja u srpskoj pravnoj istoriji Ana Batrićević Book 2016
Migranti na raskršću ili bespuću zemlje Srbije Eds. Jovan Ćirić, Branislava Knežić Book 2016
Journal of Institute of Criminological and Sociological Research No. 1 Eds. Ivana Stevanović, Branislava Knežić Journal 2016
Criminal and Misdemeanor Sanctions and Measures: Imposing, Enforcement and Conditional Release Eds. Ivana Stevanović, Ana Batrićević Book 2016
Rodna ravnopravnost u Srbiji: stanje i perspektive Sanja Ćopić Book 2016
Journal of Criminology and Criminal Law No. 2-3 Ed. Zoran Stojanović Journal 2015
Journal of Criminology and Criminal Law No. 1 Ed. Zoran Stojanović Journal 2015
Mnogo odgovornosti, premalo podrške: sami roditelji na Zapadnom Balkanu Marina Hughson Book 2015
Kriminal i društvo Srbije: izazovi društvene dezintegracije, društvene regulacije i očuvanja životne sredine Eds. Marina Hughson and Zoran Stevanović Book 2015
Journal of Institute of Criminological and Sociological Research No. 2 Ed. Leposava Kron Journal 2015
Journal of Institute of Criminological and Sociological Research No. 1 Ed. Leposava Kron Journal 2015
Protection of Animals in Comparative Law - Laws, Practices and Ecological Policies Ana Batrićević, Vera Stanković Book 2015
Juveniles as Perpetrators and Victims of Criminal Offences and Misdemeanors Ed. Ivana Stevanović Book 2015
Poluperiferija i rod: pobuna konteksta Marina Hughson Book 2015
Smrt Lolite, rađanje Lilit: ogled o adolescentnoj ženskoj seksualnosti Leposava Kron,Olivera Pavićević Book 2015
Restorativna pravda i krivičnopravni sistem: teorija, zakonodavstvo i praksa Sanja Ćopić Book 2015
Nomološka mreža psihopatije Janko Međedović Book 2015
Journal of Criminology and Criminal Law No. 3 Ed. Zoran Stojanović Journal 2014
Journal of Criminology and Criminal Law No. 2 Ed. Zoran Stojanović Journal 2014
Journal of Criminology and Criminal Law No. 1 Ed. Zoran Stojanović Journal 2014
Journal of Institute of Criminological and Sociological Research No. 1 Ed. Leposava Kron Journal 2014
Journal of Institute of Criminological and Sociological Research No. 2 Ed. Leposava Kron Journal 2014
Zaštita životinja u Srbiji – kaznenopravni i ekološki aspekti Ana Batrićević, Vera Batanjski Book 2014
Tretman osuđenika u zatvorskom sistemu Srbije Zoran Stevanović Book 2014
Deca koja čekaju Ivana Stevanović Book 2014
Moje pravo da budem zaštićen: krivično pravna zaštita maloletnih lica kao titulara osnovnih ljudskih prava i sloboda Ivana Stevanović Book 2014
Prestup i kazna: de lege lata et de lege ferenda Ed. Leposava Kron Book 2014
Osuđeni i deprivacije-uticaj karakteristika ličnosti na intenzitet doživljavanja zatvorskih deprivacija Ljeposava Ilijić Book 2014
Zaštita živog sveta i radom stvorenih vrednosti životne sredine Vladan Joldžić Book 2014
Zapisi iz anomije: ogledi iz nauke o društvenim devijacijama Aleksandar Jugović Book 2014
Kriminal, državna reakcija i harmonizacija sa evropskim standardima Eds. Leposava Kron, Aleksandar Jugović Collection of Papers 2013
Upravljanje ljudskim resursima u institucijama bezbednosti Momčilo Talijan,Miroslav Talijan,Svetlana Ristović Book 2013
Journal of Institute of Criminological and Sociological Research No. 1 Ed. Leposava Kron Journal 2013
Journal of Institute of Criminological and Sociological Research No. 2 Ed. Leposava Kron Journal 2013
Journal of Criminology and Criminal Law No. 2 Ed. Zoran Stojanović Journal 2013
Journal of Criminology and Criminal Law No. 1 Ed. Zoran Stojanović Journal 2013
Zaštita životinja u međunarodnom pravu Ana Batrićević Book 2013
Socijalne devijacije i društvena reakcija Zoran Stevanović Book 2013
Ekološki prekršaji Vladan Joldžić, Dragan Jovašević Book 2013
Ekološki prekršaji u pravnom sistemu Srbije Vladan Joldžić, Dragan Jovašević Book 2013
Žene žrtve ubistva u partnerskom odnosu Slađana Jovanović, Biljana Simeunović-Patić Book 2013
Prevencija kriminala i socijalnih devijacija: evropske i regionalne dobre prakse Ed. Marina Blagojević, Zoran Stevanović Book 2013
Nasilje kao odgovor: socijalne i psihološke posledice krize Leposava Kron, Olivera Pavićević, Biljana Simeunović-Patić Book 2013
Journal of Criminology and Criminal Law No. 3 Ed. Zoran Stevanović Journal 2012
Journal of Criminology and Criminal Law No. 1-2 Ed. Zoran Stevanović Journal 2012
Rezilijentnost i zadovoljstvo poslom hirurga Jelena Želeskov Đorić Book 2012
Zatvorski sistemi u svetu Zoran Stevanović Book 2012
Ekološko kazneno pravo–Međunarodne i ustavne osnove, stvarnosti i mogućnosti Vladan Joldžić, Dragan Jovašević Book 2012
Kazne kao oblik društvene reakcije na kriminal Zoran Stevanović Book 2012
Delikt, kazna i mogućnosti socijalne profilakse Ed. Leposava Kron Book 2012
Journal of Institute of Criminological and Sociological Research No. 1 Ed. Leposava Kron Journal 2012
Journal of Institute of Criminological and Sociological Research No. 2 Ed. Leposava Kron Journal 2012
Ne samo koliko živeti Branislava Knežić Book 2011
Maloletnička delinkvencija - socijalno-psihološki i krivičnopravni aspekti Zlatko Nikolić, Ivan Joksić Book 2011
Journal of Institute of Criminological and Sociological Research No. 1-2 Ed. Leposava Kron Journal 2011
Journal of Criminology and Criminal Law No. 2-3 Ed. Zoran Stevanović Journal 2011
Journal of Criminology and Criminal Law No. 1 Ed. Zoran Stevanović Journal 2011
Totalne ustanove i deprivacije: knjiga o čoveku u nevolji Zlatko Nikolić, Leposava Kron Book 2011
Kriminal i državna reakcija: Fenomenologija, mogućnosti, perspektive Ed. Leposava Kron, Branislava Knežić Book 2011
Depresija i delinkvencija Jasna Hrnčić Book 2011
Pravna zaštita životne sredine kao razvojna promenljiva: torijski i praktični aspekti Vladan Joldžić Book 2011
Narkomanija kao društvena igra Miroslav Ivanović Book 2011
Studije kriminaliteta u Srbiji između 1961 i 2011 Ed. Leposava Kron, Zoran Stevanović Book 2011
O negativnom društvenom junaku Olivera Pavićević, Biljana Simeunović-Patić Book 2011
Racionalnost naučnog diskursa Miroslav Ivanović Book 2010
Journal of Institute of Criminological and Sociological Research No. 1-2 Ed. Leposava Kron Journal 2010
Nasilnički kriminal: etiologija, fenomenologija, prevencija Ed. Leposava Kron Book 2010
Pravna zaštita od nasilja u porodici Slađana Jovanović Book 2010
Oproštaj od života: poslednje poruke Branislava Knežić, Maja Savić Book 2010
Država i entiteti od značaja za zaštitu životne sredine-političkopravni pristup Vladan Joldžić Book 2010
Prilozi istoriji i epistemologiji nauke Eds. Branko Dragović, Miroslav Ivanović Journal 2010
Prevencija kriminala i socijalnih devijacija: od razumevanja ka delovanju Eds. Marina Blagojević, Zoran Stevanović Book 2009
Journal of Institute of Criminological and Sociological Research No. 1-2 Ed. Leposava Kron Journal 2009
Maloletnička delinkvencija: rizici, tokovi, ishodi Jasna Hrnčić Book 2009
Kontrola kriminaliteta i evropski standardi: uslovi u Srbiji Ed. Leposava Kron Book 2009
Anatomija seksualne agresivnosti Leposava Kron, Zlatko Nikolić Book 2009
Produkcija znanja na semiperiferiji-rodna perspektiva Marina Blagojević Book 2009
Savremena penologija-studija kazni i kažnjavanja Zlatko Nikolić Book 2009
Journal of Institute of Criminological and Sociological Research No. 1-2 Ed. Leposava Kron Journal 2008
Ekološka politika-od ideja do stvaranja međunarodnog ekološkog prava Vladan Joldžić Book 2008
Ekološko pravo Opšti i Poseban deo (Primer Srbije-države u tranziciji) Vladan Joldžić Book 2008
Religioznost i kriminalitet Miroslav Ivanović Book 2008
Ideologija u doba velike prekretnice Miroslav Ivanović Book 2008
Rat i kolektivno ponašanje: esej o psihološkoj i sociološkoj realnosti Leposava Kron Book 2008
Kazneno zakonodavstvo i prevencija kriminaliteta Ed. Leposava Kron Book 2008
Otvoreni zatovri Zoran Stevanović Book 2008
Ekološko pravo države u tranziciji-primer Srbije Vladan Joldžić Book 2007
Sistem rasprava o ideji vladavine prava, osnovama krivičnog zakonodavstva, definiciji kriminalne grupe i internacionalizaciji krivičnog prava Ivana Simović-Hiber Book 2007
Kriminalitet u traniziciji: fenomenologija, prevencija i državna reakcija Ed. Leposava Kron Book 2007
Journal of Institute of Criminological and Sociological Research No. 1-2 Ed. Leposava Kron Journal 2007
Pravni aspekti izvršenja krivičnih sankcija Dragan Jovašević, Zoran Stevanović Book 2007
Criminal, Disciplinal and Material Responsibility for Environmental Pollution, Penal Policy in the Field ofzaštita in Serbia and Worldwide Vladan Joldžić Book 2007
Ecology law: general part Vladan Joldžić Book 2007
Journal of Institute of Criminological and Sociological Research No. 1-2 Ed. Leposava Kron Journal 2006
Konvencije od značaja za ekološkopravnu zaštitu i interesi Srbije Vladan Joldžić Book 2006
Psihologija kriminaliteta-psihopatija i delinkvencija Danka Radulović Book 2006
Korupcija i razvoj moderne srpske države A. Bulatović, S. Korać Book 2006
Novo kazneno zakonodavstvo: dileme i problemi u teoriji i praksi Ed. Dobrivoje Radovanović Journal 2006
Prevencija kriminaliteta-metodi rada za savetovališta za roditelje i decu Zlatko Nikolić Book 2006
Korupcija Dobrivoje Radovanović, Aleksandra Bulatović (Eds.) Book 2005
Mapiranje mizoginije II Marina Blagojević Book 2005
Journal of Institute of Criminological and Sociological Research No. 1-2 Ed. Leposava Kron Journal 2005
Journal of Criminology and Criminal Law No. Ed. Dobrivoje Radovanović Journal 1963-2004
Starenje populacije u Beogradu Slavica Komatina Book 2004
Teški oblici kriminaliteta-XVI konferencija u Budvi Ed. Dobrivoje Radovanović Journal 2004
Epistemološki problemi u nauci Miroslav Ivanović, Petar Grujić Book 2004
Ubistvo u Beogradu (Kriminološka studija) Biljana Simeunović-Patić Book 2003
Strategija državne reakcije na kriminalitet -XV konferencija Ed. Dobrivoje Radovanović Zbornik 2003
Koreni amoralnosti Goran Knežević Book 2003
Krivičnopravna pravna zaštita pripadnika policije Dragan Jovašević, Tarik Hašimbegović Book 2002
Nasilnički kriminalitet-krivičnopravni i kriminološki aspekti-XIV konferencija u Budvi Ed. Dobrivoje Radovanović Zbornik 2002
Zloupotreba službenog položaja Dragan Jovašević,Tarik Hašimbegović Book 2002
Krivičnopravna zaštita kulturnih vrednosti Đorđe Đorđević Book 2001
Porodica je nešto drugo-porodično nasilje-nasilje u prisustvu autoriteta Marija Lukić, Slađana Jovanović Book 2001
Žrtvekriminaliteta u zemljama u tranziciji Uglješa Zvekić Book 2001.
Privredni kriminalitet i korupcija-XIII konferencija u Budvi Ed. Dobrivoje Radovanović Journal 2001
Osnovi za isključenje krivičnog dela Dragan Jovašević Book 2001
Obavezno osiguranje od autoodgovornosti i naodknada štete Nataša Mrvić-Petrović Book 2000
Od žrtve do zatvorenice-porodično nasilje i kriminalitet žena Vesna Nikolić-Ristanović Book 2000
Kainov greh (psihološka tipologija ubica) Leposava Kron Book 2000
Penološka andragogija Žarko Jašović Materijal za pripremanje ispita 2000
Kriminologija maloletničke delinkvencije Žarko Jašović Book 2000
Fiskalni sistem i poreski tretman institucija za izvršenje krivičnih sankcija u Srbiji Đorđe Pavlović, Zoran Stevanović, Đorđe Jovanović Book 2000
Top